Število rezultatov iskanja: 269

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (18)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (40)
Pedagoška obzorja (2)
Quark, d.o.o. (4)
SID banka d.d. (12)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (57)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (54)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (14)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Založnik
Andragoški center Slovenije (18)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Commerce (1)
D. Gelt (1)
Doba Epis (1)
Društvo Festival Sanje (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (23)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Mestna knjižnica (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Obzorja (2)
Pedagoška fakulteta (8)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (6)
Pedagoška obzorja (2)
Quark d.o.o. (4)
Rokus Klett (3)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
SID banka (12)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (40)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Societá storica del Litorale (5)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
University Press, Faculty of Arts (11)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba Obzorja (1)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (4)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Išči med rezultati (269)