Število rezultatov iskanja: 4976

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta carsologica (3)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (17)
Arhivi (6)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dolenjska prosveta (6)
Dolenjske novice (1000)
Dolenjske novice (1924) (4)
Dolenjske novice (1939) (6)
Dolenjski gozdar (142)
Dolenjski list (2631)
Dolenjski razgledi (64)
Dolenjski zbornik (5)
Dom in svet (Ljubljana) (29)
Dve domovini (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (5)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (1)
Geologija (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Hladnikia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (5)
Jezikoslovni zapiski (6)
Kmetijske in rokodelske novice (56)
Knjižnica (5)
Kronika (Ljubljana) (20)
Kurir: glasilo Dolenjskega odreda (3)
Ljubljanski zvon (13)
Ljudska šola - Dolenjske Toplice (1)
Loški razgledi (2)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (6)
Natura Sloveniae (4)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (2)
Proteus (1)
Publikacija (Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice) (5)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia. Supplementum (2)
Skupščinski Dolenjski list (555)
Slavistična revija (2)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (5)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (4)
Stati inu obstati (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (2)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (2)
Uradni vestnik Dolenjske (76)
Varstvo narave (1)
Vertec (1871) (2)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (9)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (9)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Leto izida
???? (9)
????-1903 (1)
????-1905 (1)
????-1935 (1)
1777 (2)
1796 (1)
18?? (1)
1842/1848 (1)
1845 (2)
1846 (2)
1847 (3)
1848 (4)
1867 (1)
1876 (1)
1877 (1)
1879 (2)
1880 (3)
1881 (7)
1882 (2)
1883 (3)
1884 (2)
1885 (26)
1886 (24)
1887 (28)
1888 (27)
1889 (26)
1890 (25)
1891 (42)
1892 (25)
1893 (28)
1894 (31)
1895 (29)
1896 (24)
1897 (24)
1897-1898 (1)
1897-1910 (1)
1898 (25)
1898-1903 (1)
1898-1904 (1)
1898-1905 (1)
1898-1906 (1)
1898-1909 (1)
1898-1910 (1)
1899 (27)
1899-1900 (1)
1899-1905 (1)
1899-1910 (1)
19?? (2)
190? (1)
1900 (27)
1900-1906 (1)
1900-1910 (1)
1901 (28)
1901/1902 (1)
1902 (26)
1902-1903 (1)
1902-1909 (1)
1903 (26)
1903-1908 (1)
1903-1911 (1)
1904 (24)
1905 (31)
1905-1908 (1)
1905-1909 (1)
1906 (29)
1907 (27)
1908 (29)
1908-1910 (1)
1909 (55)
1910 (29)
1911 (25)
1912 (26)
1913 (25)
1914 (40)
1915 (54)
1916 (52)
1917 (52)
1918 (53)
1919 (37)
1922 (1)
1924 (7)
1925 (1)
1926 (1)
1927 (2)
1928 (2)
1929 (1)
193? (1)
1930 (3)
1931 (2)
1932 (2)
1933 (1)
1934 (2)
1935 (1)
1936 (2)
1937/1938 (1)
1938 (1)
1939 (3)
194? (1)
1940 (4)
1943 (1)
1944 (1)
1948 (1)
1950 (44)
1951 (52)
1952 (53)
1953 (55)
1954 (54)
1955 (53)
1956 (57)
1957 (50)
1958 (54)
1959 (49)
1960 (49)
1961 (52)
1962 (51)
1963 (47)
1964 (76)
1965 (89)
1966 (84)
1967 (79)
1968 (74)
1969 (81)
197? (1)
1970 (77)
1971 (70)
1972 (77)
1973 (80)
1974 (71)
1975 (62)
1976 (85)
1977 (87)
1978 (90)
1979 (97)
1980 (97)
1981 (101)
1982 (91)
1983 (92)
1983-1987 (1)
1984 (90)
1985 (88)
1986 (90)
1987 (88)
1988 (84)
1989 (82)
1990 (79)
1991 (78)
1992 (62)
1993 (56)
1994 (58)
1995 (62)
1996 (61)
1997 (56)
1998 (59)
1999 (54)
2000 (56)
2001 (55)
2002 (3)
2003 (3)
2004 (6)
2005 (3)
2006 (7)
2007 (4)
2008 (3)
2009 (7)
2010 (6)
2011 (7)
2012 (12)
2013 (10)
2014 (5)
2015 (5)
2016 (5)
2017 (11)
2018 (8)
2018-2010 (1)
2019 (4)
2020 (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Botanično društvo Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Miklova hiša Ribnica (1)
Knjižnica Mirana Jarca (4503)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (24)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (321)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osnovna šola Dolenjske Toplice (5)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (25)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Založnik
(2)
Akademski pevski zbor (1)
Ansambel Fis (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
B. Kuhar (1)
Badeverwaltung (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Columbia Graphophone (1)
D. Češarek (1)
D. Turnšek (1)
Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem (1)
Dolenjska banka (1)
Dolenjska turistična zveza (3)
Dolenjska založba (3)
Dolenjski list (3326)
Dolenjski muzej (7)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (3)
Državna založba Slovenije (5)
Etnografski muzej (5)
Fakulteta za informacijske študije (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Fr. A. Urbánek (1)
G. Dolenc (2)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt mit Retzerischen Schriften (1)
Genija (2)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (6)
Glasbena matica (1)
Gozdno gospodarstvo (142)
GPZ Sraka (3)
Helidon (4)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Blasnik (1)
J. Erjavec (1)
J. Krajec (1000)
J. Wagner (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (56)
Jugoton (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (7)
Katoliško tiskovno društvo (29)
KD Valentin Žumer Hajdoše (1)
Konzorcij (6)
Konzorcij Edinosti (1)
L. Klemenčič (4)
L. Schwentner (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna občina (1)
Militärgeographisches Institut (3)
Muzejsko društvo (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Občinska konferenca ZSMS (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (9)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Onkološki inštitut (1)
OŠ Dolenjske Toplice (5)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Progres, zavod za pospeševanje mednarodnih trgovskih zvez (1)
R. Drischel (1)
Radio - Tednik (1)
Reitenburg (1)
RTV (4)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
S. Buser (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (25)
Slovenska knjiga (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (6)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
SO (6)
Societá storica del Litorale (3)
Sraka (7)
Študentska založba (2)
Th. Kaltenbrunner (1)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (5)
Tiskarna Merkur (1)
Tiskarna Novo mesto (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (13)
Trirazredna ljudska šola in ponavljalna šola v Toplicah (1)
Turistica (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
v zalogi zdraviščnega opravništva (1)
V. Šribar (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (1)
Vojnogeografski institut (3)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba ZRC (10)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZKP RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (4976)