Število rezultatov iskanja: 6356

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (1)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (21)
Annales. Series historia et sociologia (18)
Anthropological notebooks (83)
Anthropos (Ljubljana) (12)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (4)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (9)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (3)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Carniolia (Laibach) (626)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (67)
Časopis za zgodovino in narodopisje (32)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (9)
Dialogi (13)
Didakta (13)
Dileme (1)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (37)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (92)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (560)
Filozofski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (7)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (4)
Glasba v šoli in vrtcu (10)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (747)
Gozdarski vestnik (1)
Hacquetia (1)
Hladnikia (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (31)
Jezik in slovstvo (28)
Jezikoslovni zapiski (9)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (77)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (29)
Modni katalogi (100)
Monitor ISH (9)
Muzikološki zbornik (13)
Otrok in knjiga (10)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (8)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Problemi (Ljubljana) (1)
Proteus (2)
Ptujski zbornik (7)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Razredni pouk (3)
Retrospektive (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (10)
Slovenka (5)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenski čebelar (6)
Slovenski etnograf (255)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski republikanec (32)
Slovenščina v šoli (2)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (8)
Stati inu obstati (1)
Studia Historica Slovenica (2)
Studia mythologica Slavica (210)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (13)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (622)
Verba hispanica (3)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (45)
Zgodovinski časopis (20)
Zgodovinski zapisi (14)
Železne niti (17)
Ženski svet (43)
Leto izida
1600-199? (1)
1758-1761 (2)
1765 (1)
1775 (1)
1789 (1)
1792 (3)
1795 (1)
1798 (1)
18?? (1)
1800-1820 (1)
1801-1808 (1)
1807 (1)
1808 (1)
1809 (2)
1810 (1)
1813 (1)
1815 (1)
1826/1827 (1)
1829 (1)
1832 (1)
1833 (2)
1835 (1)
1836 (1)
1837 (2)
1838 (1)
1838/1839 (104)
1839 (1)
1839/1840 (104)
1839-1844 (1)
1840/1841 (105)
1841 (1)
1841/1842 (104)
1842/1843 (104)
1844 (106)
1846 (2)
1847-1852 (1)
1848 (1)
1850 (1)
1851 (2)
1852 (1)
1854 (4)
1855 (1)
1855-1857 (1)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1860 (2)
1861 (1)
1861-1864 (1)
1861-1941 (1)
1862 (2)
1862-1868 (1)
1863 (2)
1865 (4)
1867 (4)
1868 (3)
1869 (3)
1870-1879 (1)
1872 (2)
1874 (3)
1875 (4)
1876 (1)
1877 (1)
1878 (2)
1879 (3)
1879-1880 (1)
1880 (1)
1881 (2)
1882 (1)
1884 (4)
1885 (2)
1886 (2)
1887 (2)
1887-1889 (1)
1888 (1)
1889 (2)
1890 (2)
1890-1891 (1)
1890-1990 (1)
1891 (1)
1892 (2)
1894/1896 (1)
1895-1923 (1)
1896 (1)
1897 (1)
1898 (1)
1899 (4)
1899-1918 (49)
1899-1919 (2)
1899-1929 (4)
1899-1930 (1)
1899-1981 (1)
19?? (114)
1900 (2)
1900-1909 (1)
1900-1912 (2)
1900-1918 (1)
1900-1920 (3)
1900-1930 (1)
1900-1945 (1)
1900-1960 (1)
1900-1965 (1)
1900-1970 (1)
1900-1990 (1)
1900-1999 (1)
1901 (1)
1903 (1)
1904 (2)
1905-1909 (1)
1906 (1)
1907 (1)
1908 (2)
1909 (2)
191? (1)
1910 (14)
1910/1930 (1)
1910-1918 (1)
