Število rezultatov iskanja: 64246

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (8)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (6)
Acta agriculturae Slovenica (11)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (28)
Acta chimica slovenica (3)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (20)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (323)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (3)
Acta neophilologica (10)
Advances in production engineering and management (4)
Akademija MM (12)
Aktualno! (2)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Anali PAZU HD (2)
Analiza (Ljubljana) (1)
Angeljček (9)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (1341)
Annales. Series historia naturalis (770)
Anthropological notebooks (10)
Anthropos (Ljubljana) (41)
AR. Arhitektura, raziskave (14)
Arheo (16)
Arheološki vestnik (12)
Arhivi (69)
Ars et humanitas (30)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (69)
Asian studies (1)
Atlanti (19)
Baldrijanko (43)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Bogoslovni vestnik (44)
Bollettino del Comitato L`Italia fara da se (1)
Bollettino del consorzio agrario (10)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (14)
Civica scuola reale di San Giacomo - Trst (3)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (10)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Communio (Ljubljana) (4)
Credere e vincere (21)
Časopis za kritiko znanosti (71)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (829)
Delavci in delodajalci (218)
Delo (3)
Delo - življenje (446)
Delo & dom (828)
Delo & dom + (16)
Delo (Ljubljana) (19551)
Delo (OF STO, Trst) (1206)
Delo (Trst) (257)
Delo de facto (28)
Delo FT (202)
Delo in dom + (6)
Delo in dom plus (6)
Delo in varnost (541)
Delo za Slovence (31)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Diagnostika v onkologiji (1)
Dialogi (24)
Didakta (99)
Dnevni red (11)
Dogovori (363)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (13)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (32)
Dom in svet (Ljubljana) (381)
Don Chisciotte (30)
Druga šola pljučnega raka (1)
Družboslovne razprave (53)
Duhovni pastir (460)
Duševno zdravje v skupnosti (2)
Dve domovini (36)
Dynamic relationships management journal (2)
Edinost in dialog (16)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Endoskopska revija (1)
Era nuova (24)
Etični potrošnik (2)
Etnolog (Ljubljana) (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (57)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (24)
Fizika v šoli (8)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (5)
Gea (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (38)
Geografija v šoli (11)
Geografski obzornik (8)
Geografski vestnik (31)
Geografski zbornik (2)
Geologija (27)
Gimnazija (italijanska) - Koper (47)
Ginnasio comunale superiore - Trst (15)
Glasba v šoli in vrtcu (10)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (33)
Gozdarski vestnik (28)
Gradbeni vestnik (16)
Grafičar (Ljubljana) (96)
Hacquetia (4)
Hladnikia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (5)
IB revija (Ljubljana) (34)
Igra ustvarjalnosti (13)
Illiesia (3)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (987)
Informatica (Ljubljana) (3)
Informatica Medica Slovenica (3)
International journal of management, knowledge and learning (5)
Izzivi (Delo) (5)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (138)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (245)
Javno zdravje (3)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (132)
Jezikoslovni zapiski (16)
Jurij baron Vega in njegov čas (3)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (1)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (1)
Kakovostna starost (196)
Kaljenje (13)
Kaplje (Idrija) (1)
Kemija v šoli in družbi (5)
Keria (Ljubljana) (5)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (88)
Knjižnica (150)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Kovine zlitine tehnologije (5)
Kronika (Ljubljana) (60)
Kronika slovenskih mest (2)
L`Istria popolare (3)
La bandiera dei lavoratori (2)
La gazzetta del Governo militare alleato (85)
La giovane Istria (3)
La nostra lotta (455)
La provincia dell`Istria (681)
Le vie dell Istria (1)
Les (Ljubljana) (5)
Letopis Matice Slovenske (1)
Lexonomica (10)
Linguistica (Ljubljana) (61)
Literatura (Ljubljana) (16)
Livarski vestnik (3)
Ljubljanski zvon (491)
Loški razgledi (78)
Lublanske novice (2017) (36)
Management (8)
Management (Spletna izd.) (12)
Managing global transitions (13)
Matematika v šoli (10)
Materiali in tehnologije (12)
Medical imaging and radiotherapy journal (1)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (14)
Medijska vzgoja in produkcija (2)
Mednarodna revija za javno upravo (6)
Mednarodno inovativno poslovanje (13)
Metodološki zvezki (3)
Misel in delo (58)
Modni katalogi (2)
Monitor ISH (9)
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) (1)
Muzikološki zbornik (39)
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost (1)
Naša komuna - delegatska priloga (147)
Naša komuna - delegatsko gradivo (15)
Naša komuna (Ljubljana) (255)
Naša skupnost (Grosuplje) (82)
Naša skupnost (Jugoslavija) (97)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (77)
Naša skupnost (Ljubljana) (421)
Naša sodobnost (22)
Naše delo (Celje) (37)
Naše delo (Krško, 1948) (145)
Naše delo (Laško) (80)
Naše delo (Ptuj) (1883)
Naše gospodarstvo (20)
Natura Sloveniae (33)
Nedelo (2)
Nedelo (Ljubljana) (1155)
Nerazvrščeno - članki (3)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (17)
Novi tednik (1065)
Novinarski ples (1)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (9)
Občinski poročevalec (Domžale) (30)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (1)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (9)
Obzornik zdravstvene nege (68)
Odprta kuhinja (378)
Ona (Ljubljana) (991)
Ona plus (93)
Onkologija (Ljubljana) (11)
Onkološki vikend (5)
Organizacija (Kranj) (121)
Organizacija znanja (9)
Otrok in knjiga (42)
Pedagoška obzorja (15)
Pertrattazioni della Dieta provinciale (14)
Pest (1)
Petkov teden (240)
Phainomena (Ljubljana) (13)
Planinski vestnik (38)
Pljučni rak (1)
Plus 50 (21)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (66)
Podjetje in delo (628)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (2)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Polet (2002) (696)
Polet fit (8)
Poligrafi (1)
Pomorska trgovska akademija - Trst (1)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Pravni letopis (9)
Pravnik (4)
Presek (7)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (1)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (19)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (20)
Projektna mreža Slovenije (15)
Proteus (19)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (48)
Ptujski list (7)
Quark (English. ed.) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (5)
Rassegna ufficiale del Comitato popolare del distretto di Capodistria (23)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (28)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (15)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Realka - Idrija (3)
Realka (italijanska) - Piran (8)
Rehabilitacija (Ljubljana) (21)
Rekord (Ljubljana) (19)
Res novae (1)
Research in social change (2)
Retrospektive (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (9)
Revija za elementarno izobraževanje (27)
Revija za geografijo (4)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (13)
Revija za zdravstvene vede (11)
Revus (Ljubljana) (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (53)
Risveglio (5)
RMZ-materials and geoenvironment (18)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Scopolia (3)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slavia Centralis (8)
Slavistična revija (38)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenka (2)
Slovenske novice (6806)
Slovenski čebelar (22)
Slovenski etnograf (8)
Slovenski gospodar (176)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (15)
Sobotna priloga (2775)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (71)
Socialno delo (1408)
