Število rezultatov iskanja: 107

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Reichard in druž. (2)
Alexander Philipp Dietrich (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (2)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Družina (6)
durch Hans Kraffts Erben (1)
excudebat Ioannes Manlius (1)
Georg Gruppenbach (1)
Igbatii Merk (1)
imp. Joannis Georgij Mayr ... (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
J. Oražem (1)
KUD Logos (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
natiskani pri Lajkamovih erbih (1)
natisnenu inu na pródaj per Joanu. Rezerju (1)
natisnila in saloshila Maria Tandler (1)
Pedagoški inštitut (5)
per Andreju Gassler (2)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per Johann Georg Heptnerju (1)
pri Weizinger Aloysi (1)
Prilo'zba 'Düsevnoga líszta' (1)
samozal. (1)
Sanje (1)
self-published (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (2)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (1)
stámpani z píszkmi Belnajevoj Jerbasini (1)
sumpt. Joann. Bapt. Volusij, & Joann. Bapt. Blanck (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svetopisemska družba Slovenije (23)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (3)
typis Adami Friderici Reichhardt, ... (1)
typis Joan. Frid. Eger (2)
Ulrich Morhart (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (107)