1910-1945 (1)
1910-1998 (1)
1911 (5)
1911-1917 (1)
1912 (7)
1913 (3)
1913-1918 (1)
1914 (6)
1915 (4)
1915-1998 (1)
1916 (12)
1917 (3)
1917-1925 (1)
1918 (9)
1918-1919 (2)
1918-1929 (1)
1919 (7)
192? (12)
1920 (2)
1920-1921 (1)
1920-1922 (1)
1920-1925 (1)
1920-1929 (2)
1920-1930 (2)
1920-1935 (2)
1921 (2)
1922 (4)
1923 (17)
1924 (22)
1925 (43)
1925/1940 (1)
1925-1928 (1)
1925-1930 (2)
1925-1939 (2)
1926 (4)
1926/1927 (1)
1926-1927 (4)
1927 (6)
1928 (6)
1929 (5)
1929-1930 (1)
1929-1939 (1)
1929-1949 (1)
1929-1981 (2)
193? (31)
1930 (5)
1930/1931 (1)
1930/1940 (1)
1930-0501 (2)
1930-1931 (5)
1930-1932 (6)
1930-1933 (4)
1930-1934 (4)
1930-1935 (10)
1930-1936 (5)
1930-1937 (1)
1930-1939 (17)
1930-1940 (14)
1930-1950 (1)
1930-1975 (1)
1931 (3)
1931-0501 (1)
1931-1932 (2)
1931-1941 (1)
1932 (8)
1933 (9)
1933-1937 (1)
1934 (12)
1934-0105 (1)
1934-0501 (1)
1935 (8)
1935-1937 (1)
1935-1938 (2)
1935-1939 (5)
1935-1940 (1)
1935-1941 (1)
1935-1945 (1)
1935-1946 (1)
1935-1950 (15)
1936 (15)
1936-1937 (1)
1936-1939 (1)
1937 (7)
1937/1939 (1)
1937-1939 (12)
1938 (6)
1938-1939 (1)
1939 (6)
1939-1940 (1)
194? (5)
1940 (15)
1940-1941 (2)
1940-1949 (1)
1940-1950 (1)
1940-1961 (1)
1941 (3)
1942 (18)
1943 (13)
1944 (19)
1945 (3)
1945-1946 (2)
1945-1947 (2)
1945-1948 (1)
1945-1949 (1)
1945-1950 (1)
1945-1951 (1)
1945-1965 (23)
1946 (2)
1947 (2)
1948 (11)
1948-1949 (1)
1949 (16)
1949-1950 (1)
195? (13)
1950 (1)
1950-1951 (15)
1950-1952 (1)
1950-1953 (2)
1950-1954 (2)
1950-1955 (1)
1950-1956 (2)
1950-1959 (29)
1950-1960 (1)
1950-1969 (1)
1950-1971 (1)
1950-1975 (1)
1951 (4)
1951-1958 (1)
1951-1959 (1)
1951-1971 (1)
1951-1981 (1)
1952 (12)
1953 (4)
1953/1954 (1)
1953-1954 (10)
1954 (7)
1954-1955 (1)
1955 (17)
1955-1957 (2)
1955-1958 (4)
1955-1959 (6)
1955-1960 (8)
1955-1965 (1)
1955-1966 (1)
1955-1969 (4)
1955-1970 (2)
1956 (15)
1957 (21)
1957-1969 (1)
1958 (19)
1958-1959 (1)
1958-1960 (1)
1958-1989 (1)
1959 (16)
1959-1960 (4)
1959-1961 (2)
1959-1969 (1)
196? (79)
1960 (29)
1960-1961 (24)
1960-1962 (16)
1960-1963 (7)
1960-1964 (17)
1960-1965 (20)
1960-1966 (7)
1960-1967 (1)
1960-1968 (2)
1960-1969 (85)
1960-1970 (18)
1960-1975 (14)
1960-1979 (10)
1960-1980 (1)
1960-1981 (6)
1960-1985 (2)
1961 (23)
1961-1969 (1)
1961-1971 (3)
1961-1980 (3)
1961-1981 (14)
1961-1989 (4)
1962 (34)
1962-1965 (1)
1963 (15)
1963/1964 (1)
1963-1964 (21)
1964 (27)
1964-1965 (1)
1965 (16)
1965/1966 (1)
1965-1966 (18)
1965-1967 (4)
1965-1968 (3)
1965-1969 (2)
1965-1970 (7)
1965-1975 (1)
1965-1985 (1)
1966 (21)
1966-1967 (1)
1966-1989 (3)
1967 (35)
1967-1968 (1)
1967-1980 (1)
1968 (27)
1968/1969 (1)
1968-1969 (6)
1969 (21)
1969-1970 (1)
1969-1989 (13)
197? (34)
1970 (13)
1970/1971 (1)
1970-1971 (10)
1970-1973 (1)
1970-1975 (7)
1970-1976 (2)
1970-1977 (1)
1970-1978 (1)
1970-1979 (41)
1970-1980 (4)
1970-1985 (10)
1970-1989 (4)
1970-1999 (2)
1971 (8)
1971-1979 (1)
1971-1989 (1)
1972 (7)
1972/1973 (1)
1972-1973 (4)
1973 (2)
1974 (2)
1974/1975 (1)
1974-1975 (2)
1975 (3)
1975-1900 (1)
1975-1977 (1)
1975-1978 (1)
1975-1979 (2)
1975-1980 (1)
1975-1990 (3)
1976 (7)
1977 (14)
1978 (11)
1979 (10)
1979-1980 (2)
198? (30)
1980 (13)
1980/1982 (1)
1980-1981 (3)
1980-1982 (13)
1980-1984 (2)
1980-1985 (2)
1980-1989 (35)
1980-1990 (83)
1980-1991 (1)
1980-1999 (3)
1981 (10)
1981-1982 (1)
1981-1987 (1)
1981-1989 (1)
1981-1999 (1)
1982 (17)
1983 (6)
1983/1987 (1)
1983-1900 (1)
1983-1987 (7)
1984 (14)
1984-1985 (1)
1985 (14)
1985-1986 (1)
1986 (24)
1986-2000 (1)
1987 (22)
1988 (10)
1988/1990 (1)
1988-1990 (12)
1989 (13)
1989-2009 (1)
199? (25)
199?-1688 (1)
1990 (37)
1990-1992 (1)
1990-1993 (1)
1990-1995 (3)
1990-1996 (1)
1990-1999 (8)
1991 (46)
1992 (39)
