Število rezultatov iskanja: 112

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Zorn (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Carinthia (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo sv. Mohora (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Institute for Ethnic Studies (6)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Intelyway webmedia (1)
Kärtner Heimatdienst (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Matica Slovenska (1)
Narodni svet za Koroško (2)
Norimbergae (1)
Obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (2)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
R. Sciborski (1)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slov. kršč. soc. zveza za Koroško (1)
Slov. kršč.-soc. zveza za Koroško (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko krščansko-socialno delavsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Študentska založba (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
Založba ZRC (4)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (20)
Išči med rezultati (112)