Število rezultatov iskanja: 6630

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (2)
Acta Histriae (58)
Amfiteater (Ljubljana) (7)
Amfora (Ankaran) (5)
Annales. Series historia et sociologia (10)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Argo (1892-1903) (108)
Arhivi (9)
Ars et humanitas (2)
Asian studies (1)
Bizeljski glas (8)
Celjski zbornik (30)
Colski časnik (32)
Cvetje in zelenje (2)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten (25)
Dialogi (4)
Didakta (1)
Dileme (8)
Dober Pajdás kalendárium (22)
Dolenjski razgledi (64)
Dolenjski zbornik (5)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (10)
Gea (Ljubljana) (3)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (13)
Geografski vestnik (9)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Hortikulturni bilten (2)
Idrijski razgledi (135)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (19)
Jeklo in ljudje (6)
Jeseniški zbornik (4)
Jezik in slovstvo (18)
Kamniški zbornik (25)
Knjižnica (6)
Koledar Goriške matice (22)
Kranjski zbornik (1)
Kronika (Ljubljana) (109)
Kronika slovenskih mest (472)
La provincia dell`Istria (681)
Laibacher Kneipzeitung (2)
Listi (68)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (2286)
Misel in delo (58)
Organizacija znanja (1)
Osilniška dolina (18)
Otrok in knjiga (1)
Pagine Istriane (104)
Pertrattazioni della Dieta provinciale (14)
Planinski vestnik (31)
Proteus (2)
Ptujski zbornik (7)
Razpotja (3)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Savinjski zbornik (7)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (4)
Slovenščina v šoli (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Stati inu obstati (4)
Studia Historica Slovenica (3)
Svet ptic (20)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (2)
Traditiones (Ljubljana) (22)
Trdoživ (5)
Učiteljski tovariš (10)
Utrip Savinjske doline (220)
Vrhniški razgledi (11)
Zasavc (120)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (10)
Zgodovinski časopis (20)
Zgodovinski zapisi (29)
Železne niti (43)
Žirovski občasnik (41)
Leto izida
1510 (1)
1550 (1)
1553 (1)
1600-199? (1)
1611 (1)
1657 (1)
1674 (1)
1681 (1)
1688 (1)
1700 (1)
1701 (1)
1727 (1)
1728 (1)
1759 (1)
1773 (1)
1807 (1)
1808 (1)
1809 (1)
1813 (1)
1815 (1)
1822-1823 (1)
1830-1831 (1)
1832 (1)
1837-1839 (1)
1838 (1)
1840-1843 (1)
1841 (1)
1843 (1)
1845 (1)
1847 (2)
1848 (1)
1850 (1)
1851 (1)
1852-1854 (1)
1853 (2)
1854 (1)
1855 (1)
1857 (3)
1858 (2)
1858-1861 (1)
1859 (1)
1860 (2)
1861 (1)
1862 (1)
1863 (2)
1863-1864 (1)
1864 (3)
1865 (1)
1866 (1)
1867 (15)
1868 (25)
1869 (24)
1869-1870 (1)
1870 (46)
1871 (25)
1872 (26)
1873 (25)
1874 (25)
1875 (24)
1876 (26)
1877 (25)
1878 (27)
1879 (29)
1880 (27)
1881 (29)
1882 (30)
1883 (27)
1884 (29)
1885 (30)
1886 (31)
1887 (31)
1888 (27)
1889 (45)
1890 (30)
1890-1990 (1)
1891 (29)
1891-1898 (1)
1892 (38)
1892-1893 (1)
1893 (48)
1893/1894 (1)
1894 (47)
1894/1895 (1)
1895 (28)
1896 (10)
1897 (21)
1898 (32)
1898/1899 (1)
1899 (28)
1899-1918 (49)
1899-1919 (2)
1899-1929 (3)
1899-1930 (1)
19-- (4)
19?? (9)
1900 (25)
1900/1908 (1)
1900/1910 (2)
1900-1909 (1)
1900-1918 (3)
1900-1945 (1)
1900-1960 (1)
1900-1965 (1)
1900-1990 (1)
1901 (18)
1901-1902 (1)
1902 (7)
1903 (21)
1904 (10)
1905 (16)
1905/1906 (1)
1905/1907 (1)
1905/1909 (1)
1905/1910 (6)
1905/1915 (2)
1905/1920 (2)
1906 (15)
1906/1907 (1)
1907 (15)
1907/1908 (1)
1907/1910 (2)
1908 (19)
1908/1910 (1)
1908/1911 (1)
1908/1912 (2)
1908/1915 (1)
