Število rezultatov iskanja: 78

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Gospodarski vestnik (1)
GV Revije (4)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Klub Revus (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pravna fakulteta (6)
Pravna praksa (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (10)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (8)
Societá storica del Litorale (3)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (1)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Išči med rezultati (78)