Število rezultatov iskanja: 5830

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (23)
Acta carsologica (27)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (6)
Acta Histriae (35)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (9)
Aluminij (Kidričevo) (6)
Ameriška domovina (50)
Annales. Series historia et sociologia (51)
Annales. Series historia naturalis (33)
Anthropos (Ljubljana) (74)
Arheo (33)
Arheološki vestnik (22)
Arhivi (58)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (5)
Celjski zbornik (1)
Cinkarnar (4)
Colski časnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (137)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo - življenje (11)
Delo (Ljubljana) (303)
Delo (OF STO, Trst) (4)
Dialogi (105)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dolenjski list (52)
Draga (1)
Družboslovne razprave (33)
Dve domovini (12)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (22)
Filozofski vestnik (38)
Folia biologica et geologica (1)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (20)
Geografski zbornik (4)
Geologija (26)
Glasilo občanov (Litija) (10)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
GM. Glasbena mladina (15)
Gorenjski glas (1985) (104)
Gradbeni vestnik (2)
Hladnikia (Ljubljana) (11)
IB revija (Ljubljana) (1)
Idrijski razgledi (1)
Incidenca raka v Sloveniji (2)
Informacije MIDEM (19)
Informatica (Ljubljana) (17)
Informativni fužinar (12)
Iskre (2)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (12)
Izvir (1)
Javnost (Ljubljana) (10)
Jezik in slovstvo (62)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kamniški občan (22)
Katedra (Maribor) (5)
Katoliški glas (48)
Knjižnica (34)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koroški fužinar (2)
Kovine zlitine tehnologije (121)
Krajevni informator (Rovte) (1)
Kronika (Ljubljana) (51)
Kurent (1)
Labod (Novo mesto) (2)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Linguistica (Ljubljana) (41)
Literatura (Ljubljana) (176)
Logaške novice (8)
Loški razgledi (38)
Mandrač (Izola) (49)
Meddobje (Entresiglo) (2)
Medicinski razgledi (30)
Mengšan (11)
Metodološki zvezki (2)
Misli (Kew) (11)
Mladi planinec (1)
Mladika (Trst) (8)
Modni katalogi (6)
Mohorjev koledar (1)
Muzejski časopis (4)
Muzikološki zbornik (14)
Naš čas (52)
Naš časopis (11)
Naš glas (Droga Kolinska) (1)
Naš glas (Krško) (33)
Naša komuna (Ljubljana) (1007)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (39)
Naša skupnost (Ljubljana) (243)
Novi list (48)
Novi Matajur (49)
Novi tednik NT in RC (52)
Novice = Bulletin (4)
Obzornik zdravstvene nege (19)
Odsevanja (2)
Onkološki vikend (33)
Osilniška dolina (2)
Otrok in knjiga (28)
Petrol (Ljubljana) (12)
Petrol. Tehnika in razvoj (6)
Phainomena (Ljubljana) (30)
Planinski vestnik (156)
Porabje (25)
Poročevalec (Novo mesto) (5)
Portorožan (12)
Prepih (Ravne na Koroškem) (22)
Presek (22)
Primerjalna književnost (21)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi. Eseji (3)
Problemi. Razprave (1)
Proletarec (Chicago) (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (42)
Rak na črevesju (9)
Rast (Novo mesto) (5)
Rast (Trst) (8)
Razpol (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revolver (Ljubljana) (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (47)
Rudar (Velenje) (9)
Salezijanski vestnik (6)
Savinjčan (12)
Savinjske novice (26)
Scopolia (1)
Slamnik (12)
Slavistična revija (58)
Slovenska država (8)
Slovenski čebelar (18)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski vestnik (51)
Sobotna priloga (52)
Socialno delo (73)
Sodobnost (1963) (164)
Stati inu obstati (1)
Statistični letopis (1)
Steklar (Hrastnik) (9)
Stezice (Novo mesto) (1)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (49)
Tednik (Ptuj) (52)
Teorija in praksa (115)
The Australian Slovenian review (1)
The voice of Slovenia (18)
Traditiones (Ljubljana) (46)
Tribuna (Ljubljana) (14)
Trinkov koledar (1)
Tržiški razgledi (6)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (26)
Uradne objave občine Izola (22)
Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (28)
Urbani izziv (8)
Vakuumist (20)
Verba hispanica (23)
Vestnik = Messenger (6)
Viharnik (Slovenj Gradec) (12)
Vikend magazin (Ljubljana) (53)
Vipavski glas (5)
Zarja (8)
Zasavc (51)
Zbornik občine Grosuplje (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (8)
Zdravniški vestnik (15)
Zgodovinski časopis (85)
Železne niti (2)
Izvor
Alpina, d.o.o. (11)
Arhivsko društvo Slovenije (58)
Botanično društvo Slovenije (11)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (11)
Cinkarna Celje (4)
Čebelarska zveza Slovenije (18)
DELO, d.d. (53)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (22)
Društvo Medicinski razgledi (30)
Društvo Osilniška dolina (2)
Društvo psihologov Slovenije (42)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (23)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (20)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (10)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Gorenjski glas d.d. (104)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (12)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (30)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Domžale (23)
Knjižnica Grosuplje (1)
Knjižnica Ivana Potrča (87)
Knjižnica Ivana Tavčarja (37)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Litija (10)
Knjižnica Logatec (10)
Knjižnica Mirana Jarca (65)