1992-1838 (1)
1993 (43)
1993-1994 (1)
1994 (52)
1994-1995 (1)
1995 (73)
1995-1996 (1)
1995-1997 (1)
1995-1998 (1)
1995-2000 (1)
1995-2005 (2)
1996 (76)
1996-1954 (1)
1996-1997 (2)
1997 (64)
1997-1998 (3)
1998 (95)
1998-1999 (3)
1999 (104)
1999-2000 (3)
1999-2009 (1)
20?? (1)
200? (5)
2000 (75)
2000-2005 (1)
2000-2010 (3)
2000-2019 (1)
2001 (92)
2001-2010 (1)
2002 (53)
2003 (75)
2004 (67)
2005 (100)
2005-1918 (1)
2005-2010 (12)
2006 (83)
2006-2008 (1)
2007 (109)
2007-2012 (1)
2008 (132)
2009 (142)
2009-1909 (1)
2010 (134)
2011 (158)
2012 (185)
2012-1912 (2)
2013 (205)
2014 (158)
2015 (179)
2016 (130)
2017 (116)
2017-1905 (1)
2018 (115)
2019 (129)
2020 (86)
2021 (73)
2022 (6)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Didakta (13)
Društvo antropologov Slovenije (83)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Družina d.o.o. (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (14)
Knjižnica Ivana Tavčarja (12)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (30)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (10)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (2)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (29)
Muzejsko društvo Železniki (17)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2092)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenski etnografski muzej (399)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (747)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Študentska založba (63)
Študijski center za narodno spravo (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1877)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (17)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (45)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (14)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (32)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (547)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (55)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (62)
Vsebina
Založnik
(384)
(c)Librum-translate.com, Aion (1)
[s. n.] (2)
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
= Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU (1)
5R studio & grafiko (1)
A. B. (1)
A. Baš (1)
A. Campassi (1)
A. Chahinian (1)
A. Defner (1)
A. Domicelj (1)
A. Fondriest (1)
A. G. (1)
A. I. Lažečnikova (1)
A. Jelenz (1)
A. Kellner (4)
A. Kiener (1)
A. Kosi (1)
A. Lebez (1)
A. Lengauer (1)
A. Mpezes (1)
A. Pelnitschar (1)
A. Povhe (2)
A. Prinčič (2)
A. Rassati (1)
A. Stiegler (1)
A. Turk (4)
A. V. Makovskago (1)
ABC Slemenice (1)
Adam Editions (1)
Adolf Pečjak (1)
Adriaval (1)
Aero-Bild (1)
Afirma (1)
Agefoto (1)
Agencija za fotodkumentaciju (1)
Agencija za fotodokumentacijo (2)
Agencija za fotodokumentaciju (14)
Albacolor (1)
Albin Sussitz (2)
Aleksa Almasi knjižara (1)
Alfons Bayer (3)
Alfred Gründler (4)
Allg. D.Verl. Anst. (1)
Allgem. Verbrauchs- und Sparverein (1)
Aloma (1)
Aloma comp. (1)
Alpine Luftbild (6)
Alterocca (1)
Ammex Associados (1)
Amsterdam (1)
Ancora (1)
AND (1)
Ankara Caddesi (1)
Anton Demšar (1)
Antonini (1)
Anvara (1)
Aplina Luftbild (1)
Arco Iris (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Aristej (1)
Arnoldische Buchhandlung (1)
Aschendorff (1)
Atlas (1)
ATS Od me-je (1)
Audibook (5)
Ažbe (1)
B. Behr's Buchhandlung (1)
B. Borko (1)
B. Kuhar (1)
B. Orel (1)
Balkányi Ernő (1)
Barasits (7)
Barong post cards (2)
Barth. (1)
BECK (1)
bei Friedrich Wilhelm Michaelis (1)
Beletrina (5)
Belokranjski muzej (1)
Benovita J. Jenő (3)
Beograd (1)
BE-PE (1)
Bergson (1)
Bergwelt (1)
Berta dohánytőzsde osztálysorsjegy főárusitó (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
Big bubble (1)
Bird Publisher (1)