1908-1911 (1)
1909 (20)
1909/1910 (1)
1909/1911 (1)
1909/1919 (1)
1909-1910 (1)
1910 (25)
1910/1911 (2)
1910/1912 (1)
1910/1913 (6)
1910/1914 (4)
1910/1915 (4)
1910/1919 (1)
1910/1920 (6)
1910/1930 (1)
1910-1918 (1)
1910-1919 (1)
1910-1920 (1)
1910-1925 (2)
1910-1945 (1)
1911 (21)
1911-1917 (1)
1912 (17)
1912/1915 (1)
1912/1916 (1)
1913 (19)
1913/1915 (1)
1913/1916 (1)
1913-1918 (1)
1914 (13)
1914/1915 (1)
1914/1918 (1)
1915 (4)
1915/1918 (3)
1915/1919 (2)
1915/1920 (1)
1915/1921 (1)
1915/1925 (3)
1916 (15)
1917 (6)
1918 (9)
1918/1919 (1)
1918/1921 (1)
1918-1919 (2)
1918-1943 (1)
1919 (5)
1920 (5)
1920/1922 (1)
1920/1923 (2)
1920/1924 (1)
1920/1925 (3)
1920/1926 (1)
1921 (1)
1922 (11)
1922/1923 (1)
1923 (10)
1923/1925 (1)
1924 (5)
1925 (7)
1925/1927 (2)
1925/1929 (2)
1925/1930 (3)
1925/1935 (1)
1925/1940 (3)
1925-1930 (1)
1925-1935 (1)
1925-1939 (2)
1926 (7)
1927 (5)
1927/1931 (1)
1928 (3)
1929 (5)
1929/1930 (1)
1929-1949 (1)
193? (2)
1930 (9)
1930/1934 (1)
1930/1935 (1)
1930/1950 (3)
1930-1939 (1)
1930-1940 (1)
1930-1975 (1)
1931 (4)
1931-1941 (1)
1932 (3)
1933 (3)
1933/1940 (1)
1934 (75)
1935 (100)
1935/1936 (1)
1935/1950 (4)
1935-1946 (1)
1936 (91)
1936/1937 (1)
1937 (78)
1937-1938 (1)
1938 (68)
1938/1939 (1)
1938-1939 (1)
1939 (87)
1939/1940 (1)
1940 (80)
1940/1944 (1)
1940/1955 (1)
1940-1950 (2)
1940-1955 (1)
1940-1961 (1)
1941 (8)
1942 (5)
1943 (6)
1944 (4)
1945 (3)
1945/1949 (1)
1945/1950 (1)
1945/1955 (4)
1945-1955 (2)
1945-1965 (23)
1946 (1)
1947 (2)
1948 (3)
1949 (1)
195? (1)
1950 (1)
1950/1951 (1)
1950/1953 (1)
1950/1960 (3)
1950-1952 (1)
1950-1955 (11)
1950-1959 (6)
1950-1960 (7)
1950-1971 (1)
1950-1975 (1)
1951 (4)
1951/1952 (1)
1951-1955 (1)
1951-1958 (1)
1951-1959 (1)
1951-1971 (1)
1953 (8)
1954 (30)
1954-1969 (1)
1955 (39)
1955-1959 (2)
1955-1965 (1)
1955-1969 (4)
1955-1970 (2)
1956 (47)
1957 (49)
1957-1969 (1)
1958 (52)
1958-1989 (1)
1959 (43)
1959-1969 (1)
196? (2)
1960 (84)
1960-1965 (1)
1960-1969 (11)
1960-1970 (3)
1960-1975 (13)
1960-1979 (8)
1960-1980 (1)
1960-1981 (6)
1960-1985 (2)
1961 (50)
1961-1971 (3)
1961-1980 (3)
1961-1981 (12)
1961-1989 (4)
1962 (88)
1963 (61)
1963-1964 (1)
1964 (56)
1965 (60)
1965-1985 (1)
1966 (43)
1966-1989 (3)
1967 (50)
1967-1980 (1)
1968 (67)
1968-1969 (1)
1969 (67)
1969-1989 (13)
197? (2)
1970 (78)
1970-1979 (3)
1970-1985 (10)
1970-1989 (4)
1970-1999 (1)
1971 (74)
1971-1989 (1)
1972 (74)
1973 (101)
1974 (57)
1975 (75)
1975-1990 (3)
1976 (58)
1977 (57)
1978 (56)
1978/1979 (1)
1979 (67)
198? (4)
1980 (82)
1980/1981 (2)
1980-1989 (1)
1980-1991 (1)
1980-1999 (3)
1981 (91)
1981/1983 (1)
1981-1989 (1)
1981-1999 (1)
1982 (52)
1983 (49)
1983-1900 (1)
1984 (67)
1984/1986 (1)
1985 (59)
1986 (65)
1986-2000 (1)
1987 (47)
1987-2002 (1)
1988 (42)
1989 (71)
1989-2009 (1)
199?-1688 (1)
1990 (69)
1990/1991 (2)
1990-1995 (1)
1990-1999 (1)
1991 (61)
1992 (64)
1992/1993 (1)
1992-1838 (1)
1993 (101)
1994 (55)
1995 (58)
1995/1996 (1)
1995-2005 (2)
1996 (90)
1997 (109)
1998 (98)
1999 (105)
1999-2000 (1)
1999-2009 (1)
20?? (1)
2000 (113)
2000-2010 (1)
2000-2019 (1)
2001 (62)
2001-2010 (1)
2002 (69)
2003 (59)
2004 (35)
2005 (49)
2005-1918 (1)
2006 (47)
2007 (37)
2007-2012 (1)
2008 (48)
2009 (64)
2009-1909 (1)
2010 (86)
2011 (78)
2012 (50)
2012/2013 (1)
2012-1912 (2)
2013 (40)
2014 (49)
2015 (51)
2016 (46)
2016/2017 (1)
2017 (40)
2017-1905 (1)
2018 (40)
2019 (28)
2020 (22)
2021 (13)
2022 (2)
Izvor
