Število rezultatov iskanja: 199

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (14)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (48)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Semeniška knjižnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko odonatološko društvo (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (9)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (33)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (12)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
Appresso Domenico Padovani (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Atlas (2)
Bandecchi & Vivaldi (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, VTOZD za veterinarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Cierre Grafica (1)
D. Jevšinek Skok (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (14)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državna založba Slovenije (2)
Faesy & Frick (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Geološki zavod Slovenije (1)
Hachette (1)
I. Dolenc (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (27)
Istarska naklada (1)
Katoliško tiskovno društvo (7)
L. Schwentner (2)
Medicinska fakulteta (2)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko odonatološko društvo etc. (4)
Societá storica del Litorale (11)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Tiskovna zadruga (1)
typis Bartholomaei Locatelli (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Verlag der Renger'schen Buchhandlung (1)
VTOZD za veterinarstvo (1)
Založba Univerze (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (12)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Išči med rezultati (199)