Biro za propagandu Ugostiteljske komore NRH (1)
Biro za turističku propagandu (6)
Biuro wydawnicze Ruch (2)
Blancourt-les-Précy (1)
Blasy Gusztáv (1)
Blažej (1)
Blum Náthán & Fia (1)
Borba (1)
Borba poslovnica (2)
Borec (1)
Bos. Pošta (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (1)
Bovey & Cie (1)
Brača Švabina (1)
Braumüller (1)
Brockhaus (7)
Buchner (1)
Bund (1)
Bundesbahn-Werbeamt (1)
C. Jurischek (2)
C.T. Winter (1)
Cameraman cards (1)
Cartoleria S. Marco (2)
Casa de la imágines (1)
Celje (2)
Celjska turistična zveza (1)
Celjsko literarno društvo (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centralgrafica (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (18)
Cesare Capello (3)
Chantal (1)
Châteaulin (1)
chez N. M. Tilliard (1)
Ciril Frić (1)
City merchandise (1)
CL'H (1)
Colin Baxter (1)
Compagnie des Arts Photomëchaniques (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Cortina (1)
Costenoble (1)
Cotta (1)
Cramers Kunstanstadt (1)
Cramers Kunstanstalt (1)
Crearte (1)
Creativ (1)
Creativ d. o. o. (1)
Crveni Signal (1)
Csauscher József (1)
Cubaimagen (1)
ČGP Delo, TOZD Delavska enotnost (1)
ČZP Pomurski tisk (2)
ČZP 'Pomurski tisk' (4)
D. Bastiančič (1)
D. R. Reproduction (1)
D.M. (1)
Dalma (1)
Darbellay (1)
Debeljak M. (1)
DeGraf (1)
Delavska enotnost (7)
Delo (1)
Demir Color Kartpostal ve Turistik Yayincilik (1)
Dëmmler (1)
Dénes könyv (1)
Denicke (1)
Didakta (25)
Dolenjska turistična zveza (9)
Dolenjski kulturni festival (1)
Druck. D. Gr. Ztg. (1)
Društvo antropologov Slovenije (83)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Laufarji (1)
Društvo Naše korenine (1)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo Slovenski staroverci (4)
Društvo za ohranitev kulturne dediščine (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Družba Jezusova (3)
Družba sv. Mohorja (5)
Družina (2)
Drž. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna založba Slovenije (10)
Dubračina (1)
Dubrovnik Phila (1)
Duhan (13)
Duncker & Humblot (1)
Dürr (1)
Duvan (7)
Dyk (1)
Dzomsa (1)
E. Bitta (1)
E. Petrykiewicz (6)
E. T. W. Dennis & Sons (2)
E. Thegos (1)
Ebook (1)
Edition Letgetporer - Repe (1)
Editions Lif (1)
Edmund Budischowsky (1)
Ekslibris (1)
Eksport pres (1)
Ema Turs (1)
Emil Felber (1)
Emil Hartman (1)
Emil Hartmann (2)
Emka (5)
Engel (1)
Epoha (1)
'Epoha' (1)
Etnografski muzej (309)
Evalit (1)
F. Bruckmann (1)
F. G. Zeitz (1)
F. Hirth (1)
F. M. Nowak (4)
F. Nowak (1)
F. Pavlin (4)
F. R. Pavlin (1)
F. Tempsky (1)
F.L. Herbig (1)
Faber Maximus (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Felix Nowak (3)
Felsöör (1)
Ferdo Rosenberg i Sinovi (1)
Ferentzy és Kováts fényk (1)
Fili Radko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
FISA (1)
Focus (1)
Fogy. es Ért. Szöv. (1)
Folklorna skupina (1)
Förlag Jan Kanevad (1)
Forte Szines Labor (1)
Foto (6)
Foto - Material od t.t. Griesbach i Knaus (1)
foto Anton Uršič (1)
Foto Erjavec (1)
Foto Hauer (1)
Foto Helmut Ehmert (1)
Foto Ivančić (1)
Foto Kramsky (2)
Foto Material (1)
Foto Milan (1)
Foto Mojca (4)
Foto Oreha (1)
Foto Pehnelt (2)
Foto Primorje (1)
Foto Slovenija (2)
foto Staut (1)
Foto Tehnika (3)
Foto Vupora (1)
Foto Weghofer (1)
Foto Weinstock (2)
Foto Weistock (1)
Fotocelere (1)
Fotohaus F. Brand (1)
Fotohaus Heinz Schwarz (1)
Fotohaus Westmüller (1)
Fotolik (116)
Fotolik Celje (10)
Fotolit Trajanus (1)
Fotospring (5)
Fototehnika (2)
Foto-tehnika (13)
Foto-Tehnika (7)
Fr. Pavlin (3)
Frakn-Verlag (1)
Fran Krapeš (1)
Franc Kunc (1)
Franc Leskovšek (4)
Franckh'she Verlagsbuchhandlung (1)
Frank - Verlag (1)
Frank-Verlag (4)
Franz Knollmüller (4)
Franz Kurnik (1)
Franz Mörtl (2)
Franz Saler (1)
