Število rezultatov iskanja: 157

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Medicinski razgledi (17)
Društvo radiologije in onkologije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (6)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (46)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
Semeniška knjižnica (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (12)
Založnik
apud Guilielmum Rouillium (1)
apud haeredes Lucaeantonii Iuntae (1)
apud Iuntas (1)
apud viduam B. Abrami Vandenhoeck (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Radiology and Oncology (5)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (9)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. Hribar (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (6)
Državna založba Slovenije (6)
DZS (3)
ex officinâ Hackiana (1)
ex officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium (1)
excudebat Joannes Baskerville ... = by John Baskerville ... (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
in der Baumgärtnerschen Buchhandlung (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Jožef Blaznik (7)
K. Tarman (1)
L. Schwentner (1)
L. Zajec (1)
LDS (3)
M. Petrič (1)
Medicinska fakulteta (6)
Medicinski razgledi (17)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
Obzorja (1)
Onkološki inštitut (1)
opera et impensis Reinaldi Novimagii ... (1)
per Ioannem Oporinum (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija internistične onkologije SZD (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Societá storica del Litorale (2)
sumtibus Leopoldi Vossii (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
Študentska založba (2)
typis Bartholomaei Locatelli (1)
typis Leopoldi Eger ... (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Verlag der Renger'schen Buchhandlung (1)
Veterinarska fakulteta (8)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zvezna tiskarna in knjigarna (2)
Išči med rezultati (157)