Število rezultatov iskanja: 29694

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (9)
Acta Histriae (16)
Acta neophilologica (4)
Amerikanszki Szlovencov glász (104)
Anali PAZU HD (3)
Annales. Series historia et sociologia (53)
Anthropological notebooks (9)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arhivi (12)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Avstralski Slovenec (18)
Avstrijski Slovenec (1)
Bilten (Banja Luka) (10)
Borba (1930) (2)
Cankarjev glasnik (69)
Cleveland journal (Ohio) (101)
Clevelandska Amerika (1232)
Časopis za kritiko znanosti (20)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (35)
Dileme (1)
Documenta Praehistorica (4)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (375)
Economic and business review (4)
Edinost (Chicago) (763)
Edinost (Toronto) (226)
Enakopravnost (ZDA) (6521)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (16)
Geografski obzornik (6)
Geografski vestnik (14)
Geographica Slovenica (3)
Glas iz Astena (1)
Glas izseljencev (9)
Glas naroda (New York) (3040)
Glas Slovenske kulturne akcije (Buenos Aires) (11)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (558)
Glasilo kanadskih Slovencev (47)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (11)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (1)
Informativno glasilo (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Istra (Zagreb) (291)
Izseljenec (2)
Izseljenski vestnik (83)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Javna uprava (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (13)
Koroško Korošcem (37)
Kronika (Ljubljana) (33)
Letni poročevalec (6)
Lexonomica (1)
Lipa (Den Haag) (6)
Lojzetov konjiček (18)
Loški razgledi (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Mavrica (Pula) (21)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (2)
Misli (Kew) (3)
Narodni vestnik (225)
Naš čolnič (72)
Naše gospodarstvo (1)
Nova domovina (322)
Novi list (Buenos Aires) (158)
Novice = Bulletin (101)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (3)
Our story (36)
Planika (Split) (15)
Planinski vestnik (2)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Podjetje in delo (3)
Pravica (Buenos Aires) (20)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Proletarec (Chicago) (2230)
Prosveta (ZDA) (9081)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rafael (1931-1935) (55)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (30)
Res novae (1)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (16)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (22)
Sanitarno inženirstvo (1)
SDM vesti s hriba (24)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenia South Australia newsletter (44)
Slovenska država (495)
Slovenska misel (12)
Slovenski dom (3)
Slovenski dom Newsletter (6)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski svet (7)
Slovensko glasilo (75)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sopotja (19)
Starost in rak (1)
Statistične informacije. 5. Prebivalstvo (24)
Studia Historica Slovenica (15)
Studia mythologica Slavica (2)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (138)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (27)
To smo mi (9)
Traditiones (Ljubljana) (17)
Triglav (Sydney) (25)
Trinkov koledar (57)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (532)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Za našo deco (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (8)
Zgodovinski časopis (26)
Zgodovinski zapisi (1)
Železne niti (3)
Ženevske novice (27)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (9)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (6)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (21)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (13)
Inštitut za narodnostna vprašanja (32)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (36)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (77)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (291)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (27153)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (295)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (104)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Media House (70)
Slovenska kulturna akcija (Buenos Aires) (11)
Slovenska zveza na Švedskem (77)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (532)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (19)
Slovenski dom Toronto, V.P. Slovenski dom (6)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski klub Perth (18)
Slovenski misijon Melbourne (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo Melbourne (24)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko kulturno društvo Triglav Split (15)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (48)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (18)
Študijski center za narodno spravo (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (16)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (45)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (11)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (21)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem (6)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje ženevskih Slovencev (27)
Zedinjena Slovenija (127)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (15)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (53)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (156)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (38)
Založnik
(11)
= Eslovenia libre (2)
= Institute for Ethnic Studies (1)
= Slovenska Riksförbundet i Sverige (2)
A. Budja (1)
A. Hölder (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (6521)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Annales ZRS (1)
Anton Mrkun (2)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Association of Radiology and Oncology (1)
Avstralsko slovensko socialno športno društvo (24)
Bethlehem, Pa. : American Windish Publishing, 1921-1954 (104)
Canadian Slovenian Historical Society (36)
Cankarjeva ustanova (69)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (53)
Delavsko kulturno društvo Ljudski oder (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
dLib (1)
Doba Epis (1)
Drinina Knjižnica (1)
Društvo antropologov Slovenije (9)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev Planika (6)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (9)
Društvo Slovencev Triglav (11)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (4)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Rafaela (2)
Edinost (989)
Edward Kalish (1232)
Ekonomska fakulteta (4)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. J. Tardío Gastón (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (25)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (16)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
G. Požek (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt mit Egerschen Schriften (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Glas naroda (3040)
GV (1)
HASA (1)
in Kommission bei I. A. Edlem v. Kleinmayr (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (13)
Institute for Slovene Emigration Research (293)
Inštitut Antona Trstenjaka (13)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (32)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (375)
IUS SOFTWARE (2)
Izseljenska zbornica (83)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (2230)
Jugoslovanski narodni svet (7)
K. Onufrija (1)
Konzorcij (449)
Konzorcij Našega čolniča (72)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Lexpera (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Lojze Kossi (18)
Ludovico Furlan (20)
M. Avčin (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Jeršič (1)
M. Omerzu (1)
M. Vojvoda (1)
Mariborska knjižnica (3)
Martin Konda (558)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (35)
Ozara (1)
P. Štrukelj (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (1)
Rafaelova družba (83)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Rožmanov zavod (1)
S. A. Norvak (1)
s. n. (19)
s.n. (10)
samozal. (1)
samozal. A. Budja (2)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (53)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (8)
Slovenian American Times (1)
Slovenian Club Adelaide (44)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian National Federation of Canada (495)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (26)
Slovenska kulturna akcija (12)
Slovenska narodna podporna jednota (9082)
Slovenska Riksförbundet i Sverige (9)
Slovenska tiskovna družba (225)
Slovenska zveza na Švedskem (31)
Slovenska zveza na Švedskem Slovenska Riksförbundet i Sverige (46)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (29)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (503)
Slovenski dom (6)
Slovenski dom KPD Bazovica (19)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (3)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko kulturno društvo Triglav (15)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (53)
Sophia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (9)
Statistični urad Republike Slovenije (52)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svobodna Slovenija (1)
Svobodna Slovenije (1)
škofijski odbor 'Avstrijske družbe sv. Rafaela v varstvo katoliških izseljencev' (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (8)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (12)
Študijski center za narodno spravo (1)
The American -Jugoslav Printing and Publishing co. (101)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskovna družba Nove domovine (322)
Triglav Club (25)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Mariboru (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Uredništvo Koroško Korošcem (37)
Vereniging Vrienden van Slovenië (6)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Vseslovenski kulturni odbor (47)
Zadruga Lipa (57)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (22)
Založba ZRC, ZRC SAZU (15)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (2)
Zavod R Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (18)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod SR Slovenije za statistiko (4)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje ženevskih Slovencev (27)
Zedinjena Slovenija (117)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (15)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (53)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (53)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (42)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Župnijsko predstojništvo (1)
Išči med rezultati (29694)