Število rezultatov iskanja: 1700

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (2)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (6)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (3)
Geologija (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (2)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (1)
Koroško Korošcem (1)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
Kronika (Ljubljana) (9)
Kronika slovenskih mest (1)
Naš borjač (6)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Pikapolonica (Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje) (2)
Planinski vestnik (6)
Raziskave in razprave (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia. Supplementum (4)
Slavia Centralis (1)
Slovenski gospodar (18)
Slovenski jezik (1997) (2)
Snežnik (Ilirska Bistrica) (44)
Snežniški razgledi (6)
Socialno delo (1)
Stezice (68)
Studia mythologica Slavica (4)
Šolska kronika (1)
Štajerc (12)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (1)
Uradne objave (Ilirska Bistrica) (49)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (809)
Uradni glasnik (1965) (44)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (4)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (2)
Leto izida
1??? (4)
1824/1833 (1)
1861 (1)
1864 (2)
1882 (1)
1884 (1)
1889 (2)
189? (1)
1892 (1)
1893 (1)
1894 (3)
1896 (1)
1897 (2)
1898 (6)
1898-1908 (1)
1898-1910 (2)
1899 (10)
1899-1907 (1)
1899-2006 (1)
19?? (13)
1900 (26)
1900-1910 (1)
1901 (7)
1902 (5)
1903 (8)
1903-1907 (1)
1904 (8)
1905 (6)
1906 (8)
1906/1907 (1)
1906-1907 (1)
1907 (6)
1908 (7)
1909 (15)
1910 (28)
1910/1913 (1)
1910/1915 (5)
1911 (11)
1912 (10)
1913 (11)
1914 (12)
1915 (18)
1916 (18)
1917 (7)
1918 (6)
1918-1919 (2)
1919 (2)
192? (1)
1920 (6)
1920/1940 (1)
1921 (4)
1922 (3)
1923 (4)
1925 (3)
1925/1935 (1)
1925/1940 (3)
1926 (2)
1927 (5)
1928 (4)
1929 (6)
1930 (37)
1931 (4)
1932 (9)
1933 (4)
1934 (4)
1934/1935 (1)
1935 (1)
1935/1936 (1)
1935/1950 (1)
1935-1950 (4)
1936 (4)
1936/1937 (1)
1937 (3)
1937/1938 (1)
1938 (3)
1938/1939 (1)
1939 (2)
1939/1940 (1)
1940 (4)
1941 (2)
1942 (2)
1943 (3)
1944 (1)
1945 (1)
1949 (2)
1950 (2)
1950-1960 (1)
1954 (1)
1954-1937 (1)
1955 (2)
1956 (2)
1957 (1)
1958 (2)
1959 (2)
196? (1)
1960 (17)
1960-1965 (1)
1960-1969 (1)
1962 (6)
1963 (13)
1964 (14)
1965 (38)
1966 (28)
1967 (32)
1968 (23)
1968-1970 (1)
1969 (31)
197? (1)
197?-1938 (1)
1970 (33)
1971 (21)
1972 (24)
1973 (27)
1974 (29)
1975 (24)
1976 (21)
1977 (24)
1978 (32)
1979 (31)
1980 (59)
1980-1981 (1)
1980-1989 (1)
1981 (43)
1982 (38)
1982-1983 (1)
1983 (34)
1984 (37)
1985 (40)
1986 (41)
1987 (4)
1988 (40)
1989 (45)
1990 (46)
1991 (46)
1991-1992 (1)
1992 (34)
1992-1993 (1)
1993 (27)
1993-1994 (1)
1994 (36)
1994-1995 (1)
1995 (30)
1995-1996 (1)
1997 (8)
1998 (12)
1998-1999 (1)
1999 (14)
2000 (11)
2001 (10)
2002 (8)
2003 (14)
2004 (9)
2005 (13)
2006 (13)
2007 (5)
2008 (4)
2009 (4)
201? (1)
2010 (3)
2011 (7)
2012 (4)
2013 (5)
2014 (6)
2015 (3)
2016 (7)
2017 (5)
2018 (3)
2018/2019 (1)
2019 (2)
2019/2020 (1)
2020 (3)
2021 (1)
Založnik
(4)
A. Cvetko (1)
A. Schlauer (1)
A. Vavken (1)
Albin Sussitz (2)
Amalia Churfürst (3)
Amalie Churfurst (6)
Amalie Churfürst, Pragerhof (1)
Anton Kriechbaum (3)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Ažbe (4)
Biotehniška fakulteta (1)
Bistrica (1)
Borec (1)
Brata Rode in Martinčič (1)
Carl Sima (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
D. Hribar (1)
D2 d.o.o. (6)
Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem (1)
Družba sv. Mohorja (3)
Družina (1)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (3)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
E. Horak (1)
E. Sicherl (1)
Ed. Honak (1)
Eug. Sicherl. (1)
F. Erben (4)
