Število rezultatov iskanja: 2146

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (20)
Arhiv SRS (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (8)
Arhivsko društvo Slovenije (1475)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Center IRIS (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
DMFA - založništvo (9)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Glasbena matica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
International Institute for Archival Science (20)
Mestna galerija (2)
Mestni arhiv (3)
Mestni arhiv ljubljanski (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski arhiv (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (11)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (5)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinski arhiv mesta Ljubljane (3)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (28)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (38)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (56)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (2146)