Sodobna pedagogika (39)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (131)
Starost in rak (2)
Stati inu obstati (5)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Statistično gradivo LR Slovenije (2)
Statistično gradivo SR Slovenije (11)
Strojniški vestnik (20)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (4)
Super 50 (51)
Suzy (256)
Svet kapitala (189)
Šent (Ljubljana) (6)
Šolska kronika (18)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (179)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (27)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (2)
Tedenska tribuna (1130)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (123)
Tomšičev glas (1)
Tovariš (Ljubljana) (1360)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (34)
TV okno (52)
Učiteljski tovariš (482)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (6)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje (48)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Urbani izziv (7)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (6)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (22)
Ventil (Ljubljana) (13)
Verba hispanica (130)
Vertec (1871) (15)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (9)
Vikend magazin (Ljubljana) (1265)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (33)
Vzgoja (Ljubljana) (33)
Vzgoja in izobraževanje (46)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zavarovalniški horizonti (4)
Zavarovanja motornih vozil (Slov. izd.) (1)
Zavod se predstavi (3)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (249)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (3)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (15)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (20)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (37)
Zdravstveno varstvo (19)
Zgodovina v šoli (15)
Zgodovina za vse (9)
Zgodovinski časopis (55)
Znanost (62)
ZPMS novičke (44)
ZPS test (4)
Zvonček (Ljubljana) (24)
Železarski zbornik (41)
Železne niti (16)
Ženske in ginekološki raki (1)
Leto izida
???? (2)
100 (1)
100/200 (1)
1000-1100 (1)
13?? (1)
1300/1400 (1)
1300-1500 (1)
14?? (1)
1481 (1)
1537 (1)
1550 (2)
1550-1600 (1)
1557 (1)
1558 (1)
1565 (1)
1574 (1)
1578 (1)
1580-1590 (1)
1584 (1)
1585 (1)
1589 (1)
16?? (1)
1607 (1)
1608 (1)
1635 (1)
1642 (1)
1659 (1)
1677 (1)
1690 (1)
1690-1710 (1)
1697 (2)
1698 (1)
1699 (1)
1700 (1)
1728 (1)
1740 (1)
1743 (1)
1744 (1)
1758 (1)
1763 (1)
1765 (1)
1766 (1)
1768 (1)
1769 (1)
1771-1780 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1776 (1)
1778 (1)
1778- (1)
1781 (1)
1784 (1)
1786 (2)
1787 (1)
1792 (1)
1795 (1)
1798 (1)
18?? (1)
1800-1900 (3)
1805 (1)
1807 (1)
1807/1820 (1)
1808 (1)
1815 (1)
1819 (1)
1820 (1)
1821 (1)
1826 (1)
1828 (1)
1830-1834 (1)
1833 (2)
1834 (1)
1835 (1)
1837 (1)
1838-1840 (1)
1840 (2)
1842 (1)
1843 (2)
1843/1852 (1)
1845 (1)
1847 (1)
1848 (2)
1851 (1)
1853 (1)
1855 (1)
1856 (2)
1858- (1)
1858-1861 (1)
1860/1880 (1)
1861 (2)
1862 (2)
1863 (3)
1864 (3)
1864/1865 (1)
1865 (1)
1866 (3)
1867 (17)
1867/1868 (1)
1868 (26)
1868/1869 (1)
1868-1877 (1)
1869 (24)
1869/1870 (1)
1870 (49)
1870/1871 (1)
1871 (27)
1871/1872 (1)
1872 (25)
1872/1873 (1)
1873 (27)
1873/1874 (1)
1874 (24)
1874/1875 (1)
1875 (24)
1875/1876 (2)
1876 (27)
1876/1877 (2)
1877 (24)
1877/1878 (2)
1878 (28)
1878/1879 (2)
1879 (28)
1879/1880 (2)
1880 (25)
1880/1881 (3)
1880-1918 (10)
1881 (42)
1881/1882 (2)
1882 (40)
1882/1883 (2)
1882-1883 (1)
1883 (31)
1883/1884 (1)
1884 (45)
1884/1885 (1)
1885 (46)
1885/1886 (1)
1886 (49)
1886/1887 (1)
1887 (47)
1887/1888 (1)
1888 (44)
1888/1889 (2)
1889 (49)
1889/1890 (1)
1890 (54)
1890/1891 (2)
1891 (67)
1891/1892 (2)
1891-1941 (1)
1892 (59)
1892/1893 (2)
1892-1894 (1)
1893 (52)
1893/1894 (1)
1893/1984 (1)
1893-1895 (1)
1894 (67)
1894/1895 (1)
1895 (53)
1895/1896 (2)
1896 (35)
1896/1897 (1)
1897 (37)
1897/1898 (1)
1898 (38)
1898/1899 (1)
1898-1914 (1)
1898-1918 (1)
1899 (28)
1899/1900 (2)
19?? (30)
1900 (37)
1900/1901 (1)
1900-1975 (1)
1901 (85)
1901/1902 (1)
1902 (56)
1902/1903 (1)
1902-1903 (2)
1903 (52)
1903/1904 (1)
1904 (39)
1904/1905 (1)
1905 (43)
1905/1906 (2)
1905-1910 (1)
1906 (40)
1906/1907 (1)
1906-1908 (1)
1907 (61)
1907/1908 (2)
1908 (75)
1908/1909 (2)
1909 (55)
1909/1910 (3)
1909-1911 (1)
191? (1)
1910 (61)
1910/1911 (5)
1910/1925 (3)
1911 (41)
1911/1912 (4)
1911-1913 (1)
1912 (51)
1912/1913 (3)
1912-1915 (1)
1913 (37)
1913/1914 (4)
1914 (32)
1915 (44)
1915/1920 (1)
1915/1925 (1)
1916 (83)
1917 (44)
1918 (24)
1918/1919 (2)
1919 (38)
1919/1920 (2)
192? (2)
1920 (133)
1920/1921 (1)
1921 (69)
1922 (122)
1922/1923 (1)
1923 (111)
1924 (78)
1925 (47)
1926 (51)
1926-1927 (1)
1927 (48)
1928 (33)
1928-1929 (1)
1929 (49)
1930 (44)
1930-1931 (1)
1930-1932 (1)
1931 (29)
1932 (20)
1933 (42)
1934 (36)
1934/1935 (1)
1935 (36)
1935-1938 (1)
1935-1939 (1)
1936 (41)
1937 (23)
1937/1938 (4)
1937-1939 (2)
1938 (44)
1938/1939 (1)
1939 (58)
1940 (54)
1940-1950 (1)
1941 (41)
1941/1942 (1)
1941? (1)
1942 (85)
1942-1945 (2)
1943 (44)
1944 (22)
1945 (31)
1945-1949 (1)
1946 (142)
1947 (106)
1948 (465)
1949 (1242)
195? (2)
1950 (734)
1950-1955 (1)
1951 (184)
1952 (212)
1952-1954 (1)
1953 (242)
1954 (229)
1954-1969 (1)
1955 (237)
1955/1956 (2)
1955-1960 (1)
1955-1965 (3)
1956 (229)
1957 (225)
1958 (174)
1959 (396)
196? (3)
1960 (524)
1960-1961 (2)
1960-1965 (2)
1960-1968 (1)
1960-1969 (4)
1960-1970 (15)
1960-1979 (1)
1961 (517)
1962 (537)
1963 (558)
1963-1964 (1)
1964 (560)
1965 (629)
1965-1968 (1)
1965-1970 (1)
1966 (581)
1967 (571)
1968 (588)
1969 (614)
197? (1)
1970 (625)
1970-1975 (1)
1970-1979 (2)
1970-1980 (1)
1971 (628)
1971-1974 (1)
1972 (627)
1973 (644)
1974 (493)
1974/1975 (2)
1975 (499)
1975-1976 (1)
1976 (543)
1977 (590)
1977/1977 (1)
1977/1978 (1)
1978 (550)
1979 (593)
1979-1980 (1)
198? (2)
1980 (599)
1980-1990 (4)
1980-1991 (1)
1981 (609)
1981-1982 (2)
1982 (615)
1982/1986 (1)
1983 (662)
1984 (650)
1984/1985 (4)
1985 (603)
1986 (700)
1987 (709)
1988 (672)
1988/1989 (3)
1989 (702)
1990 (579)
1990-1992 (1)
1991 (603)
1992 (602)
1992-1999 (1)
1993 (621)
1994 (670)
1995 (571)
1995-1996 (1)
1996 (587)
1997 (589)
1998 (566)
1999 (882)
20.2.2015 (1)
200? (1)
2000 (966)
2001 (1080)
2002 (1232)
2003 (1222)
2004 (1342)
2005 (1264)
2005-1918 (1)
2005-2010 (1)
2006 (1354)
2007 (1380)
2008 (1435)
2008-2009 (2)
2009 (1441)
2010 (1426)
2011 (1503)
2012 (1540)
2012/2013 (1)
2012-2013 (3)
2012-2014 (1)
2013 (1652)
2013/2014 (1)
2014 (1815)
2014/2015 (1)
2015 (1796)
2015- (1)
2016 (1814)
2017 (1895)
2018 (1771)
2019 (1630)
2020 (1379)
2021 (209)
800 (1)
Izvor
Alpina, d.o.o. (446)
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (69)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (101)
Biteks d.o.o. (5)
Botanično društvo Slovenije (6)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Čebelarska zveza Slovenije (22)
DELO, d.d. (22239)
Didakta (99)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (13)
Društvo antropologov Slovenije (10)
Društvo arhitektov Ljubljana (8)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (28)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (32)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (20)
Društvo Medicinski razgledi (14)
Društvo psihologov Slovenije (50)
Društvo radiologije in onkologije (5)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za marketing Slovenije (12)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (6)
Družina d.o.o. (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (9)
Florida State University (1)
Focus, društvo za sonaraven razoj (2)
Geološki zavod Slovenije (13)
Goldsmiths, University of London (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (196)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (13)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (218)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (13)
Inštitut za kriminologijo (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (20)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (9)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (19)
IUS SOFTWARE d.o.o. (636)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (9)
Johann Wolfgang Goethe-Universität (1)
