Število rezultatov iskanja: 1386

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Zorn (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo sv. Mohora (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Gutenberghaus (2)
Institute for Ethnic Studies (12)
Inštitut za narodnostna vprašanja (26)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
J. Pleterski (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Litera (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni svet za Koroško (2)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska krščansko-socialna zveza za Koroško (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko krščansko-socialno delavsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societá storica del Litorale (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
V. Bevc (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (1202)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (17)
Išči med rezultati (1386)