Število rezultatov iskanja: 23188

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (2)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (63)
Acta neophilologica (5)
Amerikanski Slovenec (65)
Ameriška domovina (300)
Annales. Series historia et sociologia (32)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (67)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Atlanti (2)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Bogoslovni vestnik (4)
Cerkveni glasbenik (2)
Communio (Ljubljana) (1)
Cvetje v tujini (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (19)
De musica disserenda (2)
Dialogi (3)
Dogovori (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (6)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Domači glasovi (108)
Domovina v taborišču (16)
Družboslovne razprave (2)
Družinski tednik (690)
Dve domovini (12)
Edinost (Toronto) (46)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Enakopravnost (ZDA) (301)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Filozofski vestnik (7)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografski vestnik (3)
Geologija (1)
Glas naroda (New York) (252)
Glas zaveznikov (165)
Glasilo KSK jednote (52)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (24)
Gledališki list SNG. Drama (25)
Gorenjski pionir (1)
Goriški list (1944) (16)
Gozdarski vestnik (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (23)
Jutro (Ljubljana) (129)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (367)
Keria (Ljubljana) (2)
Knjižnica (27)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Kronika (Ljubljana) (63)
Kronika slovenskih mest (1)
La gazzetta del Governo militare alleato (85)
Lepša bodočnost (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski škofijski list (699)
Ljudska pravica (219)
Loški razgledi (28)
Luč (Ljubljana) (1)
Marburger Zeitung (12221)
Misijonski zvonček (7)
Mlada svoboda (Trst) (2)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (4)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša zvezda (7)
Nova doba (Cleveland) (33)
Nova pot (Celje) (22)
Novi čas (1945) (19)
Novi list (1)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Novice (Lienz) (48)
Otrok in knjiga (30)
Partizanski zdravstveni vestnik (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (1)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (1)
Pravica (Buenos Aires) (20)
Primerjalna književnost (25)
Primorska borba (20)
Primorski dnevnik (182)
Prispevki za novejšo zgodovino (37)
Proletarec (Chicago) (54)
Prosveta (ZDA) (253)
Radio Ljubljana (9)
Rast: mesečnik za versko vzgojo (5)
Razpotja (6)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Razprave. Pravni razred (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (2)
Serafinski vestnik (1)
Slavistična revija (8)
Slovenčev koledar (1)
Slovenec (1873) (132)
Slovenka (1943) (2)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski dom (1935-1945) (2474)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski narod (18)
Slovenski pionir (1)
Slovenski poročevalec (221)
Slovenski Primorec (17)
Slovenski taboriščnik (52)
Slovensko domobranstvo (6)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (1602)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (10)
Sodobnost (1963) (9)
Soški tednik (26)
Stati inu obstati (1)
Statistično gradivo LR Slovenije (3)
Svet ptic (1)
Svobodno volimo (4)
Šolska kronika (12)
Šolsko polje (1)
Šotorska knjižnica (1)
Štajerski gospodar (212)
Tekstilna šola - Kranj (1)
Teorija in praksa (2)
The Allied military government gazette (49)
Tolminski glas (14)
Tovariš (Ljubljana) (2)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (18)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje (48)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Uradni list Zavezniške vojaške uprave (46)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
V poljani cvet (2)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (3)
Vertec (1871) (28)
Vodnikova pratika (1)
Vojaški strokovni list (1)
Vprašanja naših dni (1945) (194)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zarja (12)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina za vse (16)
Zgodovinski časopis (57)
Železne niti (9)
Živa njiva (2)
Leto izida
17.09.2015 (1)
1778- (1)
1800-1850 (1)
1862 (76)
1866 (153)
1867 (153)
1868 (152)
1869 (155)
1870 (205)
1871 (154)
1872 (143)
1873 (151)
1873/1945 (1)
1874 (154)
1875 (156)
1876 (167)
1877 (169)
1878 (168)
1879 (166)
1880 (168)
1881 (167)
1882 (14)
1883 (14)
1884 (15)
1885 (14)
1886 (10)
1887 (13)
1888 (14)
1889 (11)
1890 (10)
1890-1900 (1)
1891 (11)
1892 (115)
1893 (12)
1894 (9)
1895 (11)
1896 (113)
1897 (114)
1898 (115)
1899 (112)
19?? (18)
190? (3)
1900 (158)
1900- (1)
1900-1909 (1)
1900-1950 (1)
1901 (165)
1902 (165)
1903 (163)
1904 (164)
1905 (165)
1906 (165)
1907 (167)
1908 (167)
1909 (166)
191? (2)
1910 (168)
1910/1920 (2)
1911 (163)
1912 (170)
1913 (165)
1914 (196)
1915 (170)
1916 (171)
1917 (307)
1918 (310)
1919 (256)
192? (10)
1920 (19)
1920-1930 (1)