Katholieke Universiteit Leuven (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Domžale (32)
Knjižnica Ivana Potrča (1934)
Knjižnica Ivana Tavčarja (69)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (148)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (52)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (131)
Mariborska knjižnica (43)
Medijski partner d.o.o. (12)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (5)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (19)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (453)
Mestna knjižnica Ljubljana (2163)
Mladinska knjiga (4)
Moskovskij ordena Lenina, Ordena okt. revol. i Ordena trudovogo krasnogo znameni gos. univ. imeni M.V. Lomonosova, Mehaniko-mat. fakul'tet (1)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (79)
Muzejsko društvo Železniki (16)
Nacionalni inštitut za biologijo (16)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in študijska knjižnica (1207)
Narodna in univerzitetna knjižnica (22118)
Onkološki inštitut Ljubljana (65)
Osrednja knjižnica Celje (1189)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2681)
Pedagoška obzorja (15)
Planinska zveza Slovenije (38)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (26)
Prirodoslovno društvo Slovenije (19)
Quark, d.o.o. (4)
Semeniška knjižnica (1)
SIB d.o.o. (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (14)
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (59)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (5)
Slovenski etnografski muzej (44)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (18)
Slovensko arheološko društvo (16)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (13)
Slovensko etnološko društvo (33)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (53)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (20)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (4)
Slovensko zdravniško društvo (37)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (8)
Slovensko združenje za projektni management (15)
Statistični urad Republike Slovenije (289)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (987)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (7)
Šola za ravnatelje (33)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (67)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Primorska Press (1)
University of Sheffield (3)
University of Uppsala, Faculty of Science and Technology (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (33)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (328)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (345)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (79)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (103)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (175)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (588)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (36)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1186)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (79)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (62)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (81)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (21)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (122)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (23)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (29)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (11)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (11)
Univerzitetna knjižnica Maribor (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (21)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (39)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Založba Pasadena (1)
Zavod RS za šolstvo (294)
Zavod Ulala (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (541)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (75)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (68)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (3)
Združenje za socialno pedagogiko (65)
Zgodovinsko društvo Celje (9)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2111)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (42)
ZRC SAZU (140)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (42)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (16)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (39)
Zveza geodetov Slovenije (34)
Zveza geografov Slovenije (39)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (28)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (44)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (77)
Vsebina
Založnik
(10)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
[s. n.] (31)
1A internet (1)
A. B. Starman (1)
A. Babič (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Baš (1)
A. Berkopec (1)
A. Bernard (1)
A. Blatnik (1)
A. Budja (1)
A. Buturović (1)
A. Cedilnik (1)
A. Cividini (1)
A. Černigoj (1)
A. Česen (1)
A. Dekleva (1)
A. Dervishi (1)
A. Dovečar (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Fifolt (1)
A. Flašker (1)
A. Fondriest (1)
A. Gigov (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Grčar (1)
A. Guček (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (2)
A. Hrovat (1)
A. Ilc (1)
A. Japelj (1)
A. Jarc (1)
A. Jovanović (1)
A. Jurman (1)
A. Jurše (1)
A. Kansky (1)
A. Kaurin (1)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Kermauner (1)
A. Kladnik (1)
A. Klein & Comp. (1)
A. Klemen (1)
A. Kne (1)
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Kornhauser (1)
A. Koroša (1)
A. Kos (2)
A. Košar (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Krbavčič (1)
A. Kroflič (1)
A. Krošl (1)
A. Krvavica, Š. Likar (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Kunčič (1)
A. Lah (1)
A. Lazar (1)
A. Lukanc (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Majer (1)
A. Makra (1)
A. Marjetič (1)
A. Martinčič (1)
A. Maslo (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (2)
A. Moškrič (1)
A. Ocvirk (1)
A. Ogorelec (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. P. Železnikar (1)
A. Padovnik (1)
A. Paulin (1)
A. Pediček (1)
A. Penko (1)
A. Perdih (1)
A. Polenec (1)
A. Pollak (1)
A. Razpet (1)
A. Reichard in druž. (1)
A. Repe (1)
A. Rijavec (1)
A. Rode (1)
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sore (1)
A. Sreš (1)
A. Stanić (1)
A. Straže (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Šarlah (1)
A. Šercelj (1)
A. Širca (1)
A. Šmalc (1)
A. Šorgo (2)
A. Štraser (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Todorović (1)
A. Torkar (1)
A. Verlič (1)
A. Vidmar (1)
A. Vilhar (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Ziegler (1)
A. Zorman (1)
A. Zorn (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
A. Žorž (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
acolta Biotecnica, Dipartimento di Biologia (1)
Admiral tisak (1)
Akademie der bildenden Künste, Institut für Kunst und Architektur (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Aleš Šef (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Alpina (446)
Alterocca (1)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (6)
Angela Boškin Faculty of Health Care (1)
Annales ZRS (1)
Anton Krempl (1)
Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakul'teti Anjela Boşkin atindagi densawliq saqtaw fakwl'teti (1)
appresso Bernardo Basa (1)
appresso Domenico Occhi (1)
Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
Appresso Giorgio Greco (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
appresso la Compagnia de gli Uniti (1)
apresso Gasparo Weis (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhitekturni muzej (1)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (4)
Arhivsko društvo Slovenije (69)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (17)
Audibook (1)
B. Badovinac (1)
B. Bandelj (2)
B. Belec (1)
B. Blažič (2)
B. Brajović (1)
B. Breznik (1)
B. Brzin (1)
B. Cigoj (1)
B. Čadež (1)
B. Čerček (1)
B. Dobovišek (1)
B. Drinovec (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Filej (1)
B. Fučić (1)
B. Golob (1)
B. Gorenc (1)
B. Grafenauer (1)
B. Grašič (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Jerko (1)
B. Jordan Fleten (1)
B. Kirm (1)
B. Kolar (1)
B. Korpar (1)
B. Košir (1)
B. Košmelj (1)
B. Kovář (1)
