Število rezultatov iskanja: 5648

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (9)
Amerikanski Slovenec (104)
Ameriška domovina (298)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (6)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Belokranjski plamen (7)
Blisk (2)
Bogoljub (Ljubljana) (9)
Bogoslovni vestnik (3)
Borba in vzgoja (1)
Borec (1)
Cerkveni glasbenik (7)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (5)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (1)
Dolomitski glas (1)
Dom in svet (Ljubljana) (137)
Domoljub (Ljubljana) (44)
Domovina in Kmetski list (44)
Družinski tednik (52)
Edinost (Toronto) (50)
Enakopravnost (ZDA) (301)
Etnolog (Ljubljana) (19)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (4)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (2)
Glas naroda (New York) (253)
Glasilo KSK jednote (52)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (27)
Gledališki list SNG. Drama (32)
Gorenjski partizan (20)
Gorenjski pionir (13)
Goriški borec (5)
Goriški list (1944) (84)
Gospodar in gospodinja (44)
Gradbeni vestnik (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hrup (1)
Izpod Triglava (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jutro (Ljubljana) (307)
Južno-primorski borci (5)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (102)
Klic s skrajnih meja (4)
Kmetovalec (3)
Knjižnica (4)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kronika (Ljubljana) (8)
Kurir (2)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Ljubljanski borec (1)
Ljubljanski škofijski list (6)
Ljudska pravica (46)
Loški razgledi (5)
Luč (Ljubljana) (5)
Luč (Novo mesto) (6)
Marburger Zeitung (308)
Matajur (1943) (2)
Mlada Primorska (2)
Mlade sile (1)
Mladi borec (2)
Mladi junak (1)
Mladi kovači (1)
Muzikološki zbornik (1)
Na straži (1)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (1943) (1)
Nas kalendár (1)
Naš korak (1)
Naš pohod (1)
Naš rod (11)
Naša borba (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Naša zvezda (3)
Naša Zvezda (1931) (6)
Nova doba (Cleveland) (51)
Novi list (1)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Ob Soči (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Otrok in knjiga (1)
Partizanski zdravstveni vestnik (7)
Planinski vestnik (10)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (3)
Primerjalna književnost (4)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proletarec (Chicago) (54)
Prosveta (ZDA) (253)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radijske vesti (9)
Radijski vestnik (57)
Radio Ljubljana (14)
Radio poročila (54)
Radio vestnik (47)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija katoliške akcije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Salezijanski vestnik (12)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (4)
Slovenčev koledar (1)
Slovenec (1873) (302)
Slovenka (1943) (45)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski dom (1935-1945) (63)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski narod (51)
Slovenski pionir (5)
Slovenski pionir (Ljubljana) (1)
Slovenski poročevalec (137)
Slovenski pravnik (453)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovensko domobranstvo (12)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (101)
Sodobnost (1963) (2)
Soški glas (3)
Stati inu obstati (1)
Svobodi naproti (1)
Šolska kronika (1)
Šotorska knjižnica (1)
Štajerski gospodar (51)
Tekmovanje zmage (2)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (12)
Tolminski glas (21)
Tomšičev glas (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (98)
Učiteljišče - Kranj (1)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (4)
Univerza - Ljubljana (1)
Vertec (1871) (163)
Vestnik (6)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vigred-Vestnik-Prosvetni oder (12)
Vodnikova pratika (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zarja (10)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (6)
Zveznik (3)
Železne niti (3)
Živa njiva (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (30)
Goriški muzej (21)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (2)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca (8)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (95)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (104)
Mestna knjižnica Ljubljana (166)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5058)
Osrednja knjižnica Celje (52)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2)
Pokrajinski muzej Kočevje (50)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Salezijanski inšpektorat (12)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (87)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenian Union of America (9)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Škrabčeva knjižnica (5)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (308)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
(1)
A. Marković (1)
Akademska založba (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (301)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Atelier Doris (1)
B. Grafenauer (1)
Beletrina (1)
Bibliofilska založba (8)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Budapest : Athenaeum (1)