Franz Schilcher (5)
Freytag (1)
Fritz Gratl (1)
Fritz Vibe (1)
G. Fleury (1)
G. Freytag (1)
G. H. Wigand (1)
G. Senf (4)
G. Westermann (1)
Gál Testvérek (2)
'Galanterija - Papir' (1)
Galerija Božidar Jakac (1)
Gárdony és Fenyvesi képeslapkiado vállalat (1)
Gärdony es Fenyvesi këpeslevelzőlap-kiadóvállalat (1)
Gartner M. (3)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
gedruckt und in Commission der Mechiaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
General turist (3)
Generalturist (19)
Generalturist - fotoslužba (1)
Genija (6)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Georg Deinzer (1)
Giro 'Beograd' (1)
Giusti di Becocci & C. c. (1)
Glas Istre (2)
Gorenjska turistična zveza (1)
Gorenjski muzej (2)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška turistična zveza (1)
Goriški muzej (1)
Gostilna 'pri Toniju' (1)
'Gradski magazin' (1)
Grafiche di Marghera (1)
Grafički zavod (1)
Grafikai Müintézet (1)
Griesbach i Knaus (4)
Guest house wasabi (1)
Gustav Fenz (2)
H. Fries (1)
Halauc (1)
Hamdija Kopčić (1)
Hans Andres (2)
Hans Korner (1)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
Heliosax (1)
Helmut Winkler (1)
Hercegovac (1)
Herman Izidor (1)
Hermann Izidor (1)
Hertz (1)
Hirschler (1)
Hof- U. Staatsdruck. (1)
Hofbuchdruckerei (1)
Hölder (1)
Hotel Paka (1)
Hotel Zlatorog (1)
Huber Knappe (1)
Hubert Knappe (1)
Hubmann (1)
I. Benčina (1)
I. Giontini (1)
I. Salvachrist (1)
Idea design (1)
Ifis - Glas (1)
Ifis Glas (1)
im Industrie-Comptoir (1)
im Verlage bey Anton Doll (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
in der Hahn'schen Buchhandlung (1)
in der Korn'schen Buchhandlung (1)
Informativni klub Taraja (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (30)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (10)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (37)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inventa (5)
Irenco Robert Bier (1)
Istarske knjižare (1)
Ivan Tavčar (1)
Izdavački zavod Jugoslavija (2)
Izdavački zavod 'Jugoslavija' (1)
Izdavački zavod Jugoslavije (1)
J. Arthur Dixon (1)
J. Blasnik (626)
J. Blaznik (1)
J. Boldin (2)
J. F. Schescherko (1)
J. G. Cotta (1)
J. Giontini (2)
Jack (1)
Jasmin (1)
Jezerski hram (1)
Joakim Rakovac (3)
'Joakim Rakovac' (1)
Joh. K. Schuller (1)
Johann Koss (1)
Jos. Kunaver (1)
Joško Šmuc (4)
Jugoreklam (5)
Jugoslavija (2)
Jugoslovenski festival djeteta (1)
Jugoturist (27)
Jul. Manias & Cie (1)
Jurij Gajšek (1)
Jus. M. Thiel (1)
Jutri 2052 (2)
K. G. G. (2)
K. Glantschnigg (1)
K. Goričar vdv. (3)
K. I. (1)
K. Neuwirth (1)
K. p. ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (1)
K. Pechmann (1)
K. W. S. (1)
Kaja (1)
'Kaja' (1)
Kardorama (1)
Karinger (5)
Karl Goričar vdova (1)
Karl Goričar vdv. (1)
Karl Redlich (1)
Karl Schmitt (4)
Karlinger Károly (1)
Katma (3)
Katoliška bukvarna (1)
Kenya stationers (1)
Képzőművéseti Kiadó (1)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (36)
Képzőművészeti Alap Kiadövallalata (1)
Keresztény Fogyasztási Szövetkezet (1)
Kern (1)
Kesz Scolik Karoly (1)
Kincl & Hanuer (1)
Kino otok (1)
KIPA (1)
Kirnbauer Otto (1)
Kis Tivadar (2)
Kis Tívadar (1)
Kleinmayr (2)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Klič (1)
Kmetijsko-gozdarska zadruga 'Sora' (1)
Knjigarna Mohorjeve tiskarne (1)
Knjigarna Panonija (1)
Knjigca (1)
Knjiž. 'La Frans' (1)
Knjižara i štamparija Milana L. Topalovića (1)
Knjižara I. Poturčin (1)
Knjižara 'Matica srpska' (1)
Knjižara Periše Minića (1)
Knjižara Puljo nasl. Sedlar (1)
Knjižara V. Žubrinić (2)
Knjižara Zorko (1)
Knjižare Jovo Jelić (1)
Književne novice (1)
Književne novine (4)
Knjižnica (2)
Kobal (1)
Koćo Račić (1)