Knjižnica Velenje (53)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (101)
Kulturno društvo Ivan Trinko (50)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (164)
Mariborska knjižnica (29)
Matična knjižnica Kamnik (22)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (50)
Mestna knjižnica Kranj (21)
Mestna knjižnica Ljubljana (1289)
Mestna knjižnica Piran (12)
Muzejsko društvo Škofja Loka (38)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in študijska knjižnica (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1970)
Onkološki inštitut Ljubljana (60)
Osrednja knjižnica Celje (162)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (52)
Petrol d.d. (18)
Planinska zveza Slovenije (156)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (25)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Salezijanski inšpektorat (6)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (45)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Media House (2)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (18)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovensko arheološko društvo (33)
Slovensko društvo Informatika (17)
Slovensko društvo Melbourne (6)
Slovensko društvo Planica (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (33)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (49)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (19)
Škofijska gimnazija Vipava (2)
ŠKUC (4)
Študentska založba (137)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (35)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (92)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Valvasorjeva knjižnica (33)
Zadruga Goriška Mohorjeva (96)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (84)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (68)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (24)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (86)
Vsebina
Arheologija (22)
Arhitektura (6)
Astronomija, astrofizika (5)
Bibliografije (8)
Bibliotekarstvo (41)
Biografije (85)
Biologija (9)
Botanika (12)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (6)
Civilizacija (7)
Demografija (30)
Domoznanstvo (52)
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi (9)
Družbene vede (20)
Ekonomija (42)
Etnologija (29)
Filozofija, psihologija (119)
Fizika (34)
Fotografija (71)
Geografija (18)
Geologija (61)
Glasba (70)
Glasba za posamezne inštrumente (6)
Gledališče (19)
Gradbeništvo (2)
Grafična umetnost (185)
Humanizem (5)
Industrija, obrt, rokodelstvo (30)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (20)
Inženirstvo, tehnologija (70)
Javna uprava (1495)
Jezikoslovje in jeziki (84)
Kemija (12)
Kemijska tehnologija (56)
Kibernetika (6)
Kinematografija (1)
Kmetijstvo (7)
Književnost (361)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (2)
Likovna umetnost (13)
Ljudsko slovstvo (1)
Matematika (11)
Medicina (99)
Naravoslovne vede (22)
Odrska glasba. Opera (1)
Oglaševanje (5)
Organizacije (15)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (2)
Politika (157)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (67)
Poslovni menedžment (2)
Pravo (28)
Promet (1)
Risanje (1)
Rokopisi (1)
Slikarstvo (6)
Socialno delo (79)
Sociologija (61)
Statistika (5)
Šport (74)
Telekomunikacije (55)
Tiskovine (1108)
Umetnost (8)
Urbanizem (21)
Verstva. Teologija (29)
Vokalna glasba (2)
Vzgoja, izobraževanje (47)
Zgodovina (105)
Znanost (12)
Zoologija (38)
Založnik
(2)
Adriafilm (1)
Adriatic (1)
Alpina (11)
Arhivsko društvo Slovenije (58)
Aria Records (2)
Arthea (1)
Australian Slovenian review (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (11)
Cankarjev dom (5)
Center za glasbeno vzgojo (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (52)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (84)
Cinkarna (4)
Circolo culturale Rečan (1)
CODA (2)
Corona (1)
Čebelarski muzej (1)
ČZP Informacijski biro Ravne na Koroškem (22)
Delo (408)
Demokratična stranka levice (4)
Desk (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Dolenjska banka (1)
Dolenjski list (52)
Domus (1)
Droga Kolinska (1)
Društvo glasbenih pedagogov Primorske (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (22)
Društvo Novo mesto (5)
Društvo Osilniška dolina (2)
Društvo psihologov Slovenije (116)
Društvo SKAM (1)
Društvo Trillek (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (23)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (20)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (164)
Emona, mesna industrija Zalog (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (10)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (35)
Fakulteta za socialno delo (73)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (114)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (33)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (13)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (38)
Franci Kotnik (26)
Galerija Božidar Jakac (1)
Gallus Carniolus (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (25)
Gimnazija (2)
Glasbena mladina Slovenije (15)
glasbeno založništvo Helidon (1)
Glej (1)
Gnosis (1)
Godba (1)
Gorenjski glas, Kranj (104)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (12)
GPZ Sraka (2)
Graffit (49)
GV (1)
Helidon (5)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institute for Social Sciences (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (118)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije et al. (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