B. Kuhar (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Majer (1)
B. Markun (1)
B. Murovec (2)
B. Naglič (1)
B. Orel (1)
B. Ošlak (1)
B. Paternu (1)
B. Peršič (1)
B. Pesan (1)
B. Pipan (1)
B. Plesničar (1)
B. Podobnik (1)
B. Podpečan (1)
B. Povh (1)
B. Rituper (1)
B. Rusjan (1)
B. Sket (1)
B. Stanovnik (1)
B. Valič (2)
B. Vesnicer (1)
B. Vodopivec (1)
B. Volavšek (1)
B. Wagner (1)
B. Zoubek (1)
B. Žagar (1)
Banka Slovenije (2)
Beletrina (5)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (2)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (1)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (12)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (16)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška fakuteta (1)
Biotehniška šola (1)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Biteks (9)
Blasnik (1)
Bolniška blagajna mestnih nameščencev ljubljanskih (2)
Bologna University Press (1)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Borba poslovnica (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (6)
Bralno društvo Slovenije (1)
Braun Electronic (1)
Buča (1)
C. A. Spina (1)
C. Battelli (1)
C. Klofutar (1)
C. Mastnak (1)
C. Petr (1)
C. Priora (30)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (5)
Casa del pensionato (1)
CEDRA, Center za družbeno raziskovanje (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Center vojaških šol (1)
Centralgrafica (3)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centralni komite Komunistične partije Slovenije (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2111)
Centro di sviluppo e formazione (1)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Cierre Grafica (1)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
Circolo culturale Rečan (6)
Circolo Culturale Rečan (1)
Ciril Frić (1)
Civica scuola reale superiore (10)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
Civica scuola reale superiore di San Giacomo Trieste (3)
CMEPIUS (1)
coi tipi del Ljudevito Gaj (1)
Columbia Graphophone (1)
Comitato popolare distrettuale (23)
Comitato Provinciale Istriano del PPI (3)
Comune censuario S. Salvore. Distretto di Pirano (1)
Cooperativa Lipa (1)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (5)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Č. Lucu (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
Čemažar in drug (1)
ČGP Delo, TOZD Delavska enotnost (1)
ČZP 'Pomurski tisk' (2)
D. A. Jurišić (1)
D. Antolinc (1)
D. Balažic (1)
D. Blatnik (1)
D. Bokal (1)
D. Bordjan (1)
D. Celarec (1)
D. Cvetko (1)
D. Davidov (1)
D. del Bianco (1)
D. Dolar (1)
D. Duh (1)
D. Firm (1)
D. Furlan (1)
D. Gerbec (2)
D. Goranovič (1)
D. Gradišar (1)
D. Grigillo (1)
D. Hrastnik (1)
D. Hribar (1)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. Jamnik (1)
D. Jelić (1)
D. Jelovčan (1)
D. Jeremić (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Josipović (1)
D. Karba (1)
D. Kardoš (1)
D. Kerin (1)
D. Kogovšek (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Kolar (1)
D. Koron (1)
D. Kotnik (1)
D. Kozak (1)
D. Kozelj (1)
D. Kragelj Eigenverl. (1)
D. Kragelj Eigenverlag (1)
D. Kragelj self-publishing (2)
D. Krajčič (1)
D. Kuščer (1)
D. Lužnik (1)
D. M. Jezernik (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Meze (1)
D. Obrstar (1)
D. Ocepek (1)
D. Omrčen (1)
D. Ožura (1)
D. Pagon (1)
D. Pirjavec (1)
D. Podgoršek (1)
D. Popenko (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. Radinja (1)
D. Repovš (1)
D. Roženbergar (1)
D. Ružić (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Svenšek (1)
D. Šarac (1)
D. Šemrov (1)
D. Škerl (2)
D. Šubic (1)
D. Tica (1)
D. Tinta (2)
D. Topolšek (1)
D. Tovornik (1)
D. Turnšek (1)
D. Vajs (1)
D. Voglar (1)
D. Vučković-Todorović (1)
D. Zavodnik (1)
D. Zupan Vrenko (1)
D. Zupančič (1)
Dashöfer (1)
Delavska enotnost (4)
Delavska zbornica za Slovenijo (1)
Delavsko pevsko društvo Cankar (1)
Delo (39432)
Delo [etc.] (52)
Delo Revije (1)
Demokratična stranka levice (1206)
Deželna prisilna delavnica (1)
Didakta (106)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Dj. Kalčov (2)
dLib (1)
dLib distributer (76)
DMFA - založništvo (2)
DMFA, založništvo (1)
Doba Epis (13)
Dobri skupaj, računalništvo, vedeževanje in založništvo (2)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dolenjski muzej (1)
Dom upokojencev (2)
Domus (1)
DOZ, zaščitna služba (1)
Društvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (10)
Društvo arhitektov (8)
Društvo arhitektov, DAL (1)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (20)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (4)
Društvo glasbenih pedagogov Primorske (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (28)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (96)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (33)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (16)
Društvo Mozaik - društvo otrok (1)
Društvo Organizacija za participatorno družbo (4)
Društvo Parada ponosa (2)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine (1)
Društvo psihologov Slovenije (91)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo študentov naravoslovja (2)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (6)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (33)
Družba sv. Mohora (7)
Družba sv. Mohorja (8)
Družba Sv. Mohorja (1)
Družba sv. Petra Klaverja za afriške misijone (1)
Družina (39)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna višja realka v Idriji (1)
Državna založba Slovenije (176)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Duhan (1)
DZS (84)
E. Benedik (1)
E. Bizaj (1)
E. Bulić (1)
E. Cevc (1)
E. Cilenšek (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Dornik (2)
E. Džebo (1)
E. Habič (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Jamnik (1)
E. Kansky (1)
E. Košnjek (1)
E. Kovačec (1)
E. Koželj (1)
E. Kramar (1)
E. Mičović (1)
E. Mihevc (1)
E. Pirkmajer (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. Zupan (1)
Edinost (1)
Edizioni Universita del Litorale (2)
Eger, Janez Friderik (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (20)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (21)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (1)
Emka (1)
Eno (7)
Epoha (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Erma di Bretschneider (1)
Etnografski muzej (13)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
F. Batič (1)
F. Bernik (1)
F. Cvelbar (1)
F. Černe (1)
F. Dular (1)
F. Erjavec (1)
F. Gnidovec (1)
F. Gubenšek (1)
F. Habe (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. Jagodic (1)
F. Jenko (1)
F. K. Kos (1)
F. Kopač (1)
F. Križanič (1)
F. Kuhelj (1)
F. Novak (1)
F. Osole (1)
F. Pediček (1)
F. Perko (1)
F. Planinc (1)
F. Sunčič (1)
F. Sušnik (1)
F. Vallardi (1)
F. Vode (1)
F. Vučajnk (1)
F. Zadravec (1)
F. Ž. Županič (1)
F. Žumer (1)
Facolta di Management (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (47)
Faculty of management (13)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Work (2)
Fakul'tet zdravoohranenija im. Anžely Boškin (1)
Fakulteta za arhitekturo (27)
Fakulteta za družbene vede (60)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (11)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (14)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (27)
Fakulteta za organizacijske študije (15)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (4)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1409)
Fakulteta za socialo delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (102)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (15)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Ferdo Rosenberg i Sinovi (1)
Festival (1)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (16)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (20)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (24)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (2)
Foto Kramsky (1)
Fotolik (6)
Fototehnika (1)
Foto-Tehnika (1)
Fr. Pavlin (1)
Fr. Vesel (5)
Frančiškanski samostan (1)
Fratelli Treves (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitevnih možnosti Prizma (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (1)