Koller Károly (4)
Kompas (18)
Kompas MTS (1)
Könyvtár (1)
Konzorcij Edinosti (5)
Konzorcij Ženski svet (43)
Körmendi könyvnymda r.t. utóda (1)
Koroška turistična zveza (1)
Kotarski turistički savez (1)
Kovács József (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (2)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Krajevna skupnost (3)
Krajowa Agencja Wydawnicza (1)
Krajowa agencjia wydawnicza (5)
Kralynger Fenykepész (1)
Kreidel (1)
Krk (3)
KUD Esko (1)
Kulturna skupnost (6)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Kulturno društvo Ivan Cankar (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kunc Franc (1)
Kvarner eypres (1)
L. Dominguez (1)
L. H. Pannonia (1)
L. Kieser (1)
L. Paller (4)
L. Schwentner (1)
Letonja (1)
Leykam (1)
Librairie Evangélique (1)
Lichtbilder Thomas Ferber (1)
LIF (1)
Likum (1)
Lipa (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Lojze Šmuc (3)
LP (1)
Luc (1)
M. Klinc (1)
M. L. (1)
M. Makarovič (1)
M. Sumer (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (2)
Maekmai house (1)
Magistrat deželnega stolnega mesta (1)
MáguStudio (1)
Magy Fénynyomdal Részv. (2)
Magyar filmiroda (2)
Makart (1)
Malinc (2)
Manz (1)
Margit (1)
Mariborska knjižnica (10)
Maroc infini (2)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica slovenska (2)
Matthes (1)
Mauke (2)
Max Deix (2)
Max Sussmann (1)
Mazzega art & design (1)
Mestni muzej (4)
Metz Kunstanstalt (1)
Michel + Co. (1)
Milan Asanović (1)
Minerva (1)
Ministerstvo svjazi SSSR (5)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za kulturo, Uprava R Slovenije za kulturno dediščino (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (2)
MK (1)
Mladinska knjiga (29)
Mladinska vez (1)
Mohorjeva družba (1)
Molnár Sz. Vincéne könyvkereskedés (1)
Monostory kalantay (1)
Mraközi katolikus könyvnyomda (1)
Multifoto (1)
Multima (2)
Murenček (2)
Museum of photography (1)
Muzej (2)
Muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (1)
Muzej grada Beograda (1)
Muzej I zasedanja AVNOJ-a (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej novejše zgodovine (4)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (29)
Muzejsko društvo za Kranjsko (1)
Muzejsko društvo Železniki (17)
Muzeum Budownictwa Ludowego (1)
Myvietnam (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
Nacionalni park (1)
Nadžupnijski urad (1)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodni muzej (3)
Naš glas (2)
Naša djeca (4)
Naša kniga (1)
Naša knjiga (1)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (2)
Natural Colours (1)
Nemcsics Mátyás (1)
Német József könyv (1)
Nepveu ... (1)
NIP - Književne novine (1)
NIP Vjesnik (1)
Nova djeca (1)
Nova Makedonija (1)
Nova revija (1)
O. Janke (1)
O. T. P. (1)
O. Wigand (1)
Obalne galerije (16)
Občina (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Obzorja (15)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Officine graffiche Athesia (1)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Okaši (2)
Opatija trg. preduzeće (1)
Opće poljeprivredne zadruge (2)
Orel Dušan (2)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Orient (4)
Oriental Pearl (1)
Oslobođenje (1)
Osnovna šola (1)
Oton Samec (1)
Ozebih (1)
Ozeha (14)
P A G (2)
P. Leclerc (1)
P. Ledermann (11)
Papeterie (1)
PD Ljubljana - matica (1)
PD, Mariborska tekstilna tovarna (1)
Pečar Mirko (1)
Pedagoška fakulteta (10)
Pelikan (2)
per il conzatti a S. Bartolommeo .. (1)
Peter & Wollenhacen (1)
Peter Fenz (1)
Pevska zveza (1)
Photo Haidinger (1)
Photoglob (1)
Photoglob-Wehrli (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pirineo (1)
Pittsburgh prints (1)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (8)
