Število rezultatov iskanja: 2469

Založnik
A. Beer (1)
A. Janežič (171)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Bogensberger (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Laketić (1)
Drava (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Družba sv. Mohora (28)
Družba sv. Mohorja (68)
Družba Sv. Mohorja (1)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (1)
Državna založba Slovenije (3)
Etnografski muzej (2)
F. Haderlap (1668)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Franz Schilcher (1)
Geografski institut JNA (1)
Glasbena matica (2)
Gutenberghaus (1)
Helidon (1)
Iniciativna skupina slovenščina moj jezik (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Intelyway webmedia (1)
J. E. Božič (254)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jezuitski kolegij (1)
Jožef Blaznik (8)
K. k. maschinengewerbliche Fachschule in Klagenfurt (2)
K. k. maschinen-gewerblichen Fachschule in Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgewerbeschule in Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgewerbeschule zu Klagenfurt (1)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (23)
Krščanska kulturna zveza (1)
L. Schwentner (1)
LDS (2)
Leon (3)
Mariborska knjižnica (3)
Mavrica (1)
Mestna občina (1)
Militargeographisches Institut (1)
Občina Bled (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OŠ Dravlje (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pilatova ustanova (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
PKP, RTV (1)
R. Smola (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (2)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska krščansko socialna zveza za Koroško (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko krščansko-socialno delavsko društvo (1)
SO (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Städtebilder-Verlag K. P. Geuter (1)
Städtenbiler-Verlag (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (37)
Typ. Tiskarn. Družbe Sv. Mohora V Celovcu (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Založba Jaka (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna gimnazija za Slovence (1)
Išči med rezultati (2469)