Število rezultatov iskanja: 264

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Cobol & Priora (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (83)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
J. Oražem (1)
Katoliška tiskarna (1)
Paternolli (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (9)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (4)
St. Joseph's Catholic Church (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (17)
Študentska založba (7)
Študijski center za narodno spravo (1)
Teološka fakulteta (37)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Mariboru (4)
Visoka šola za politične vede (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Išči med rezultati (264)