Cecilijino društvo (7)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cérkvena stamparija (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (453)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (6)
E. Klauer (1)
Edinost (50)
Edinost Publishing (104)
Edmund Budischowsky (1)
Etnografski muzej (19)
F. Gorše (1)
F. K. Meško (1)
F. Schilcher (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Fr. Vesel (2)
Fran Jaklič (470)
Genija (2)
Geodetska sekcija Glavnega štaba NOV in POS (1)
Glas naroda (253)
Glasbena akademija (7)
Glasbena matica (98)
Glasbena Matica (3)
Glasnik Srca Jezusovega (1)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (7)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Grafika 11 A (1)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
Informacijsko-propagandni odsek pri OOOF Novo mesto (57)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Ivan Rakovec (63)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (10)
Izdavačka Knjižara 'kultura' (1)
J. Debevec (298)
J. Gerčar (1)
J. Pogačnik (2)
J. Špicar (4)
Jakopičev paviljon (1)
Jeseniško-bohinjski odred (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (54)
Jugoslovanska katoliška jednota (51)
Jugoslovanska tiskarna (5)
Jugoslovanski odbor iz Italije (1)
Kärntner Volksbund (102)
Katoliška akcija (1)
Katoliška bukvarna (9)
Katoliško tiskovno društvo (137)
Kerlo (2)
Kmetijska družba za Slovenijo (3)
Knjigarna Schwentner (1)
Komisija za tekmovanje pri IOOF (2)
Konzorcij (96)
Konzorcij jutro (307)
Konzorcij Naša zvezda (9)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (1)
Konzorcij Trgovskega lista (98)
Kovács József (1)
Kr. univerza v Ljubljani (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (101)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (52)
Lehrerbildungsanstalt Krainburg (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska knjigarna (2)
Ljudska tiskarna (302)
M. Kolar, Ljubljana (88)
M. Kranjec (46)
M. Maleš (9)
M. Štupar (1)
Makart (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (308)
Marburger Verlags- und Druckerei-Ges.Marburger Verlags- und Druckerei-Ges (51)
Mariborska knjižnica (1)
Mladinska knjiga (2)
Mohorjeva družba (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nadškofijski ordinariat (1)
NAO (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna tiskarna (51)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga, Glasbena šola (4)
Nova založba (3)
Oblasni odbor JNOF za Sloveniju (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OOOF Jesenice (54)
Partizanska knjiga (1)
Partizanska tiskarna (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska matica (1)
Planinska zveza Slovenije (10)
Pokrajinska šolska založba (4)
Pokrajinska uprava (3)
Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko (13)
Pravna fakulteta (1)
Primož Ramovš (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
PROD IX. SNOB (1)
PROD VIII. SNOB (2)
PROD XV. div. NOV in POJ (2)
Propagandni odsek (7)
Propagandni odsek Briško-beneškega odreda (4)
Propagandni odsek Dolomitskega odreda (1)
Propagandni odsek Gorenjskega odreda (20)
Propagandni odsek Južno Primorskega odreda (5)
Propagandni odsek OOOF Novo mesto (9)
Propagandni odsek XV. divizije (1)
R. Rother (1)
Radio Ljubljana (14)
Ramovš Primož (2)
Rdeči križ Slovenije, Glavni odbor (1)
s. n. (139)
Salezijanska tiskarna (1)
Salezijanski inspektorat (1)
Salezijanski inšpektorat (12)
samozaložba (5)
Sarai (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekretarijat Centralnog odbora USAOJ-a (1)
Selbstverl. (3)
Selbstverlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovene National Benefit Society (12)
Slovenian Women's Union of America (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (253)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski poročevalec (137)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (27)
Slovensko narodno gledališče Drama (32)
Slovensko planinsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (2)
SS - Standarte 'Kurt Eggers' Kommando Adria (1)
Staatstheater, Opernhaus (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Studio Potrč (2)
Škofijski ordinariat (6)
Štab slovenskega domobranstva - oddelek VI. (12)
Študentska založba (1)
Tečaj za zvezo oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (1)
Tečaj za zvezo Oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (2)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnika "Čaven" (1)
Tehnika "Krn" (1)
Tehnika "Matajur" (1)
Tehnika Gradnikove brigade (5)
Tehnika IV. brigade (1)
Tehnika PODK. (1)
Tehnika poveljstva VDV (2)
Tehnika XVIII. divizije NOV in POJ (1)
Tehnika XXX. divizije (2)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
The United Committee of South-Slavic Americans (1)
Tiskarna Trilof (1)
Tolminski glas (21)
Učiteljska tiskarna (2)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (11)
Uredništvo Kmečkega glasa (1)
Vinko Zor (12)
Vivod - Fajon (2)
Vodnikova družba (1)
XIV. divizija NOV (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza godbenikov (1)
Zveza sindikatov Slovenije, Občinski sindikalni svet (1)
Zveza slovenske mladine (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Župna cerkev v Trnovem (1)
Išči med rezultati (5648)