Število rezultatov iskanja: 1499

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arhivi (12)
Atlanti (1)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (4)
Dialogi (3)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dom in svet (Ljubljana) (79)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (866)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (10)
Kronika slovenskih mest (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (85)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (1)
Muzikološki zbornik (3)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (2)
Otrok in knjiga (1)
Pavliha (Dunaj) (7)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Razpotja (2)
Slavistična revija (5)
Slovenka (3)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski gospodar (83)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski narod (1)
Sodobnost (1963) (6)
Štajerc (15)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Učiteljski tovariš (73)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vertec (1871) (3)
Vesna (1892) (34)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (20)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1346)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (6)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Založnik
(3)
A. G. (1)
A. Holzhausen (1)
A. Jerkič (1)
Akad. društvo 'Slovenija' (1)
Akademsko društvo Slovenija (1)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Armenskiga samostana tiskarnica (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Columbia broadcasting system (1)
Delavska enotnost (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (8)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Fran Levstik (7)
Fremdenverkehrsstelle der Stadt (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Glasbena matica (3)
Glasbena Matica (1)
Glasbena mladina (1)
Goriška matica (1)
Helidon (2)
Hubmann (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (1)
J. Blasnika Nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (73)
Jožef Blaznik (866)
Karl Linhart (15)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (79)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (1)
Kobilarna (1)
Konzorcij Edinosti (3)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
LDS (2)
Mariborska knjižnica (1)
Melopoja (2)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (1)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natisnil Janes Leon (1)
Nova revija (1)
Občina Bled (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Leclerc (1)
P. Ledermann (2)
Pedagoška fakulteta (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
Peter & Wollenhacen (1)
Pioneer Records (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Postkarten industrie A. G. (1)
Rau-Color (1)
RTB (2)
RTV (1)
S. Fras (4)
S. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Seitz (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slavko Fras (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju - Slowenisches Wissenschafts Institute in Wien (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
SNG Drama (1)
Societá storica del Litorale (3)
Straža (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (83)
Tiskovna zadruga (85)
Ulrich Morhart (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Vesnani na Dunaji (34)
Založba Pivec (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Išči med rezultati (1499)