Število rezultatov iskanja: 6358

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (2)
Acta Histriae (7)
Acta neophilologica (3)
Amerikanski Slovenec (150)
Ameriška domovina (303)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (13)
Ars et humanitas (1)
Atlanti (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Bogoljub (Ljubljana) (11)
Bogoslovni vestnik (5)
Borec (1)
Cankarjev glasnik (7)
Cerkveni glasbenik (7)
Communio (Ljubljana) (1)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo za Slovence (5)
Dialogi (3)
Didakta (1)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dom in svet (Ljubljana) (152)
Domoljub (Ljubljana) (50)
Domovina in Kmetski list (52)
Družboslovne razprave (2)
Družinski tednik (52)
Dve domovini (1)
Edinost (Toronto) (30)
Enakopravnost (ZDA) (306)
Etnolog (Ljubljana) (9)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (1)
Glas naroda (New York) (254)
Glasilo KSK jednote (52)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (35)
Gledališki list SNG. Drama (43)
Gorenjski partizan (3)
Gorenšči fantje (3)
Goriški borec (1)
Gospodar in gospodinja (51)
Gradbeni vestnik (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Illiesia (1)
Iskra (13)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (6)
Jutro (Ljubljana) (484)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (947)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (103)
Kmetovalec (7)
Knjižnica (2)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kronika (Ljubljana) (14)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanska mladina (15)
Ljubljanski škofijski list (8)
Ljudska pravica (34)
Loški razgledi (15)
Luč (Ljubljana) (6)
Marburger Zeitung (309)
Matajur (1943) (5)
Mladi tovariš (1)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (4)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (1943) (1)
Nas kalendár (1)
Naš rod (21)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (2)
Naša Zvezda (1931) (9)
Nova doba (Cleveland) (51)
Novi list (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obisk (Ljubljana) (3)
Odmev iz Afrike (6)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (3)
Planinski vestnik (4)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (3)
Presek (1)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (6)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proletarec (Chicago) (54)
Prosveta (ZDA) (256)
Radio Ljubljana (2)
Razprave. Pravni razred (1)
Revija katoliške akcije (2)
Salezijanski vestnik (4)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (7)
Slovenčev koledar (1)
Slovenec (1873) (500)
Slovenka (1943) (56)
Slovenski čebelar (7)
Slovenski dom (1935-1945) (257)
Slovenski glasnik (10)
Slovenski narod (268)
Slovenski pionir (2)
Slovenski pionir (Ljubljana) (2)
Slovenski poročevalec (54)
Slovenski pravnik (27)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (4)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (102)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (1)
Stern der Neger (10)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (1)
Šolska kronika (2)
Šotorska knjižnica (10)
Štajerski gospodar (54)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (12)
Tomšičev glas (2)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (104)
Učiteljišče - Kranj (1)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (4)
Univerza - Ljubljana (3)
Vakuumist (4)
Vertec (1871) (263)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (6)
Vigred (13)
Vodnikova pratika (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zarja (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (10)
Železne niti (1)
Živa njiva (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (13)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Mirana Jarca (13)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (56)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (103)
Mestna knjižnica Ljubljana (266)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (10)
Muzejsko društvo Škofja Loka (15)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5691)
Osrednja knjižnica Celje (55)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (6)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3)
Pokrajinski muzej Kočevje (30)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Ruska dača d.o.o. (10)
Salezijanski inšpektorat (5)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (15)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenian Union of America (5)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Škrabčeva knjižnica (7)
Turistično društvo Vurberk (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (309)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Založnik
(1)
[s. n.] (15)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (3)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (306)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Atellier Doris (1)