F. Erben W. Feistritz (1)
F. Kaučič (2)
F. Knollmuller (3)
F. Padežnik (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Ferd. Ivanus (3)
Ferrania (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fot. Frank (1)
Fot. Frank-Verlag (1)
Foto Čerič (1)
Foto OZEHA (1)
Fotolik (34)
Fotolik Celje (14)
Fr. Osebek (1)
Fr. Vesel (5)
Franc Kavcić (1)
Franc Petelinc (1)
Franz Kaučič (1)
Franz Tonke (1)
G. Kolz (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
GIJNA (1)
Gutenberghaus (1)
Hans Kolleger (1)
Heliosax (3)
Heliosax Maribor (1)
Herpetološko društvo - Societas Herpetologica Slovenica (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Ivan Bukovnik (1)
Ivan Čar (1)
J. Brinšek (1)
J. Oizinger (1)
J. Olzinger (1)
J. Repnik (1)
J. Smeh (4)
J.Repnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Joh. Fiausch (1)
Joh. Katz (1)
Jos Van Den Bulck-Baplue (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoreklam (1)
Jugoturist Beograd (2)
Julius Tittl (1)
K. G. G. (1)
K. Kühne (4)
K. Sima (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (5)
K.G.G (1)
Kamniško dijaško počitniško društvo 'Bistrica' (1)
Karl Linhart (12)
Karl Sima (14)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kmečki glas (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Makse Samsa (1)
Krajevna konferenca SZDL (21)
Krt (1)
KUD Bogenšperk (1)
Kunstanstalt Karl Schwidernoch (2)
Kunstverlag Frank (1)
Kunstverlag S. Frank (1)
L. Kieser (4)
L. Vorša (1)
Lichtdruck-Anstalt (1)
Ljudska univerza (1)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (11)
M. Sackmann (1)
M. Šifrer (1)
M. Šumer (2)
M. Šumer, Poljčane (1)
Maria Sirr (1)
Marie Novak (5)
Marie Nowad (2)
Marie Nowak (14)
Mestna občina (1)
Militärgeographisches Institut (1)
Mladinska knjiga (5)
Mladinska matica (1)
Mohorjeva družba (7)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
'Narodne tiskarne' (1)
Naša knjiga (1)
Nova založba (2)
Občina Ilirska Bistrica (49)
Občinski odbor SZDL (44)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Osnovna šola (68)
Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje (2)
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica (1)
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (1)
Partizanska knjiga (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Podravska tiskarna (1)
Primorske Novice (853)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Purger & Co. (1)
Purger in Co. (1)
Putnik (5)
R. Pitcshl (1)
R. Pitschl (15)
R. Pitschl Wind. Feistritz (1)
R. Tečrik (1)
Rich. Ziesel (1)
Richard Ziesel (1)
Richard Zisel (1)
Rosa Pirschl (1)
Rosa Pitschl (37)
Rosa Pitschl W. Feistritz (1)
Rosa Pitschl Wirdschfeistritz (1)
Rosa Pitschl; Windischfeistritz (1)
Rosa Windischfeistritz (1)
RTV (1)
RTV Slovenija (1)
S. P. D. (3)
S.P.D. podruž. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
Samoupravna interesna skupnost (1)
samozal. (2)
Samozaložba Brenčič (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Skupščina občine Ilirska Bistrica (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Skvarča-Sicherl (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (6)
Študijski krožek (1)
TD Breza Pragersko - Gaj (4)
Tisk Heliosax (1)
Tiskarna sv. Cirila (18)
Turistično društvo (6)
U. T. Z. (4)
U. t. z. Ažbe (1)
U.B. (1)
U.t.z. Ažbe (1)
Učiteljska tiskarna (1)
UK ZSMS (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Uredništvo Koroško Korošcem (1)
V.Weixl (1)
VUU Partizan Ljubljana (1)
W. Feistritz (1)
W. Pich (1)
Weis & Dreykurs (1)
Weiss & Dreykurs (3)
Wind. Feistritz (1)
Založba Jaka (1)
Založba Upravni odbor S.P.D. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
ZGP Mladinska knjiga (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (1700)