G. Bavdek (1)
G. Cigler (1)
G. Fidej (1)
G. Golob (1)
G. Južnič (1)
G. Karer (1)
G. Kernel (1)
G. Kurillo (1)
G. Kušar (1)
G. Lampič (1)
G. Modrijan (2)
G. Novak (1)
G. Orlov (1)
G. Požek (1)
G. Pretnar (1)
G. Pustovrh (1)
G. Rak (1)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Stegnar (1)
G. Taljan (1)
G. Tomažič (1)
G. Tomšič (1)
G. Trtnik (1)
G. Vidmar (1)
G. Vilhar (1)
G. Vlatković (1)
G. Vodeb (1)
G. Zrim (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Gemeinderath (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geografski institut Jugoslovenske armije (2)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod (9)
Geološki zavod, Ljubljana (18)
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (2)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (10)
Ginnasio superiore comunale di Trieste (2)
Ginnasio superiore comunale Francesco Petrarca Trieste (1)
Gioani Georgio Heptner (1)
Giovanni Leban, editore (1)
Giunta provinciale (14)
Glas Istre (1)
Glasbena matica (10)
Glasbena mladina (1)
Glaxo (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gospodarski vestnik (461)
Governo militare alleato (85)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Gozdarski vestnik (1)
Građevinska knjiga (1)
Grafika 11A (1)
Grm - center biotehnike in turizma (2)
GV Revije (4)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (5)
H. Dermol Hvala (1)
H. Pečko-Mlekuš (1)
H. Šeme (1)
H. T. Oršanič (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
Helidon (6)
Herausgegeben u. verlegt von Johann Leban (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (1)
I. Bizjak (1)
I. Boltar (1)
I. Brenčič (1)
I. Cikajlo (1)
I. Delač (1)
I. Dolenc (1)
I. Dornik (1)
I. Hrdalo (1)
I. Jazbec (1)
I. Jerič (1)
I. Josifovski (1)
I. Kavčič (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Komelj (1)
I. Kreft (1)
I. Kregar (1)
I. Kristan (1)
I. Lavrač (1)
I. Lenart (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Lorger (1)
I. Mikl (1)
I. Munda (1)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. R. accademia di commercio e nautica (1)
I. r. ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio Superiore di Capodistria (2)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (39)
I. R. ginnasio superiore governativo liceo Ginnasio Carlo Combi di Capodistria (1)
I. Raišp (1)
I. Roškar (1)
I. Sedej (1)
I. Šmid (1)
I. Šmon (1)
I. Štraus (1)
I. Šušteršič (1)
I. Talaber (1)
I. Toličič (1)
I. Turk (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Vivod-Rajh (1)
I. Vodopivec (1)
I. Voje (1)
I. Vrečar (1)
I. Vrišer (1)
I. Zupančič (1)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (8)
ICO (2)
ICOM - Slovenia (1)
Ign. Merk, Stampadore (1)
Imp. Reg. ginnasio superiore in Capodistria (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (14)
Institute for Slovene Emigration Research (23)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Antona Trstenjaka (196)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (15)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (467)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (12)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (207)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (16)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (14)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (17)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (17)
Inštitut za novejšo zgodovino (21)
Inštitut za primerjalno pravo (9)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (18)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (16)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (36)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (21)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (15)
Inženirska zbornica Slovenije (2)
IO Komunistične stranke Italije (253)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
Ipi (1)
Ipsos (2)
IPSOS (29)
Iskra (2)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (3)
Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (5)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto idrografico della P. Marina, Genova (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
IUS Software, GV založba (2)
Izobraževalni center Geoss (1)
Izpitna komisija RZS Ribiška zveza Slovenije (1)
IZUM (1)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. Babnik (1)
J. Beltram (1)
J. Bizjak (1)
J. Bole (1)
J. Bračič (1)
J. Brankovič (1)
J. Cimprič (1)
J. Colnarič (1)
J. Činkelj (1)
J. Dedič (1)
J. Dujc (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Ferdin (1)
J. Fettich (1)
J. Fridl (1)
J. Furlan (1)
J. Gale (1)
J. Gerčar (1)
J. Giontini (3)
J. Globevnik (1)
J. Gostiša (1)
J. Grah (1)
J. Grasselli (1)
J. Gričar (1)
J. Guna (1)
J. Jakše (1)
J. Jamšek (2)
J. Jan (1)
J. Jenko (2)
J. Jeras (1)
J. Jernejčič (1)
J. Jogan (1)
J. Jugovic (1)
J. Jurančič (1)
J. Kamenik (1)
J. Keber (1)
J. Kerčmar (1)
J. Kokole (1)
J. Kolšek (1)
J. Kos (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Krajec (1)
J. Kralj (1)
J. Kristan (1)
J. Kruh (1)
J. L. van Haaften (1)
J. Lamovšek (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Lojk (1)
J. Marsel (1)
J. Matjašič (1)
J. Mazi (1)
J. Mehle (1)
J. Mohorič (1)
J. Muster (1)
J. Oražem (1)
J. Orehek (1)
J. Orešnik (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Pahor (1)
J. Pečar (1)
J. Perkavac (1)
J. Pirc (1)
J. Planina (1)
J. Pleterski (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Prezelj (1)
J. Reščič (1)
J. Režek (1)
J. Rigler (1)
J. Rotar (1)
J. Rozman (1)
J. Rudolf (1)
J. Sagadin (1)
J. Schöndorfer (1)
J. Senegačnik (1)
J. Sivec (1)
J. Slivnik (1)
J. Smolar (1)
J. Sodnik (2)
J. Stanonik (1)
J. Sušin (1)
J. Šiftar (1)
J. Šinkovic (1)
J. Širec (1)
J. Škerjanc (1)
J. Šorn (1)
J. Špan (1)
J. Špicar (8)
J. Titl (1)
J. Triglav (1)
J. Urbas (1)
J. V. Čirić (1)
J. Virant (1)
J. Vodopivec (1)
J. Vojvoda (1)
J. Vrečko (1)
J. Zajc (1)
J. Zajc-Satler (1)
J. Žibert (2)
J. Žižmond (1)
J.Strnad (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (482)
Jakopičev paviljon (5)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (2)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Johann Friderich Eger (1)
Jožef Blaznik (88)
Jug (3)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslavijapublik (1)
Jugoslov. Sokolska matica (1)
Jugoslov. Sokolski zavez (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovanski center za teorijo za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (2)
Jugoturist (2)
K. A. Lestan (1)
K. Bezek (1)
K. Bitenc (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Eler (1)
K. Gantar (1)
K. Gorenc (1)
K. Istenič (1)
K. Jerina (1)
K. Južnič (1)
K. Karničar (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Klančnik (1)
K. Klun (1)
K. Kološa (1)
K. Kos (1)
K. Košmrlj (1)
K. Kovačič (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Kunstelj (1)
K. Miklavec (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
K. Petrič (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rejec (1)
K. Rostohar (1)
K. Rozman (1)
K. Sinkovič (1)
K. Stepčić Reisman (1)
K. Stopar (1)
K. Štular Sotošek (1)
K. Tarman (1)
K. Trontelj (1)
K. Vrabec (1)
K. Zabret (1)
K. Zakšek (1)
K. Zupančič (1)
Kancerološko združenje SZD (3)
Karl Linhart (27)
Kat. tisk. društvo (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška bukvarna (463)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (382)
KeAQ Semey medicina wniversiteti (1)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kleinmayer & Bbg. (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Klub Revus (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Knezoškofijstvo (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Kompas (2)
Kompas MTS (1)
Komunist (4)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Koroška osrednja knižnica (1)
Koroška osrednja knjižnica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kraljevska srpska državna štamparija (1)
Krka (1)
KUD Logos (1)
Kulturna skupnost (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno društvo Rečan (7)
Kulturno prosvetno društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
L. Ausec (1)
L. Avsenik (1)