Intelyway webmedia (1)
IR inženiring (33)
J. Debevec (50)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Karitas (3)
Katoliško tiskovno društvo (48)
Klub koroških Slovencev (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kolinska (1)
Krajevna skupnost (12)
Krajevna skupnost Vrh Sv. treh kraljev (1)
Krka (35)
Krščanska kulturna zveza (1)
KUD Jože Stupnik (1)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
Kulturno društvo Ivan Trinko (1)
Kulturno društvo Rečan (1)
Labod (2)
LDS (176)
Lek (2)
Liberalna demokracija Slovenije (2)
Ljubljanska banka (1)
Ljubljanske mlekarne (2)
M. Černe (1)
M. Černič-Istenič (1)
Mandarina (8)
Mariborska knjižnica (28)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (30)
Mestna občina Novo Mesto (5)
Mestni muzej (1)
MGLC (1)
Mi amigo (11)
Mihelač (2)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije (3)
Mladika (17)
Mladinska knjiga (7)
Moderna galerija (2)
Mohorjeva družba (8)
Mohorjeva založba (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Museum österraichischer Kultur (1)
Muzej (4)
Muzejsko društvo (38)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
NEK (1)
Nika (1)
Nova revija (30)
Novi tednik (52)
Občina (4)
Občina Domžale (12)
Občinska kulturna skupnost (2)
Občinski svet občine (8)
Obzorja (106)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (23)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (2)
OO SKD (6)
P. Weiss (1)
Pan records (1)
Pan Records (3)
PD Lisca (1)
Pedagoška fakulteta (28)
Perutnina (1)
Petrol (12)
Petrol, Sektor tehnična služba in kontrola kakovosti (6)
Planinska zveza Slovenije (156)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (1)
Premogovnik (9)
Prestige (1)
Prešernovo gledališče (1)
Primorske Novice (26)
Primož Ramovš (12)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Produktivnost, Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Radha Krishna Music Productions (1)
Radio- Tednik (52)
Radio-Tednik (28)
Roza klub (4)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (37)
s.n. (51)
Salezijanski inšpektorat (6)
samozal. (2)
samozal. A. Rupnik (1)
samozal. F. Juvan (1)
samozal. J. Kenda (45)
samozal. M. Smode (1)
samozal. T. Pinter (13)
samozal. T. Zajc Zupan (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (84)
SEG - Center za ekološke dejavnosti (1)
SKD (1)
Skei (1)
Skupina občanov Grosuplje (1)
Skupščina občine (44)
Skupščina občine Izola (22)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (282)
Slavistično društvo Slovenije (120)
Slovene Sociological Association (1)
Slovenian media house (18)
Slovenian National Federation of Canada (8)
Slovenian Women's Union of America (8)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (97)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenski etnografski muzej (22)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (11)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (17)
Slovensko društvo Melbourne (6)
Slovensko društvo Planica (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (21)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (6)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (74)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (25)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (32)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (15)
SNG (5)
Societá storica del Litorale (84)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
Srednja šola Veno Pilon (1)
SSS (1)
Statistični urad Republike Slovenije (28)
Steklarna (9)
Stiki z javnostjo SNG opera in balet (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (19)
Študentska organizacija Univerze (14)
Študentska založba (137)
Talum (6)
TD Ognjišče (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Teološka fakulteta (1)
Titan (2)
Tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede (4)
Turistička zajednica (1)
Turistički sojuz (1)
Unigraf (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
V. Bevc (1)
V. Kunc (1)
Vipava (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Vlada Republike Slovenije (2)
Zadruga Lipa (1)
Zadruga z o.z. Novi list (48)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zasavc (51)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (11)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (21)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - Gorica (1)
Zbornica zdravstvene nege (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (84)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (35)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (3)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (67)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (84)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (22)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (34)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (18)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (24)
Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec (2)
Zveza makedonskih kulturnih društev Slovenije (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (25)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (51)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (85)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (48)
ZZT (49)
Železarna (2)
Železarna Jesenice (118)
Železarna Ravne (130)
Železarna Štore (118)
Ženski pevski zbor Milko Škoberne Jesenice (1)
Žito - Šumi (1)
Išči med rezultati (5830)