Število rezultatov iskanja: 733

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (6)
Acta Histriae (4)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Angeljček (23)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (1)
Bogoslovni vestnik (25)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Dialogi (11)
Didakta (1)
Dogovori (31)
Dom in svet (Ljubljana) (55)
Družboslovne razprave (5)
Edinost in dialog (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
Filozofski vestnik (15)
Geodetski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (17)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kaplje (Idrija) (5)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (10)
Knjižnica (23)
Kronika (Ljubljana) (21)
Literatura (Ljubljana) (13)
Ljubljanski zvon (29)
Loški razgledi (4)
Materiali in tehnologije (3)
Narodna sloga (3)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Grosuplje) (12)
Naša skupnost (Ljubljana) (12)
Naša sodobnost (4)
Natura Sloveniae (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (34)
Planinski vestnik (8)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi. Razprave (1)
Razpotja (5)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (17)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (12)
Sodobnost (1963) (42)
Stati inu obstati (1)
Studia mythologica Slavica (9)
Svet ptic (1)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (5)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Varstvo narave (1)
Vertec (1871) (46)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zgodovinski časopis (13)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (34)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (42)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (156)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (326)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (6)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Študentska založba (5)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (28)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (26)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
(1)
A. Gabršček (1)
A. Kuhelj (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B. Dolenc (1)
B. Grafenauer (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Corona (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Društvo Abstinent (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (29)
Državna založba Slovenije (46)
DZS (1)
Eger (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (15)
Galerija Ars Sacra (1)
Glasbena matica (6)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
I. Rakovec (1)
Ibis (2)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J. Giontini (2)
J. Krajec (1)
J. Leon (2)
J. Levičnik (1)
J.O.Z. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Jožef Blaznik (10)
K. Stopar (1)
Karis (2)
Karl Linhart (3)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliška knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (55)
Klub koroških Slovencev (1)
Konzorcij (3)
KUD Logos (1)
LDS (13)
litteris Ignaty Merk (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudske pevke iz Rogatca (1)
M. Černič-Istenič (1)
Mandarina (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (4)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (3)
naprodaj per Ad. Henriku Hónu ... (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna Tiskarna (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Leopold Eger (1)
Nova revija (34)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Občinska gospodarska zbornica (1)
Občinska konferenca ZSMS (1)
Občinska raziskovalna skupnost (1)
Obzorja (12)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (31)
P. Luković (1)
Paternolli (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
PKP, RTV (2)
Planinska zveza Slovenije (8)
R. Milic (1)
Rokus Klett (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, ZKP (1)
S. Juvan (1)
samostan ljubljanski (1)
samozal. (1)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. I. Pangeršič (2)
samozaložba (3)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se najde per Joanesu Rezerju (1)
se najdejo per Andrejo Clemens ... (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (12)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (12)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (6)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
SNG Maribor (1)
SO (12)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Študentska založba (6)
Teološka fakulteta (2)
Tima (1)
Tiskarna sv. Cirila (17)
Tiskovna zadruga (30)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (9)
V. Zgonik (1)
Vesna film (2)
Založba ZRC (1)
založil skladatelj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (23)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (21)
Išči med rezultati (733)