Planinsko društvo (10)
Počitniška zveza (1)
Podružnica Slov. planinskega društva (1)
Pokrajinski muzej (7)
Poljeprivredno dobro (1)
Pomurska turistična zveza (1)
Pomurska založba (1)
Pomurski tisk (6)
Posavski muzej (12)
Postkarten industrie A. G. (1)
Postojnska jama (1)
Poštarski dom (1)
Pravda (1)
Preskrba (1)
Press foto (1)
Press Foto (1)
Pressfoto (1)
Prestige (1)
Prezlc (1)
Primorje (1)
Primorski tisk (23)
Primož Premzl (1)
printed and sold by Allin and Ridge; sold also by G.G.J. and J. Robinson ... and J. Stockdale ... London (1)
printed by James and Johnson (1)
printed for Edward and Charles Dilly ... (1)
printed for J. Debrett ... (1)
printed for J. Johnson (1)
printed for the proprietor; sold by H. D. Symonds (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Privredni vjesnik (2)
Prospektbiro (31)
PTT (3)
Purfürst (Costenoble) (1)
Putnik (84)
Putnik - fotoslužba (7)
R. Bauer (1)
Rau-Color (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (31)
Regatni odbor (1)
Reinhard (1)
Reklama Tabor (3)
reprinted for J. Johnson ... (1)
Reyländer (1)
RK (1)
Rotalsele (1)
Roth Jenő (2)
Rotophot (1)
Ruba (2)
Rud. Suter (1)
Rudnik živega srebra (1)
Rudolf Zimmerl (1)
Ruslica (3)
RVJ (2)
RVJ foto (6)
RVJ Foto (2)
s . n. (6)
s .n. (1)
S. n. (3)
S. P. D. (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
s.n (1)
S.n. (2)
S.P.D. (1)
Sagi (1)
Samoupravna interesna skupnost (1)
samozal. (4)
samozal. D. Kunaver (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozaložba Drago Sitar (1)
Samuel Ratz (1)
Sanje (2)
Saraga & S. Schwartz (2)
Sarai (3)
Saturn (1)
Sauerlauder (1)
Savezni odbor Narodnog fronta (1)
Scankort AB (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (18)
Sciliaria - Schlern Verlag (1)
Senf (2)
Shtepia Botuese (1)
Shtypur N. Kartografike (1)
Simon in Marta Toplak (1)
Simon Katan (1)
Simotisk (2)
Sklad - Zadruga umjetnika primjenjenih umjetnosti (1)
skz (1)
SKZ (3)
Slavistično društvo Slovenije (38)
Sloga (1)
Slori (1)
Slovene Anthropological Society (30)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (625)
Slovenska matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (609)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (749)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
slovotiskarnici Bratja Battara (1)
SNA Jolobil (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (18)
Society for protection of Prespa (1)
SOG forum (2)
SOS (1)
SOS-kinderdorf-Verlag (1)
Spitzer (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Spomen muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (2)
Spominski muzej (1)
Sreten Jakovljević (1)
Stanisław Kryciński (1)
Steegmüller fényirda (1)
Steegmüller müintézete (1)
Steinbrück (1)
Steiner Ferencz (3)
Steinman (1)
Stengel & Co. (1)
Stern Jozsef fényk (1)
Studio (1)
Studio Sombor (1)
Studio za marketing Džingo (1)
Suvenir dizajn (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Svjetlost (3)
sz píszkmi: Sziesz Antona (1)
Szalóky József (1)
Szilágyi Arhtur müterméboől (1)
SZK Oktatási Intézete (1)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (1)
Štampa (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska organizacija Univerze, Študentska založba (1)
Študentska založba (69)
Študijski center za narodno spravo (1)
T D (1)
T. Moschitz (1)
Tarcsa (1)
Tavčar (1)
Taylor and Francis (1)
TD (2)
Tempsky (2)
The American postcard (1)
The big country picture company (1)
The Postcard factory (1)
Theodor Strein (1)
Theodor Thomas (1)
Thomas & Benacci (1)
Timav, do Hoteli in gostinstvo, tozd Kobilarna (1)
Tiroler Kunstverlag (1)
Tiskovna zadruga (4)
Tiskovno društvo (1)
Tobačna tovarna, poslovna enota (1)