L. B. Sretenović (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Čepon (1)
L. Fajs (1)
L. Gosar (1)
L. Jan (1)
L. Jovančić (1)
L. Klančnik (1)
L. Kobi-Istenič (1)
L. Kranjc (1)
L. Kutnar (1)
L. Lahajnar (1)
L. Menaše (1)
L. Novak (1)
L. Novosel (1)
L. Paller (1)
L. Potočnik (1)
L. Prem (1)
L. Premru (1)
L. Puš (1)
L. Rakovec (1)
L. Schwentner (21)
L. Sinkovič (1)
L. Strauch (1)
L. Šturm (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
L. Zorman (1)
L. Žibret (1)
L. Žlebnik (1)
L. Županović (1)
La societá Alpina delle Giulie editrice (1)
Lampo, Benzina Superiore, Societá Italo-Americana pel Petrolio (1)
LDS (16)
L'ente pubblico Spirit Slovenija per la promozione dell'imprenditorialita, dell'internazionalizzazione, degli investimenti esteri e della tecnologia (1)
Leonova družba (2)
LEXPERA (57)
Lipa (1)
Litera (1)
Ljub. M. Romanović (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (2)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljanska banka (2)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudska univerza (4)
Ljudske pevke KD (1)
Lovski pevski zbor (1)
LUD Literatura (1)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (3)
M. Antonijević (1)
M. Avčin (1)
M. Ažnik (1)
M. B. Kobav (1)
M. Bajić (1)
M. Bedjanič (1)
M. Berginc (1)
M. Bešter (1)
M. Betetto (1)
M. Bizjak (1)
M. Blas (1)
M. Blažič (1)
M. Blažić (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Bombač (1)
M. Božič (1)
M. Brodar (1)
M. Brozovič (1)
M. Brzin (1)
M. Colarič (1)
M. Čater (1)
M. Čebulc (1)
M. Čeh (1)
M. Čehovin (1)
M. Černe (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čitar (1)
M. Čop (1)
M. Čuk (1)
M. D. Popović (1)
M. Damaška (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Dolenc (1)
M. Dovjak (1)
M. Drovenik (1)
M. Dular (1)
M. Eržen (1)
M. Ferlan (1)
M. Flajšman (1)
M. Fonda (1)
M. Foški (1)
M. Gabrovšek (1)
M. Gams (1)
M. Gerbec (1)
M. Gogala (1)
M. Gregorič (2)
M. Grošelj (1)
M. Grundner (1)
M. Hafner (1)
M. Hajdinjak (2)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Hudina (1)
M. Janc (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Jeršič (1)
M. Jukić (1)
M. Jurak (1)
M. Juriševič (2)
M. Jurkovič (1)
M. Kališnik (1)
M. Karamehmedović (1)
M. Klinc (2)
M. Knap (1)
M. Kojc (1)
M. Kolar (1)
M. Kolenc (1)
M. Konec (1)
M. König (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Kovačič (1)
M. Kovič (1)
M. Krajnc (1)
M. Kralj (2)
M. Kramar (1)
M. Krasnići (1)
M. Kregar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kristan (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Kržan (1)
M. Kunaver (1)
M. Kusna (1)
M. Kušar (2)
M. Langus (1)
M. Lavrenčič (1)
M. Leonardi (1)
M. Leskošek (1)
M. Ličer (1)
M. Likar (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Maček (1)
M. Mahnič (1)
M. Majhen (1)
M. Makarovič (1)
M. Malus (1)
M. Martinjak (1)
M. Meža (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mikuž (1)
M. Milanič (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Mozetič (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Müller (1)
M. Munda (1)
M. Muršič (1)
M. N. Sukijasović (1)
M. Najžer (1)
M. Nastran (1)
M. Nikolić (2)
M. Novak Babič (1)
M. Oder (1)
M. Omerzu (1)
M. Ovsenik (1)
M. Pahor (1)
M. Pak (1)
M. Pavlič (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Petrič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Pikl (1)
M. Pirš (1)
M. Piskernik (1)
M. Piškur (1)
M. Plahuta (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Plavšak (1)
M. Pleničar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Popovič (2)
M. Popović (1)
M. Povh (1)
M. Prelog (1)
M. Ravljen (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Ribarič (1)
M. Rozman (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Rupar (1)
M. Rutar (1)
M. S. Karaman (1)
M. Simčič (1)
M. Simoneti (1)
M. Skubic (1)
M. Skudnik (1)
M. Šalamon (1)
M. Šalej (1)
M. Šifrer (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Šimundić (1)
M. Škerjanec (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Turnšek (1)
M. Ulčar (1)
M. Uplaznik (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. V. Mihailović (1)
M. Vardjan (2)
M. Veber (1)
M. Verbič (1)
M. Vidrih (1)
M. Vittori (1)
M. Vodopivec (1)
M. Vojvoda (1)
M. Volgemut (1)
M. Vugrin (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zorc (1)
M. Zorović (1)
M. Zupan (1)
M. Zupančič (1)
M. Zupin (1)
M. Žagar (1)
M. Žavbi (1)
M. Željeznov (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
M. Žnidarič (1)
M.Omladič (1)
M.Pintar (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (43)
Mariborski sokol (1)
Mariborski Sokol (1)
Marketing magazin (12)
Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja (1)
Math (1)
Matica Slovenska (2)
Medical Faculty (1)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinski razgledi (14)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (11)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (10)
Melopoja (1)
Mestna delavska zavarovalnica (1)
Mestna galerija (1)
Mestna hranilnica (1)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina (2)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestno načelstvo ljubljansko (1)
Metalurški inštitut el at. (41)
Milan Schara (1)
Milocco (1)
Ministero Della Guerra (1)
Ministero della Repubblica di Slovenia per l'educazione e lo sport (2)
Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (5)
Ministero per l'istruzione e lo sport della RS (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (10)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (6)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (18)
Ministrstvo za kulturo, Uprava R Slovenije za kulturno dediščino (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (22)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (9)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mirovni inštitut (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (3)
mit Egerschen Schriften (2)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (49)
Mladinski center Trbovlje (2)
Mladinski svet Slovenije (1)
Moderna galerija (3)
Moderna organizacija (121)
Mohorjeva družba (2)
Moški kvartet (1)
Movit (1)
MOVIT (2)
Multima (4)
Municipio (1)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (78)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzejsko društvo Železniki (16)
Muzika Viva (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (13)
N. Bezak (1)
N. Bogataj (1)
N. Bricelj (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Durjava (1)
N. Eržen (1)
N. Glavaš (1)
N. Klemenc (1)
N. Klopčar (2)
N. Kobilarov (1)
N. Kodila-Češnovar (1)
N. Kodre (1)
N. Kokalj (1)
N. Koron (1)
N. Košnik (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. L. Diklić (1)
N. Lindič (1)
N. Marolt (1)
N. Mehle (1)
N. Mešiček (1)
N. Ogris (1)
N. Osterman (1)
N. Pavšelj (2)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Prijatelj (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Sirnik (1)
N. Šterbenc (1)
N. Šumi (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Thaler (1)
N. Turk (1)
N. Verdel (1)
N. Verzolak Hrabar (1)
N. Weber (1)
N. Zavrtanik (1)
N. Zupan (1)
N.Kravanja (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
na svetlo dal in založil Janko Leban (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (17)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (10)
NAO Medicinskij universitet Semej (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (18)
Narodna galerija (1)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
Narodna knjigarna (1)
Narodna tiskarnica Dra. Ljudevita Gaja (1)
Narodna založba (1)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga (2)
Nasta (58)
Naše delo (1883)
National Institute of Public Health (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
natisnil ino na prodaj ima Joan Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil shlahten Kleinmayr (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
natisnila Rosalia Eger (1)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
natisnjene no založene pri J. A. Kienreihi (1)
Naučno delo (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
nella stamparia di Adamo Frid. Reichhardt (1)
