Število rezultatov iskanja: 79

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Družina (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (2)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzej Miklova hiša (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Teološka fakulteta (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (79)