Acroni, d. o. o. (68)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Botanično društvo Slovenije (5)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (11)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Osilniška dolina (18)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (20)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (5)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (218)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Brežice (1)
Knjižnica Domžale (6)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (25)
Knjižnica Gornja Radgona (1)
Knjižnica Grosuplje (25)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (20)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2162)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (14)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (4)
Knjižnica Laško (2)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (3)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Miklova hiša Ribnica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (92)
Knjižnica Radlje ob Dravi (1)
Knjižnica Šmarje pri Jelšah (1)
Knjižnica Velenje (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (222)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Lavričeva knjižnica Ajdovščina (3)
Mariborska knjižnica (12)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Kranj (110)
Mestna knjižnica Ljubljana (496)
Mestna občina Kranj (1)
Mestni muzej Radovljica (1)
Mladinska knjiga (3)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2288)
Muzejsko društvo Železniki (43)
Muzejsko društvo Žiri (18)
Narodna in univerzitetna knjižnica (629)
Občina Ankaran (5)
Občinska knjižnica Jesenice (78)
Osrednja knjižnica Celje (392)
Osrednja knjižnica Mozirje (6)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (794)
Pegaz International d.o.o. (18)
Planinska zveza Slovenije (31)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (23)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (7)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (5)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (5)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko odonatološko društvo (5)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Študentska založba (6)
Študijski center za narodno spravo (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (58)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (753)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (36)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zgodovinsko društvo Celje (10)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (29)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (23)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (77)
Založnik
(123)
A. Atzwanger (6)
A. B. (1)
A. Beer (1)
A. Burra (1)
A. Campassi (1)
A. Chahinian (1)
A. Defner (1)
A. Fondriest (1)
A. G. (1)
A. Gaberšček (1)
A. Golobič (1)
A. Hartleben (2)
A. Hölder (1)
A. Kellner (4)
A. Kiener (1)
A. Koblar (7)
A. Kriessmann (1)
A. Lengauer (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. Mader (1)
A. Mpezes (1)
A. Paar (1)
A. Pelnitschar (1)
A. Pirker (1)
A. Pribil (2)
A. Rassati (2)
A. Stiegler (5)
A. Sussitz (1)
A. Turk (1)
abiturijenti (1)
Adam Editions (1)
Adriaval (1)
Aero-Bild (1)
Agencija za fotodkumentaciju (1)
Agencija za fotodokumentacijo (1)
Agencija za fotodokumentaciju (7)
Albacolor (1)
Albin Sussitz (2)
Aleksa Almasi knjižara (1)
Alfons Bayer (3)
Alfons Müllner (108)
Alfred Gründler (4)
Allgem. Verbrauchs- und Sparverein (1)
Alpine Luftbild (7)
