Število rezultatov iskanja: 99

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (26)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Beletrina (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Didakta (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
International Institute for Archival Science (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Moderna organizacija (2)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
PKP, RTV (1)
printed for J. Johnson ... et al. (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Tiskarna sv. Cirila (16)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Založba ZRC (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo, SZD (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Išči med rezultati (99)