Število rezultatov iskanja: 125

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državni izpitni center (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Muzejsko društvo (1)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (27)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (31)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Išči med rezultati (125)