Alpinofotverlag M. Klauer (1)
Alterocca (1)
Ammex Associados (1)
Amsterdam (1)
Ancora (1)
AND (1)
Andr. Leykam'schen Erben (1)
Ankara Caddesi (1)
Ant. Paar (1)
Anton Demšar (1)
Antonini (1)
Anvara (1)
Aplina Luftbild (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
appresso Giorgio Bizzardo (1)
Arco Iris (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Audibook (1)
auf Kosten der Verfasser (1)
B. Kancler (1)
B. Kuhar (1)
Badeverwaltung (1)
Barasits (7)
Barong post cards (2)
BECK (1)
bei Jos. Franz Kaiser (1)
Beletrina (1)
Beltinci : Konzorcij (1)
Benovita J. Jenő (3)
Beograd (1)
BE-PE (1)
Bergwelt (1)
Berta dohánytőzsde osztálysorsjegy főárusitó (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (2)
Big bubble (1)
Biro za turističku propagandu (3)
Biuro wydawnicze Ruch (2)
Blanke (1)
Blasy Gusztáv (1)
Blum Náthán & Fia (1)
Bogensberger (8)
Borba (1)
Bovey & Cie (1)
Braumüller (2)
Bundesbahn-Werbeamt (1)
C. Graefer (1)
C. Jurischek (2)
C.A. Hartleben's Verlag (1)
Cameraman cards (1)
Carl Reichert (1)
Cartoleria S. Marco (2)
Casa de la imágines (1)
Caspar & Poltnig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Cesare Capello (3)
Chantal (1)
Châteaulin (1)
Chez l´auteur (1)
City merchandise (1)
CL'H (1)
Club des étudiants Slovenes (1)
coi tipi del Ljudevito Gaj (1)
Colin Baxter (1)
Compagnie des Arts Photomëchaniques (1)
Cortina (1)
Cramers Kunstanstadt (1)
Cramers Kunstanstalt (1)
Crearte (1)
Creativ (1)
Crveni Signal (1)
Csauscher József (1)
D. Češarek (1)
D. del Bianco (1)
D. Pacek (1)
D. R. Reproduction (1)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
D. Rosenstein (1)
D.M. (1)
Dalma (1)
Darbellay (1)
Demir Color Kartpostal ve Turistik Yayincilik (1)
Dénes könyv (1)
der Verfasser (1)
Didakta (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
Dolenjska založba (1)
Dolenjski list (64)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (31)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Osilniška dolina (18)
Društvo Trillek (32)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Društvo za ohranitev kulturne dediščine (1)
Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine vasi (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (20)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (2)
Dubračina (1)
Dubrovnik Phila (1)
Duhan (11)
Duvan (1)
Dzomsa (1)
DZS (5)
E. Bitta (1)
E. Klauer (1)
E. Komposch (1)
E. Moro (1)
E. T. W. Dennis & Sons (2)
E. Thegos (1)
Ed. Janschitz (1)
Ed. Moro (1)
Ed. ris. Fides A. Zambon (1)
Editions Lif (1)
Edmund Budischowsky (1)
Eksport pres (1)
Ema Turs (1)
Emil Hartman (1)
Emil Hartmann (2)
Emka (1)
Eophot (1)
Epid-Paralele (1)
Etnografski muzej (5)
F. Bamberg (1)
F. Bregar (1)
F. G. Zeitz (1)
F. Huth (1)
F. Knollmüller (1)
F. Mörli (1)
F. Mörltl (1)
F. Outschar (1)
F. Rasch (1)
F. Schilcher (21)
F. Schlicher (1)
Faber Maximus (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Felsöör (1)
Ferd. v. Kleinmayr (1)
Ferentzy és Kováts fényk (1)
FISA (1)
Focus (1)
Fogy. es Ért. Szöv. (1)
Förlag Jan Kanevad (1)
Forte Szines Labor (1)
Foto (4)
Foto Hauer (1)
Foto Helmut Ehmert (1)
Foto Ivančić (1)
Foto Kramsky (2)
Foto Mojca (1)
Foto Oreha (1)
Foto Pehnelt (2)
Foto Primorje (1)
Foto Rhomberg (1)
Foto Tehnika (1)
Foto Vupora (1)
Foto Weghofer (1)
Foto Weinstock (2)
Foto Weistock (1)
Fotohaus Westmüller (1)
Fotolik (8)
Fotospring (1)
Foto-Technik A. Stefsky (1)
Foto-tehnika (9)
Foto-Tehnika (1)
Fr. Leyrer (1)
Frakn-Verlag (1)
