Število rezultatov iskanja: 237

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (5)
Društvo Medicinski razgledi (49)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (12)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (19)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (4)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Založnik
A. Golob (1)
Biotehniška fakulteta (28)
Biotehniška šola (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (4)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (5)
DZS (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Zajc-Satler (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
L. Jovančić (1)
Lek (2)
Ljubljana: M. Borić (1)
M. Kališnik (1)
M. Štrukelj (1)
M. Vardjan (1)
M. Zupin (1)
Mavrica (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (49)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Mladinska knjiga (3)
Nova revija (1)
Onkološki inštitut (3)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (12)
Rokus Klett (1)
S. Šikovec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (19)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Š. Sušec Michieli (1)
Študentska založba (2)
T. Eleršek (1)
T. Stare (1)
University of Primorska (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerzitetna založba Annales (1)
Veterinarska fakulteta (19)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Išči med rezultati (237)