Število rezultatov iskanja: 772

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Anthropological notebooks (6)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (6)
Atlanti (7)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (16)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (8)
Dom in svet (Ljubljana) (11)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (11)
Filozofski vestnik (4)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (11)
Geografski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Hacquetia (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (8)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (5)
Managing global transitions (11)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (5)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (1)
Odmev iz Afrike (390)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (3)
Proteus (4)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za geografijo (4)
Slovenec (1873) (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (53)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (3)
Svet ptic (2)
Šolska kronika (1)
Štajerc (29)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Vertec (1871) (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zgodovina v šoli (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Knjižnica Ivana Potrča (29)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (537)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (34)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Študentska založba (16)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (11)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (14)
Založnik
A. Hölder (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (5)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
C. Manz (1)
Cankarjeva založba (1)
chez Jean Catuffe (1)
chez N. M. Tilliard (1)
Dëmmler (1)
Didakta (1)
Dragotin Hribar (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (4)
Dürr (1)
E. Hölzel (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
Faculty of management (11)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
G. Grote (1)
G. Senf (1)
H. Costenoble (2)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
Helidon (3)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
International Institute for Archival Science (2)
J. M. Heberle (H. Lempertz) (1)
J. Perthes (1)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (3)
Karl Linhart (29)
Katoliško tiskovno društvo (11)
Klaverjeva družba (390)
LDS (1)
Ljudska tiskarna (1)
Marianum (2)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mladinska knjiga (1)
Modrijan (1)
Mohorjeva (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Natis. Ign. pl. Kleinmayerja in Fedor Bamberga (1)
Občina (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
printed and sold by James Philips ... (1)
printed and sold by James Phillips, George Yard ... (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson ... (1)
printed for J. Johnson (1)
printed for R. Blamire ... (1)
printed for T. Cadell ... (1)
printed for the author, by Darnton and Harvey ... and sold by G. Nicol ... et al. (1)
printed for W. Lowndes ... (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Rokus Klett (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
Salve (2)
samozal. (2)
samozal. J. Kenda (34)
Sanje (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Študentska založba (17)
Tiskarna sv. Cirila (53)
Tiskovna zadruga (5)
U. Mentzel (1)
UMco (1)
Unio cleri (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Verlag von Leopold Voss ... (1)
Založba Audibook (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (14)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Išči med rezultati (772)