Frank - Verlag (1)
Frank Verlag (3)
Frank-Verlag (8)
Franz Knollmüller (4)
Franz Mörtl (2)
Franz Schilcher (5)
Free Royal Town (1)
Fremdenverkehrs-Förderungs-Verein für Oberkärnten (1)
Fritz Gratl (1)
Fritz Vibe (1)
Fulvio Giovanni (1)
G. Fischer (1)
G. Fleury (1)
Gál Testvérek (2)
Gárdony és Fenyvesi képeslapkiado vállalat (1)
Gärdony es Fenyvesi këpeslevelzőlap-kiadóvállalat (1)
Gasilsko društvo (1)
Gater? (1)
gedruckt bei Ferdinand Edlem von Kleinmayr (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey And. Kienreich (1)
Generalturist (14)
Georg Deinzer (1)
Georg Szelinski (1)
Gerold (1)
Gervais Clouzier (1)
Giunta provinciale (14)
Giusti di Becocci & C. c. (1)
Glas Istre (1)
Gorenjski muzej (1)
Gorenjski tisk (1)
Goričar & Leskovšek (2)
Goriška matica (1)
Goriška Matica (22)
Goriška tiskarna (15)
Goriški muzej (1)
Grafiche di Marghera (1)
Grafički institut 'Narodna misao' (1)
Grafikai Müintézet (1)
Griesbach i Knaus (3)
Guest house wasabi (1)
Gustav Fenz (2)
Gutenberghaus (3)
H. Eder (1)
H. Franz (1)
H. Schlicher (1)
H. Tollinger (1)
H. Wouk (1)
Hans Andres (1)
Hans Korner (1)
Hans Pernat (1)
Heinrich Krapek, Photogr. (1)
Helios (2)
Helmut Winkler (1)
Hercegovac (1)
Herman Izidor (1)
Hermann Izidor (1)
Hirschler (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
Huber Knappe (1)
Hubert Knappe (1)
Hubmann (1)
I. Kleinmayr (1)
I. Salvachrist (1)
Idea design (1)
Ifis - Glas (1)
Im Selbstverlage der Verfasser (1)
im Verlage bey Anton Doll (1)
in der Geistingerschen Buchhandlung (1)
in Verlegung Wolfgang Moritz Endters (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inventa (1)
Istarske knjižare (1)
Istituto sloveno di ricerche (2)
Izdavački zavod Jugoslavija (2)
Izdavački zavod Jugoslavije (1)
J. Arthur Dixon (1)
J. Blaznik (1)
J. Bonač (1)
J. Ciperle (1)
J. Drunecky (1)
J. Ehrlich (1)
J. Giontini (2)
J. Graber (1)
J. Gross (1)
J. Krajec (2)
J. Kropiunig (2)
J. Mallner (1)
J. Mertlitsch (1)
J. Pock (1)
J. Prokopp (1)
J. Scheible's Buchhandlung (1)
J. Špicar (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Jack (1)
Jasmin (1)
Jezerska cerkev (1)
Joakim Rakovac (3)
Joh. K. Schuller (1)
Joh. Leon sen. (6)
Josef Blasnik (2)
Josip Paulin (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska Matica (1)
Jugoslovenski festival djeteta (1)
Jugoturist (7)
Jul. Manias & Cie (1)
Jus. M. Thiel (1)
K. Glantschnigg (1)
K. K. Ackerbaugesellschaft (1)
K. Kühne (4)
K. Neuwirth (1)
K. Pechmann (1)
K. Schilcher (1)
K. Sohar (1)
K. W. S. (1)
Kaja (1)
Kamniško dijaško počitniško društvo 'Bistrica' (1)
Kardorama (1)
Karinger (5)
Karl Baedeker (1)
Karl Redlich (1)
Karl Schmitt (4)
Karlinger Károly (1)
Kat. Tisk. (1)
Katma (3)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kenya stationers (1)
Képzőművéseti Kiadó (1)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (36)
Képzőművészeti Alap Kiadövallalata (1)
Keresztény Fogyasztási Szövetkezet (1)
Kesz Scolik Karoly (1)
Kincl & Hanuer (1)
Kino otok (1)
KIPA (1)
Kirnbauer Otto (1)
Kis Tivadar (2)
Kis Tívadar (1)
Kisovec: Multima (1)
Kleim. & Bamb. (1)
Kleinm. & Blg. (1)
Kleinmayr & B. (2)
Kleinmayr & Bamberg (8)
Kleinmayr & Bbg. (3)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Knjižara i štamparija Milana L. Topalovića (1)
Knjižara Periše Minića (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Laško (1)
Koller Károly (4)
Kompas (2)
Körmendi könyvnymda r.t. utóda (1)
Kovács József (1)