nella Stamparia di Giov. Federico Eger ... (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
nella Stamperia della Sac. congr. de propag. fide (1)
nella tipogr. del Seminario (1)
Neo koncept (1)
neznan (2)
Nova revija (13)
Nova univerza (3)
Nova založba (1)
NPJSC Semey Medical University (1)
NUK (5)
O. Petrovič (1)
O. Poljšak Škraban (1)
O. Sterle (1)
O. Zubčević (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Občina (3)
Občina Ljubljana-Šiška (5)
Občinski odbor SZDL (7)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obzorja (31)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (829)
OK SZDL Bežigrad (249)
OK SZDL Ljubljana Center (363)
Okrajni odbor OF (145)
Okrožni odbor OF (37)
Oktet Škofije (1)
Onkološki inštitut (27)
Onkološki inštitut, Državni program Zora (1)
Organo del Comitato Giovanile Democratico Sociale (3)
Organo del partito democratico (24)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (3)
Osrednja pisarna s. Krščanskosocialne zveze (1)
OŠ Dravlje (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
Oton Wagner (1)
P. Bohinc (1)
P. Brajnik (1)
P. Cotič (1)
P. Č. Vasić (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Erjavec (1)
P. Grošelj (1)
P. Habič (1)
P. Hafner (1)
P. Jančič (1)
P. Južnič (1)
P. Košir (1)
P. Kramar (1)
P. Kuret (1)
P. Lamovec (1)
P. Legiša (1)
P. Luković (1)
P. Marc (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Može (1)
P. Mrak (1)
P. Ojsteršek Zorčič (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Petru (1)
P. Pori (1)
P. Ritoša (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Schauer (1)
P. Sicherl (1)
P. Singh (1)
P. Šemnički (1)
P. Štrekelj (1)
P. Štrukelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Weiss (1)
P. Zadravec (1)
P. Žvanut (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Padiglione Jakopič (2)
Papirnica Vera Remec (1)
Pasadena (1)
Paternolli (1)
Pedagoška fakulteta (95)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (15)
Pedagoški inštitut (3)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
per Henricum Petrum (1)
per La stamperia camerale (2)
per la stamperia del Nob. di Kleinmayer (1)
per li Fratelli Gallici ... (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (4)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
Pevsko društvo Zvon (1)
Pioneer (2)
Pioneer Records (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Pionirski dom - Center za kulturo mladih (1)
Piranesi (1)
pisatelj (1)
Pišćaci (1)
Pivec (1)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (38)
PNOO za Slovensko Primorje (48)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
Politehnika (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Posavski muzej (2)
posebna priloga Slovenskih novic (1)
Pravna fakulteta (16)
Pravna fakulteta, Ekonomski inštitut (1)
Pravna praksa (4)
Premiata tipografia Paternolli (1)
presso Alvise Milocco (1)
Presso Antonio Zatta, e Figli (1)
presso Cristoforo Zanne (1)
presso Franc. Mattia Winkowitz ... (1)
Primo ginnasio superiore comunale di Trieste (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (19)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Prospektbiro (1)
Providio (2)
Provincia do Trieste Tržaška pokrajina (1)
Putnik (5)
Quark d.o.o. (4)
R. Blinc (1)
R. Bordon (1)
R. Čeh (1)
R. Drnovšek (1)
R. Garevski (1)
R. ginnasio - liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Ginnasio-Liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Jamnik (1)
R. Kamnik (2)
R. Kladnik (1)
R. Klinc (1)
R. Kobentar (1)
R. Kotnik (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (2)
R. Mlaker (1)
R. Pahor (1)
R. Pamić (1)
R. Pavlin (1)
R. Pavlovec (1)
R. Pečenko (1)
R. Rakovec (1)
R. Robek (1)
R. Smola (1)
R. Sušnik (1)
R. Šiling (1)
R. Švent (1)
R. Vezočnik (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
R.-C. Cheng (1)
Reforma (1)
Ribium Records (1)
RIC (1)
RKVITK - Odbor za prostovoljno delo (3)
Rokus Klet (1)
Rokus Klett (42)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
RSS (2)
RTV (7)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
Rudnik živega srebra (1)
Ruslica (2)
s . n. (1)
S. Baraga (1)
S. Bogićević (1)
S. Bonča (1)
S. Brus (1)
S. Buser (1)
S. Cajnkar (1)
S. D. Matvejev (1)
S. Dohčević (1)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
S. Gamse (1)
S. Glavan (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Jančič (1)
S. Juvan (1)
S. Kač (1)
S. Keren (1)
S. Kolbl (1)
S. Koprivec (1)
S. Lapanje (1)
S. Meža (1)
S. Mujkić (1)
s. n, (1)
s. n. (25)
S. Novak (1)
S. Novljan (1)
S. Oman (1)
S. Pahor (1)
S. Petan (1)
S. Piskernik (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. R. Zaki (1)
S. Rajgl (1)
S. Rankel (1)
S. Rusjan (1)
S. Schaup (1)
S. Slana (1)
S. Starček (2)
S. Strassberger (1)
S. Svetina (1)
S. Šalej (1)
S. Šantl (1)
S. Šikovec (1)
S. Širca (1)
S. Trajkovski (1)
S. Trdina (1)
S. Urbančič (1)
S. Vrišer (1)
S. Zorzut (1)
S. Zwitter (1)
S. Žakelj (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
s.n (1)
Salezijanski zavod (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samozal. (14)
samozal. D. Kragelj (2)
samozal. D. Rezek (1)
samozal. F. Humski (7)
samozal. H. Volarič (1)
samozal. J. Kenda (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Gvozdenac (1)
samozal. skladatelj (2)
samozaložba (10)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2111)
Secondo ginnasio comunale superiore Trieste (1)
Seguro (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (16)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Selbstverl. (4)
Selbstverlag (1)
SIB (1)
Sindicati unici (2)
skosi Ioannesa Mandelza (1)
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije (13)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (2)
Skupščina občine (1)
Skupščina občine Laško (80)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (492)
SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (1)
Slavistično društvo Slovenije (170)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (1)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slov. planin. društva podružnica za kranjski okraj (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Insurance Association (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (5)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (86)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenska matica (2)
Slovenska turistična organizacija (1)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (57)
Slovenski gledališki in filmski muzej (13)
Slovenski gledališki muzej (32)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski šolski muzej (19)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (1)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za mehaniko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (20)
Slovensko etnološko društvo (33)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (41)
Slovensko geološko društvo (9)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (18)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko kulturno gospodarska zveza (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (53)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (20)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (1)
Slovensko zavarovalniško združenje (4)
Slovensko zavarovalno združenje (10)
Slovensko zdravniško društvo (38)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog (1)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Slovensko Združenje za projektni management (15)
SNG (2)
SO (82)
SO Domžale (30)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (97)
Socialna akademija (1)
Societa storica del Litorale (203)
Societá storica del Litorale (2111)
Societât filologjiche furlane (1)
Sokolski Savez SHS (1)
Sophia (1)
Spago (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Srpska književna zadruga (1)
SSS (1)
Stab. Industriale Grafico Luciano Priora (1)
Stab. tip. Nazionale Carlo Priora (10)
Stabilimento artistico del Lloyd Austriaco (1)
Stabilimento tipografico Nazionale Priora (1)
stampata apresso Giovanni Battista Mayr (1)
stapatto da me Adamo Reichart (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (241)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (987)
Suvenir dizajn (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (29)
