Število rezultatov iskanja: 5660

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. B. Starman (1)
A. Ferreira (1)
A. Grčar (1)
A. Klemen (1)
A. Košar (1)
A. Morel (2)
A. Todorović (1)
A. Žorž (1)
Aerosol (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
B. Badovinac (1)
C. Logar (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Ožura (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. Vajs (1)
dLib distributer (10)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (1)
E. Dornik (1)
F. Dular (1)
F. Žumer (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (131)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (357)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (50)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (530)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2)
G. Golob (1)
G. Vodeb (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
I. Lesar (1)
I. Vodopivec (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
J. Kokole (1)
J. Kos (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Švab (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
KUD Esko (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Ambrožič (1)
M. Božič (1)
M. Eržen (1)
M. Juriševič (2)
Mariborska knjižnica (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Mirovni inštitut (1)
N. Bricelj (1)
N. Kodila-Češnovar (1)
N. Turk (1)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Narodni muzej (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (2)
Nova revija (2)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (446)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (827)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
P. Južnič (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (6)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
R. Švent (1)
S. Fras Popović (1)
S. Novljan (1)
S. Zwitter (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
samozal. G. Jezernik Ovca (15)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (26)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (106)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
T. Jeras (1)
T. Likar (1)
T. Merčun (1)
Teološka fakulteta (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University Press, Faculty of Arts (26)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (123)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (5)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za politične vede (2)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
Z. Krstulović (1)
Z. Oven (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2618)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (27)
Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (136)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (26)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Ž. Borak (1)
Išči med rezultati (5660)