1920-1945 (2)
1921 (305)
1922 (306)
1923 (302)
1923-1945 (1)
1924 (307)
1925 (271)
1926 (10)
1927 (9)
1928 (9)
1929 (317)
1929-1930 (1)
193? (7)
1930 (446)
1930-1940 (3)
1930-1945 (1)
1931 (93)
1932 (510)
1933 (509)
1934 (462)
1935 (470)
1935/1945 (1)
1935-1945 (2)
1936 (770)
1937 (475)
1938 (769)
1938-1945 (1)
1939 (780)
1939-1945 (3)
194? (19)
1940 (499)
1940/1945 (2)
1940-1945 (3)
1941 (890)
1941/1945 (1)
1941-1945 (27)
1942 (942)
1942-1945 (2)
1943 (907)
1943-1945 (19)
1944 (711)
1944/1945 (46)
1944-1945 (11)
1945 (3447)
1945/1946 (32)
1945/1949 (3)
1945/1950 (1)
1945/1955 (4)
1945/1965 (1)
1945/1993 (1)
1945-1949 (2)
1945-1950 (2)
1945-1955 (4)
1945-1970 (1)
1945-1995 (35)
1946 (168)
1947 (123)
1948 (53)
1949 (53)
195? (1)
1950 (4)
1951 (4)
1953 (1)
1956 (1)
1957 (2)
1958 (2)
1959 (1)
196? (1)
1960 (8)
1961 (5)
1962 (2)
1963 (2)
1965 (4)
1966 (6)
1967 (4)
1968 (7)
1969 (4)
197? (2)
1970 (3)
1971 (1)
1972 (2)
1973 (2)
1974 (3)
1975 (3)
1976 (4)
1977/1978 (1)
1978 (1)
1979 (3)
1980 (1)
1981 (9)
1982 (7)
1983 (4)
1984 (1)
1985 (11)
1986 (7)
1987 (3)
1988 (7)
1989 (6)
1990 (9)
1991 (14)
1992 (16)
1993 (10)
1994 (22)
1995 (18)
1996 (14)
1997 (19)
1998 (17)
1999 (10)
2000 (11)
2001 (16)
2002 (21)
2003 (15)
2004 (13)
2005 (17)
2006 (33)
2007 (13)
2008 (24)
2009 (20)
2010 (16)
2011 (25)
2012 (39)
2013 (62)
2014 (50)
2015 (60)
2016 (58)
2017 (36)
2018 (27)
2019 (14)
2020 (10)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (67)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Botanično društvo Slovenije (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (6)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (415)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Goriški muzej (14)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (3254)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (37)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (23)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (2)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca (10)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (36)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mariborska knjižnica (30)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Kranj (372)
Mestna knjižnica Ljubljana (35)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (28)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (21201)
Osrednja knjižnica Celje (239)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (232)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (20)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (5)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenian Union of America (11)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (12)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (22)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Študentska založba (4)
Turistično društvo Vurberk (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (63)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (8967)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zadruga Goriška Mohorjeva (18)
Zgodovinsko društvo Celje (16)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (33)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (17)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (79)
Založnik
[A.I.S.] (165)
[s.n.] (26)
A. Kosi (1)
A. Lah (1)
A. Šalehar (1)
A. Zorn (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Allied military government (49)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (301)
Arhitekturni muzej (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (67)
Beletrina (8)
Beletrina Academic Press (1)
Bibliofilska založba (50)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (5)
Borec (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Cankarjeva založba (10)
Cecilijino društvo (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (7)
Centralni komitet Komunistične partije Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (33)
D. Rovšek (1)
Delo (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
DigitPen (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za kulturno sodelovanje Slovenije z ZSSR (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družba za založniške pobude (182)
Družina (7)
Drž. Za. Slovenije (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (1)
Državna založba Slovenije (14)
Državno gledališče (2)
Državno gledališče, Opera (1)
E. Škulj (1)
Edinost (46)
Edinost Publishing (65)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
F. Mörli (1)
F. Svirčević (1)
F. Žumer (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Foto Pogačnik (1)
Foto Rhomberg (1)
Foto Slovenija (1)
Foto Viktor (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr Vesel (1)
Fr. Vesel (4)
Frank Verlag (1)
Geografski institut Jugoslovenske armije (1)
Geološki zavod (1)
Glas naroda (252)
Glasbena matica (8)
Glasbena Matica (1)
Goga (1)
gojenci kmetijske šole v Spittalu ob Dravi (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Governo militare alleato (85)