Š. Cobelj (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
Š. Koren (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Š. Logar (1)
Š. Samsa (1)
Š. Sanabor (1)
Š. Sušec Michieli (1)
Š. Urh (1)
Š. Županović (1)
ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (40)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (10)
Študentska založba (64)
T. Avšič-Sernec (1)
T. Banko (1)
T. Bohinc (1)
T. Brate (1)
T. Bratina Grmek (1)
T. Bregant (1)
T. Černe (1)
T. Delić (1)
T. Eleršek (1)
T. Filipčič (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
t. Jadran (455)
T. Jaklič (1)
T. Jeras (1)
T. Klemenčič (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Koler Povh (1)
T. Kurent (1)
T. L. Merlo (1)
T. Lavrinc (1)
T. Levanič (1)
T. Likar (1)
T. Lubarda (1)
T. Lukežič (1)
T. Lukman (1)
T. Melik (1)
T. Merčun (1)
T. Mlakar (1)
T. Moschitz (1)
T. Nikoloski (1)
T. Pardubsky (1)
T. Pazlar (1)
T. Petelinc (1)
T. Pfajfar (1)
T. Planinšek (1)
T. Pogačar (1)
T. Prešeren (1)
T. Pristovnik (1)
T. Pucher-Petković (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Robič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Stare (1)
T. Ščuka (1)
T. Španić (1)
T. Šturm (1)
T. Tasić (1)
T. Trebušak (1)
T. Urbančič (1)
T. Vardjan (1)
T. Veljanovski (1)
T. Vidrih (1)
T. Vrtovec (1)
T. Zadražnik (1)
T. Živec (1)
Tehniška fakulteta (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tekstilni center Kranj, Šolski center za tekstilno in obutveno stroko (1)
Teološka fakulteta (12)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (681)
Tip. Pecchiari (21)
Tip. Sociale (1)
Tipograf. Sociale (1)
Tipografia del Lloyd Austriaco (1)
Tipografia del patronato (1)
Tipografia del Patronato (1)
tipografia della Minerva (1)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna sv. Cirila (176)
Tiskovna zadruga (501)
Tiskovna založba (1)
Tovarna Saturnus (1)
Tovarna usnja (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Tržaška čitalnica (1)
Turistica (1)
Turistička štampa (1)
Turistički savez Jugoslavije (2)
Turistična zveza (2)
Turistično društvo (3)
Turistično društvo Ljubljana (1)
Turistkomerc (2)
U. Bajc (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Bizjak (2)
U. Blumauer (1)
U. Bohinc (1)
U. Čepin (1)
U. Drešček (1)
U. Hacin (1)
U. Jamnikar (1)
U. Mali (2)
U. Miklavžič (1)
U. Podobnik (1)
U. Ranfl (1)
U. Rodman (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Ufficio idrografico del R. magistrato alle acque, Venezia (1)
Ulrich Morhart (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Universita de Trieste Univerza v Trstu (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Universita degli Studi, Dipartimento di Scienze dell'Antichita Leonardo Ferrero (1)
Universita del Litorale (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
Universita di Lubiana Unoverza v Ljubljani (1)
Universita di Padova, Instituto do medicina legale e delle assicurazioni (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (2)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (24)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (35)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (14)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (12)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerza, Arheološki seminar (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba (3)
Univerzitetna založba Univerze (12)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (3)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Uppsala Universitet (1)
Uprava Načrta mesta Ljubljana (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urad za cene pri predsedstvu vlade LRS (1)
Uradni list LRS (2)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
v' Alojs Wajzinger'ovemi knigíshi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v samozal. (2)
V. Ažbe (2)
V. Bračič (1)
V. Brumen (1)
V. Cunja (1)
V. Doleček (1)
V. Ekl (1)
V. Gregorič (1)
V. Jelen (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Kambič (1)
V. Kariž Merhar (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Kosovel (1)
V. Kremenšek (1)
V. Kresnik (1)
V. Lahtov (1)
V. Lampret (1)
V. Marinković (1)
V. Melik (1)
V. Mujbegović (1)
V. Pečjak (1)
V. Petkovska (1)
V. Petkovšek (1)
V. Pitacco (1)
V. Požgaj (1)
V. Progar (1)
V. Ramšak (1)
V. Ravnik (1)
V. Rupnik (1)
V. Schmidt (1)
V. Simčič (1)
V. Simončič (1)
V. Sirnik (1)
V. Stankovski (1)
V. Stupar (1)
V. Šiftar (1)
V. Šribar (1)
V. Štemberger (1)
V. Tkalec (1)
V. Turk (1)
V. Vek (1)
V. Vlahović (1)
V. Vlašič (1)
V. Vukobratović (1)
V. Zgonik (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
V.-D. Degan (1)
Valardi (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Veselin Masleša (1)
Vesna film (3)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za management (1)
Visoka šola za politične vede (21)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (9)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Visoka zdravstvena šola (3)
Višja strokovna šola Academia (1)
Vojnogeografski institut (1)
Vredništvo slovenskega Glasnika (1)
Vrtec Trnovo (7)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Z. Bohte (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Dolinar-Osoletova (1)
Z. Kolenc (1)
Z. Korošec-Koruza (1)
Z. Krstulović (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Marić (1)
Z. Oven (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Z. Vidrih (1)
Z.Petkovšek (1)
Zadružna štampa (2)
Zala (1)
Založba /*cf (3)
Založba /*cf. (1)
Založba Audibook (2)
Založba Delavca (1)
Založba FDV (1)
Založba FE (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (12)
Založba ZRC (25)
Založba ZRC, ZRC SAZU (17)
Založla Šolski Bukec (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavarovalna skupnost Triglav (1)
Zavod APGA (1)
Zavod IRC (19)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Movit (3)
Zavod Projekt Atol, rx:tx (1)
Zavod Psihofiza (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (35)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (10)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (302)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (25)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (264)
Zavod RS za šolstvo (33)
Zavod SR Slovenije za statistiko (42)
Zavod SRS za varstvo pri delu (277)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod za geološka i geofizička istraživanja (1)
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže (4)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za pospeševanje in razvoj turizma (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (3)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (78)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (68)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje (4)
Združenje gledaliških igralcev, sekcija Ljubljana (1)
Združenje Manager (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (3)
Združenje za socialno pedagogiko (71)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (1)
Združenje žensk v zobozdravstvu Slovenije - Društvo WDS (1)
Zgodovinsko društvo (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2111)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (323)
ZGP Mladinska knjiga (1)
ZKMI (1)
ZKP RTV Slovenija (3)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (285)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2111)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (4)
ZRS Bistra (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (150)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (22)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (16)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (20)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (39)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (467)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (38)
Zveza geografskih društev Slovenije (39)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (13)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana - Bežigrad (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (44)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (18)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)