Krajevna skupnost (8)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Krajevna skupnost Sora (1)
Krajevna skupnost Žiri (31)
Krajowa Agencja Wydawnicza (1)
Krajowa agencjia wydawnicza (5)
Kralynger Fenykepész (1)
Krk (3)
KS (1)
KS Senica (1)
Kulturna skupnost (2)
Kulturna skupnost občine (30)
Kulturna skupnost občine Cerknica (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (3)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (2)
Kunstanstalt Karl Schwidernoch (4)
Kunsthall Karl Schwidernoch (1)
Kunstverlag Frank (1)
Kunstverlag Franz Schilcher (2)
Kunstverlag Hölz (1)
Kupferdruck Monopol (1)
Kvarner eypres (1)
L. A. Berzáczy (1)
L. Dominguez (1)
L. Glaser (1)
L. H. Pannonia (1)
L. Kralik (1)
L. Lutz (2)
L. Paller (1)
L. Schwentner (1)
L. Tschauko Sattmann (1)
L. Tschauko-Sattmann (1)
L. Woerl (1)
Laibacher Bicycle-Club (1)
lastna založba (1)
Leon (15)
Leopold Kralik (25)
Leykam (1)
Librairie Evangélique (1)
Lichtbilder Thomas Ferber (1)
LIF (1)
Likum (1)
Lit.-Art. Abtheilung des Österr. Lloyd (1)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljudska tiskarna (1)
Ljudska univerza (1)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (11)
Lloyd (1)
Lot und Waage (1)
M. Ankele (1)
M. D. Popović (1)
M. L. (1)
M. Marušič (1)
M. Sackmann (1)
M. Wernig (1)
M. Žagar (1)
Maekmai house (1)
MáguStudio (1)
Magy Fénynyomdal Részv. (2)
Magyar filmiroda (2)
Makart (1)
Margit (1)
Mariborska knjižnica (1)
Maroc infini (2)
Matica hrvatska (1)
Matica Hrvatska, Ogranak u Čabru (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (8)
Matica srpska (1)
Max Deix (2)
Max Sussmann (1)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina (473)
Mestna občina Kranj (1)
Mestni muzej (136)
Metz Kunstanstalt (1)
Michel + Co. (1)
Minerva (1)
Ministerstvo svjazi SSSR (5)
Ministrstvo za okolje in prostor (3)
mit Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (8)
Modrijan (2)
Molnár Sz. Vincéne könyvkereskedés (1)
Monopol (1)
Monostory kalantay (1)
Moser (1)
Mozirje (1)
Mraközi katolikus könyvnyomda (1)
Müller & Trüb (1)
Multifoto (1)
Museum of photography (1)
Muzej (1)
Muzej grada Beograda (1)
Muzej I zasedanja AVNOJ-a (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (2292)
Muzejsko društvo Jesenice (4)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzejsko društvo Železniki (43)
Muzeum Budownictwa Ludowego (1)
Myvietnam (1)
Nacionalni park (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni muzej (3)
Nasta (58)
Naš glas (2)
Naša djeca (4)
Naša kniga (1)
Natural Colours (1)
Nemcsics Mátyás (1)
Német József könyv (1)
Nepveu ... (1)
Nova Makedonija (1)
NUK (1)
O. T. P. (1)
Obalne galerije (3)
Občina (9)
Občina Ankaran (2)
Občina Kamnik (24)
Občina Medvode (1)
Občinska kulturna skupnost (2)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
Obzorja (4)
Odbor ljubljanskega prostovoljnega gasilnega društva (1)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oesterreichisch-Ungarische Bank Osztrak-Magyar Bank (1)
Officine graffiche Athesia (1)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Okrajna učiteljska knjižnica (1)
Opatija trg. preduzeće (1)
Opće poljeprivredne zadruge (2)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (1)
Osnovna šola Preska (1)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (3)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Ozebih (1)
Ozeha (9)
P A G (2)
P. Leclerc (1)
P. Ledermann (10)
P. Minarik (1)
Pallas (1)
Papeterie (1)