Tobak (20)
TOD (1)
Tóth Géza (1)
Trebnje (1)
Trgopromet (2)
Trgovsko podjetje Tobak (1)
Trgovsko podjetje Tobak, skladišče (1)
Trimboli Editori (1)
Tuluc (1)
Tunisie lumiere (1)
Turist (1)
Turistička propaganda (2)
Turistička štampa (16)
Turistička zajednica općine (1)
Turistički biro (1)
Turistički savez (2)
Turistički savez Srednje Dalmacije (1)
Turističko društvo (14)
Turističko društvo Drina (1)
Turistični savez (1)
Turistično društvo (27)
Turistično in kulturno društvo Naše gore list (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
Turistkomerc (45)
Turóczi István könyv (2)
Turul képeslap (2)
TZP (1)
TZP Matajur (1)
U. P. I. (1)
U.t.z. 'Ažbe' (1)
Učiteljska tiskarna (5)
Udruženje zdravstvenih radnika Srbije (1)
Ukrainske narodoznavstvo nacionalnogo muzeju-zapovidnika ukrainskogo gončarstva (1)
Unichrome (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (210)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (1)
University of Toronto Press (2)
University of Tsukuba (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Mariboru (19)
Uprava Ljubljanskih velesejmov (1)
Upravni odbor Narodne tiskarne (1)
Urad Ljubljanskega velikega sejma (1)
Useful gifts (1)
V. Aumann (1)
V. Bohinec (1)
V. Kremenšek (1)
Vasuti levelezölapárusitás (4)
Vasuti levelezőlapárusitas (1)
Vasúti levelezőlapárusitás (6)
Vasúti Levelezőlapárusitás (3)
Vasúti Levelozölapárusitás (1)
Vekoslav Kramarič (2)
Veletrgovina živila (1)
Velten Verlag (1)
Verlag Friedrich Esslgmann (1)
Vesti (1)
Viktor Grahor (1)
Viktor's Kunstvarlag (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Viza (1)
Vjesnik (22)
VK (1)
VPL (1)
Vsetín (1)
W. Blanke (3)
W. Huhne (1)
W. Hühne (3)
Walter Kramer (1)
Walter Meixner (1)
Weidmann'sche Buchhandlung (1)
Whiteway publications (2)
Wiegandt Etc. (1)
WI-KO (1)
Wilh. Braumüller (1)
Wissenschaftlichen Staatmuseeen (1)
Wonday photo center (1)
WPL (1)
Zadružna knjiga (8)
Zadružna štampa (24)
Zadružne knjige (7)
Zagreb (2)
Založba Jugoreklam (1)
Založba Mladinske knjige (1)
Založba Umetniške propagande (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (290)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (37)
založil in izdal M. Gerber (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Postojnske jame (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (17)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za pospeševanje in razvoj turizma (1)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (5)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zdravilišče Radenska Slat. (1)
Zdravilišče Radenska slatina (1)
Združenje skupnost Italijanov Giuseppe Tartini (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združne knjige (2)
Zemaljski muzej BiH (1)
ZG P 'Pomurski tisk' (1)
Zgodovinsko društvo (7)
Zgodovinsko društvo Celje (45)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (14)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (32)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (21)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (2)
ZGP Mladinska knjiga (4)
ZGP Pomurski tisk (1)
Zlata Brišnik (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (28)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (18)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (210)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zobel-Verlag (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (71)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (14)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Žmavc - Šerbec (1)
Županstvo občine (1)
župnija Ljubljana Dravlje (1)
Župnijski urad (3)
Župnijski urad Kristusovega učlovečenja (2)
Išči med rezultati (6356)