Število rezultatov iskanja: 239

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Cobol & Priora (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (83)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
J. Oražem (1)
Katoliška tiskarna (1)
Paternolli (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (9)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (4)
St. Joseph's Catholic Church (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (17)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (25)
Visoka šola za politične vede (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (239)