Število rezultatov iskanja: 533

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
B. Orel (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Društvo antropologov Slovenije (19)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (12)
Etnografski muzej (77)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
G. Westermann (1)
gedruckt und in Commission der Mechiaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Gorenjski muzej (1)
H. Fries (1)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Knjižnica (1)
Konzorcij Edinosti (5)
Muzej Miklova hiša (2)
Nova revija (1)
Obzorja (72)
Osrednja knjižnica (1)
P. Štrukelj (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
printed for J. Debrett (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Klemen (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Science and Research Centre, Annales (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (87)
Slovenski etnografski muzej (131)
Slovensko etnološko društvo (46)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (6)
Študentska založba (5)
Tiskovna zadruga (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza v Mariboru (3)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo Maribor (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC Publishing House (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (533)