Grafika 11 A (1)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
ICO (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (39)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Intelyway webmedia (2)
International Institute for Archival Science (1)
Istros Books (1)
Ivan Rakovec (2474)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (2)
J. Debevec (300)
J. Krošelj (5)
J. Pelikan (1)
J. Špicar (1)
Jakopičev paviljon (5)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (54)
Jugoslovanska katoliška jednota (33)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovanski odbor iz Italije (1)
Kärntner Volksbund (367)
Kmetijska založba (1)
Komunist (1)
Konzorcij (690)
Konzorcij jutro (129)
Konzorcij Naša zvezda (7)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (1)
Konzorcij Trgovskega lista (18)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (1602)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (52)
KS Senica (1)
L. Šmuc (2)
La Vittoria (1)
LDS (4)
Litera (1)
Ljubljana (1)
Ljudska pravica (194)
Ljudska tiskarna (132)
Ludovico Furlan (20)
M. Kranjec (219)
M. Krasnići (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (12221)
Marburger Verlags- und Druckerei-Ges.Marburger Verlags- und Druckerei-Ges (212)
Mariborska knjižnica (30)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Megalokonomou Bros Photographical News (4)
Mestna galerija (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Misijonski krožek (6)
Misjonski krožek (1)
Mladinska knjiga (9)
Mohorjeva tiskarna (26)
Murenček (2)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (28)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodna tiskarna (18)
Narodni muzej Slovenije (1)
'Naš glas' (1)
Naš tisk (1)
Nova obzorja (2)
Nova revija (2)
Občina (2)
Oblasni odbor JNOF za Sloveniju (1)
Obzorja (22)
OF (19)
Oficirska šola pri Glavnem štabu Slovenije (1)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
OOOF (1)
Padiglione Jakopič (1)
Partizanska tiskarna (2)
Partner graf (1)
Pedagoška fakulteta (31)
Petrol (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (6)
Pivec (1)
Planinsko društvo Slovenije (1)
PNOO za Slovensko Primorje (48)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko (1)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Prežihov V. (1)
Primož Ramovš (7)
Propagandna komisija pri IOOF (1)
Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ (1)
Prva proletarska divizija (1)
R. Švent (1)
Radio Ljubljana (8)
Rdeči križ Slovenije, Glavni odbor (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
Ruslica (2)
s. n. (264)
samozal. (3)
samozaložba (4)
Sanje (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (33)
Selbstverl. (1)
Sender Laibach (1)
självförlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavia Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (31)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slov. Knjižni Zavod (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Women's Union of America (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska demokratska zveza (17)
Slovenska narodna podporna jednota (253)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski gledališki in filmski muzej (6)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski knjižni zavod (4)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski poročevalec (221)
Slovenski šolski muzej (12)
Slovenski umetniški klub (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (24)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (24)
Slovensko narodno gledališče Drama (25)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (15)
Societá storica del Litorale (33)
Sophia (1)
Steirischer Heimatbund (2)
Studio Lipar (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Škofijski ordinariat (699)
Štab slovenskega domobranstva - oddelek VI. (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (8)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Teološka fakulteta (3)
The United Committee of South-Slavic Americans (1)
Tiskarna Pavliček (1)
Tolminski glas (14)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Bohinec (1)
Vodnikova družba (1)
Vrhovna komisija za odvzem in zamenjavo novčanic (1)
XIV. divizija NOV (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba /*cf (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Pivec (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (14)
Založništvo primorskega tiska (2)
Založništvo tržaškega tiska (182)
Zavezniška vojaška uprava (46)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zgodovinsko društvo (16)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (33)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (63)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (33)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (27)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza slovenske mladine (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (64)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (55)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (23188)