Število rezultatov iskanja: 865

Založnik
A. Kosi (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Beletrina (2)
Cankarjeva založba (1)
Center vojaških šol (2)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (11)
Dragotin Mohar (198)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
E. S. Mittler & Sohn (1)
E. S. Mittler und Sohn (1)
E. Wieser (1)
Ed. Moro (1)
Emil Hartman (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fr. Vesel (9)
Fritz Rasch, Celje (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (2)
Genija (2)
Gorenjski muzej (2)
Histria Editiones (1)
ICO (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (16)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Katoliška bukvarna (17)
Katoliška tiskarna (209)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Klub dobrovoljcev (9)
L. Ravenstein (1)
Ljudska univerza (1)
M. Schulz (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (2)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Občina (1)
Obzorja (2)
Park vojaške zgodovine (1)
Pomurski muzej (4)
Prijatelj (1)
Reitenburg (1)
s. n. (218)
s.n. (1)
samozal. (1)
samozal. Andrej Šalehar (1)
samozal. M. Belec (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Selbstverlag der Verfassers (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (11)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Učiteljska tiskarna (1)
W. Nölting (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (5)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (24)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (865)