Paralele (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pegaz International d.o.o. (10)
per G. Gregorio de Gregori, 1510 Cal. Iulias 1 VII (1)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
per Giouan Maria Bonelli (1)
Peter & Wollenhacen (1)
Peter Fenz (1)
Photo Haidinger (1)
Photoglob (1)
Photoglob-Wehrli (1)
Photohaus Luise (1)
Photoverlag Franz Mörtl (1)
Pirineo (1)
pisatelj (3)
Pittsburgh prints (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (31)
Poljeprivredno dobro (1)
Postkarten industrie A. G. (1)
Pravda (1)
Press foto (1)
Press Foto (1)
Pressfoto (1)
Prestige (1)
Primorje (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Privredni vjesnik (2)
Progres (1)
Progres, zavod za pospeševanje mednarodnih trgovskih zvez (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
PTT (2)
Purger & Co (2)
Purger & Co. (1)
Putnik (38)
R. Görlich (2)
R. Öesterreicher (1)
R. Sciborski (1)
R. Šeber (1)
Rau-Color (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (12)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Reichspropagandaamt Steiermark (1)
Reinhard (1)
Rokus Klett (10)
Rotalsele (1)
Roth Jenő (2)
Rotophot (1)
Rud. Suter (1)
Rudolf M. Rohrer (1)
Rudolf Oesterreicher (2)
Ruslica (2)
RVJ foto (4)
RVJ Foto (1)
S. Bogensberger (1)
S. Frank (2)
s. n . (1)
S. n. (1)
Sagi (1)
samozal. (2)
samozal. A. Beg (1)
samozal. A. Bernsdorf (1)
samozal. B. Bonetti (1)
samozal. F. Pavlin (1)
samozal. F. Rakuša (1)
samozal. G. Fischer (1)
samozal. I. Lapajne (1)
samozal. J. Aléšovec (1)
samozal. J. Lavrič (1)
samozal. J. Petrič (1)
samozal. M. Šeber (1)
samozal. T. Mamić (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozal. V. Lapajne (2)
samozaložba (5)
Samozaložba (2)
Samuel Ratz (1)
Saraga & S. Schwartz (2)
Sarai (3)
Scankort AB (1)
Schäber (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Sciliaria - Schlern Verlag (1)
Selbstverl. (3)
Selbstverlag Der Curanstalt (1)
Severin di Centa (1)
Shtepia Botuese (1)
Shtypur N. Kartografike (1)
Simon Katan (1)
Sklad - Zadruga umjetnika primjenjenih umjetnosti (1)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupščina občine (2)
Skupščina občine Jesenice (6)
Slavistično društvo Slovenije (18)
Sloga (1)
Slov. plan. društvo (1)
Slov. planin. društva podružnica za kranjski okraj (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian national federation of Canada (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (24)
Slovenska krščansko socialna zveza za Koroško (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenska straža (1)
Slovenska turistična organizacija (3)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (5)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
SNA Jolobil (1)
Societa storica del Litorale (13)
Societá storica del Litorale (10)
Society for protection of Prespa (1)
SOS (1)
SOS-kinderdorf-Verlag (1)
SPK - OLO Trbovlje (1)
Sreten Jakovljević (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Stanisław Kryciński (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Steegmüller fényirda (1)
Steegmüller müintézete (1)
Steinbrück (1)
Steiner & Co. (1)
Steiner Ferencz (3)
Steinman (1)
Stengel & Co. (4)
Studio za marketing Džingo (1)
Styria (2)
sumptibus Joannis Georgii Schönwetter, ... typis Joannis Georgii Schlegel ... (1)
Suvenir dizajn (2)
Svjetlost (3)
Szalóky József (1)
Szelinski (1)
Szilágyi Arhtur müterméboől (1)
SŽ Železarna Jesenice (68)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
Študentska založba (6)
