Število rezultatov iskanja: 129

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (50)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZRC SAZU (2)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Covirias (1)
Doba Epis (1)
Domus (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Svet za vse (2)
Društvo Urbani čebelar (1)
Državni izpitni center (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (2)
Ekonomska fakulteta (4)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomski institut Pravne fakultete (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Euro-Mediterranean University (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (4)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za upravo (4)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (2)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
Filozofska fakulteta (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IUS SOFTWARE (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Moderna organizacija (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pravna fakulteta (1)
samozal. (2)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (8)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)