Število rezultatov iskanja: 552

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta carsologica (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (4)
Acta neophilologica (33)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (4)
CEPS journal (15)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dialogi (1)
Didakta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (6)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (100)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (1)
Inter Alia (Ljubljana) (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (20)
Jezikoslovni zapiski (8)
Knjižnica (3)
Linguistica (Ljubljana) (52)
Managing global transitions (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Muzikološki zbornik (3)
Natura Sloveniae (1)
Novičke (English print ed.) (18)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Pedagoška obzorja (4)
Primerjalna književnost (4)
Quark (English. ed.) (4)
Razpotja (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (10)
SID banka (English ed.) (14)
Slavia Centralis (7)
Slavistična revija (17)
Slovenski jezik (1997) (10)
Slovenščina 2.0 (3)
Slovenščina v šoli (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (2)
Vestnik za tuje jezike (15)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (18)
Didakta (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (158)
Pedagoška obzorja (4)
Quark, d.o.o. (4)
SID banka d.d. (14)
Slavistično društvo Slovenije (26)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (91)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (107)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
ZRC SAZU (22)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Andragoški center Slovenije (18)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Commerce (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Gelt (1)
Didakta (6)
Doba Epis (1)
Društvo Festival Sanje (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (3)
DZS (39)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (33)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (7)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (10)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J. Pavlin (1)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Ljubljana : DZS (1)
Mestna knjižnica (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministry of Education, Sicience and Sport (2)
Mladinska knjiga (4)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Obzorja (2)
Pedagoška fakulteta (15)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (8)
Pedagoška obzorja (4)
Quark d.o.o. (4)
Rokus Klett (15)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
SID banka (14)
Slavistično društvo Slovenije (37)
Slovene Society Informatika (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (3)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za angleške študije (91)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (8)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (2)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (1)
Tangram (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (10)
University Press, Faculty of Arts (10)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Založba Obzorja (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (13)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (80)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Išči med rezultati (552)