Število rezultatov iskanja: 1521

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (1)
Acrocephalus (13)
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (7)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta geographica Slovenica (12)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (45)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (3)
Amfiteater (Ljubljana) (6)
Annales. Series historia et sociologia (30)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (12)
Anthropos (Ljubljana) (22)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheološki vestnik (12)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (11)
AS. Andragoška spoznanja (13)
Asian studies (2)
Atlanti (2)
Azijske in afriške študije (3)
Bogoslovni vestnik (9)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (11)
Časopis za kritiko znanosti (40)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (25)
Delavci in delodajalci (4)
Delo in varnost (1)
Dialogi (9)
Didakta (2)
Dileme (1)
Documenta Praehistorica (65)
Domači odzivi na globalne izzive (1)
Družboslovne razprave (36)
Dve domovini (31)
Economic and business review (30)
Edinost in dialog (3)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (17)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (32)
Folia biologica et geologica (3)
Geodetski vestnik (12)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (10)
Geografski vestnik (20)
Geographica Slovenica (4)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (18)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (8)
IB revija (Ljubljana) (6)
Informatica (Ljubljana) (3)
Informatica Medica Slovenica (4)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izzivi prihodnosti (2)
Javno zdravje (2)
Javnost (Ljubljana) (45)
Jezik in slovstvo (5)
Jezikoslovni zapiski (7)
Kakovostna starost (13)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (6)
Kronika (Ljubljana) (8)
Les (Ljubljana) (4)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (7)
Literatura (Ljubljana) (3)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (3)
Management (3)
Managing global transitions (12)
Medicine, law & society (1)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Metodološki zvezki (3)
Monitor ISH (8)
Muzikološki zbornik (18)
Naše gospodarstvo (10)
Natura Sloveniae (2)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Okužbe in rak (1)
Onkologija (Ljubljana) (5)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (7)
Organizacija znanja (7)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (42)
Planinski vestnik (7)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (11)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (4)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (14)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (26)
Res novae (1)
Research in social change (1)
Retrospektive (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (8)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (16)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (5)
Slovenski čebelar (5)
Slovenski etnograf (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (11)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1963) (12)
Strojniški vestnik (3)
Studia mythologica Slavica (3)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (3)
Teorija in praksa (122)
Traditiones (Ljubljana) (22)
Uprava (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (16)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (9)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (12)
Zdravstveno varstvo (11)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (26)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (12)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (14)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (14)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (45)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (13)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (42)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (26)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (17)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (7)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (12)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (376)
Onkološki inštitut Ljubljana (8)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (7)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (36)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Študentska založba (38)
Študijski center za narodno spravo (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (15)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (46)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (30)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (117)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (15)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (7)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (32)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
ZRC SAZU (114)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (30)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (30)
Založnik
(1)
= Institute for Slovene Emigration Research (2)
= Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU (1)
A. Kuhar (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Andragoški center Republike Slovenije (4)
Andragoški center Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Association of Radiology and Oncology (4)
au Bureau d'industrie (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Borna (1)
Bruylant (1)
Buča (1)
Cankarjeva založba (4)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (32)
Centro di sviluppo e formazione (1)
Christian Democratic Union of Central Europe (1)
College of Nursing (1)
Development and Education Centre (2)
Didakta (3)
Društvo antropologov Slovenije (12)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (10)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (14)
Društvo Humanitas (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (25)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družina (8)
Državna založba Slovenije (11)
DZS (1)
Ekonomska fakulteta (31)
Ekonomski center Maribor (10)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Ekslibris (1)
Ekvilib Inštitut (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (45)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (3)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (12)
Faculty of Management (1)
Faculty of Public Administration (2)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (39)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (17)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (11)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (110)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (11)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (8)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (16)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (23)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Revije (16)
Harcourt, Brace & World, Inc. (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (7)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Slovene Emigration Research (20)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka (13)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (26)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (31)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (2)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (3)
IUS SOFTWARE (1)
IZUM (1)
J. Fridl (1)
J. Planina (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Klub Revus (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
LDS (3)
Litera (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska univerza (4)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (3)
Medicinska fakulteta (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MeritUM (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (7)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (7)
Movit NA Mladina (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (7)
Mykolas Romeris University (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
National Institute of Public Health (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (1)
Nova revija (26)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
Obzorja (9)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (38)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (25)
Onkološki inštitut (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoški inštitut (7)
Planinska zveza Slovenije (7)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski muzej (2)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (16)
Prijatelj (1)
printed by W. and A. Strahan: for G. Nicol ... and T. Cadell ... (1)
printed for R. Blamire ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Razvojno izobraževalni center (1)
Razvojno obrazovni centar (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
RIC (2)
Rokus Klett (1)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
S. Hvalič Touzery (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samozal. (2)
samozal. M. Gams (1)
Sanje (1)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (32)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Scientific Institute of Public Health (1)
Silva Slovenica (1)
Skopje (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovák (1)
Slovene Anthropological Society (7)
Slovene Welding Society (7)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (50)
Slovenski etnografski muzej (17)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (22)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (36)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (32)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (15)
Stichting WONCA Europe (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (36)
Študijski center za narodno spravo (1)
T. Lubarda (1)
T. Simončič (1)
Teološka fakulteta (2)
The National School of Leadership in Education (1)
The United Committee of South-Slavic Americans (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Maribor Press (2)
University of Maribor, University Press (2)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Mariboru (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
V. Šiftar (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (12)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (50)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (32)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (45)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (27)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (32)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC Publishing (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza ekonomistov Slovenije (27)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografskih društev Slovenije (29)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (32)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1521)