Študijski center za narodno spravo (8)
Študijski krožek (1)
T. K. V. (1)
T. Moschitz (1)
T. Strein (2)
Talányi Franc (22)
Tarcsa (1)
The American postcard (1)
The big country picture company (1)
The Postcard factory (1)
Theodor Strein (1)
Thomas & Benacci (1)
Tip. Cobol e Priora (104)
Tip. di Giuseppe Tondelli (681)
Tipografia del Patronato (1)
Tiroler Kunstverlag (1)
Tisk. Sv. Cirila (1)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (5)
Tiskarna Merkur (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
Tóth Géza (1)
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko (1)
Trimboli Editori (1)
Tschauko (4)
Tuluc (1)
Tunisie lumiere (1)
Turist (1)
Turistička propaganda (2)
Turistička štampa (7)
Turistička zajednica općine (1)
Turističko društvo (6)
Turistični savez (1)
Turistično društvo (2)
Turistkomerc (10)
Turóczi István könyv (2)
Turul képeslap (1)
typis haeredum Widmanstadii (1)
typis Joannis Thomae Trattner ... (1)
typis Mariae Theresiae Voigtin (1)
TZP (1)
U. Mosers (1)
U. P. I. (1)
Ukrainske narodoznavstvo nacionalnogo muzeju-zapovidnika ukrainskogo gončarstva (1)
University of Toronto Press (2)
University of Tsukuba (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza v Mariboru (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Upravni odbor Hortikulturnega društva (4)
Useful gifts (1)
v zalogi zdraviščnega opravništva (1)
Vasuti levelezölapárusitás (4)
Vasuti levelezőlapárusitas (1)
Vasúti levelezőlapárusitás (6)
Vasúti Levelezőlapárusitás (3)
Vasúti Levelozölapárusitás (1)
Velten Verlag (1)
Verfasser (1)
Verl. des Verfassers (1)
Verlag D. O. U. Revue. (1)
Verlag der F. Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Verlag Des Landesverbandes Für Fremdenverkehr. (1)
Verlag des Verfassers (1)
Verlag Friedrich Esslgmann (1)
Verlag Josef Röthel (1)
Verlag von J.G. Heubner (1)
verlegts Joseph Moritz Lechner ... (1)
Viharnik (1)
Viktor's Kunstvarlag (1)
Vilímek (1)
Viza (1)
Vjesnik (17)
VPL (1)
Vrhniško muzejsko društvo (11)
Vsetín (1)
W. Blanke (1)
W. Huhne (1)
W. Hühne (3)
Walter Kramer (1)
Walter Meixner (1)
Weiss & Dreykurs (3)
Whiteway publications (2)
WI-KO (1)
Wilhelm Braumüller (2)
Wissenschaftlichen Staatmuseeen (1)
Wonday photo center (1)
WPL (1)
Zadružna štampa (9)
Zadružne knjige (5)
Zadružno načelništvo (1)
Zagreb (2)
Založba Jugoreklam (1)
Založba Mladinske knjige (1)
Založba obratnega vodstva (1)
Založba Obzorja (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zasavc (120)
Zavičaj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za kulturo (184)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (37)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (3)
Zdravilišče (1)
Združenje skupnost Italijanov Giuseppe Tartini (1)
Združenje trgovcev (1)
Združne knjige (2)
Zemaljski muzej BiH (1)
Zgodovinsko društvo (7)
Zgodovinsko društvo Celje (10)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (29)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (58)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (17)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (11)
ZGP Mladinska knjiga (1)
ZKP, RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Zobel-Verlag (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (22)
Zveza za tujski promet za Slovenijo (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (85)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (17)
Županstvo občine (1)
Župnijski urad (2)
Išči med rezultati (6630)