Barasits (1)
Bibliofilska založba (8)
Biblioteca Apostolica Vaticana (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Budapest : Athenaeum (1)
Cankarjeva ustanova (7)
Cankarjeva založba (1)
Cecilijino društvo (7)
Centralni komitet Komunistične partije Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Cérkvena stamparija (1)
Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Circovich (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (27)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (5)
Drž. Štamp. (1)
Državna založba Slovenije (7)
Edinost (30)
Edinost Publishing (150)
Etnografski muzej (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Foto Holynski (1)
Foto Studio (1)
Fr. Vesel (15)
Fran Jaklič (4)
Gärdony es Fenyvesi këpeslevelzőlap-kiadóvállalat (1)
Glas naroda (254)
Glasbena akademija (6)
Glasbena matica (58)
Glasbena Matica (3)
Helidon (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (1)
Istituto geografico militare (4)
Ivan Rakovec (257)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (9)
J. Debevec (303)
J. Kersnik etc. (1)
J. Pogačnik (2)
J. Špicar (3)
Jakopičev paviljon (9)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (54)
Jugoslovanska katoliška jednota (51)
Jugoslovanska tiskarna (6)
Jugoslovanski odbor iz Italije (10)
Kärntner Volksbund (103)
Katoliška akcija (2)
Katoliška bukvarna (11)
Katoliško tiskovno društvo (152)
Klaverjeva družba (6)
Kmetijska družba za Slovenijo (7)
'Knjigarna tiskovne zadruge' (1)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (10)
Konzorcij (104)
Konzorcij jutra (484)
Konzorcij Jutra (947)
Konzorcij Naša zvezda (9)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (1)
Konzorcij Trgovskega lista (104)
Kr. univerza v Ljubljani (3)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (102)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (52)
LDS (2)
Lehrerbildungsanstalt Krainburg (1)
Leykam-Verlag (1)
Ljubljana (2)
Ljudska knjigarna (3)
Ljudska tiskarna (503)
M. Circovich (1)
M. Kolar (2)
M. Kolar, Ljubljana (99)
M. Kranjec (34)
M. Kukec (2)
M. Štupar (1)
Magyar filmiroda (1)
Maksim Gaspari (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (309)
Marburger Verlags- und Druckerei-Ges.Marburger Verlags- und Druckerei-Ges (54)
Mariborska knjižnica (3)
Militärgeographisches Institut (11)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska založba (1)
Moderna galerija (2)
Moderna organizacija (1)
Municipio (1)
Muzejsko društvo (15)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (268)
Naša kniga (1)
Naša knjiga (1)
Naša knjiga i.e. Ljudska knjigarna (1)
Nova založba (1)
Občina (1)
Oberkommando des Heeres (1)
Obzorja (3)
Obzorja Helidon (4)
OKH / Gen St d H, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
OKH/Gen St d H (1)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (9)
Orliška podzveza (13)
Padiglione Jakopič (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinska šolska založba (4)
Pravna fakulteta (1)
Primož Ramovš (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
PROD VIII. SNOB (1)
PROD XV. div. NOV in POJ (1)
Propagandni odsek Gorenjskega odreda (3)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
Prosvetna matica (1)
Prosvetna zveza (6)
Radio Ljubljana (2)
Ramovš Primož (3)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
Roth Jenő (2)
S. Baraga (1)
s. n. (24)
S. Schaup (1)
Salezijanski inšpektorat (5)
samozal. J. Vidmar (1)
samozal. P. Bratina (2)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Selbstverl. (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavia Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovene National Benefit Society (12)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Women's Union of America (5)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska narodna podporna jednota (256)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski poročevalec (54)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko narodno gledališče (35)
Slovensko narodno gledališče Drama (43)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (6)
Steirischer Heimatbund (1)
Studio Potrč (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Škofijski ordinariat (8)
Študentska založba (1)
Talányi Franc (1)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehnika Gradnikove brigade (1)
Tehnika XXVII. divizije (3)
Tehnika XXX. divizije (2)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna Pavliček (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (21)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
V. Donat, J. Tomaš (1)
V. Kunc (2)
Vodnikova družba (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenske mladine (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (6358)