Število rezultatov iskanja: 1757

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (17)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (41)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (5)
Acta historiae artis Slovenica (5)
Acta Histriae (5)
Acta hydrotechnica (5)
Advances in production engineering and management (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (5)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (13)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Atlanti (5)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (6)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (22)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (24)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (7)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (4)
Economic and business review (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Filozofski vestnik (3)
Gea (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (4)
Geografski vestnik (11)
Geografski zbornik (1)
Geologija (1)
Glas izseljencev (9)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (9)
Gradbeni vestnik (6)
Grafičar (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (5)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (1)
Instrumentum (5)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (66)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (4)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (8)
Korenine (2)
Kovine zlitine tehnologije (5)
Kronika (Ljubljana) (12)
LAHA (Online ed.) (3)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (5)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (4)
Loški razgledi (3)
Maligni tumorji testisa (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (12)
Mednarodno inovativno poslovanje (8)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (3)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (18)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (14)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (2)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (45)
Papir (Ljubljana) (1)
Phainomena (Ljubljana) (11)
Planinski vestnik (29)
Podjetje in delo (5)
Pravnik (1)
Presek (8)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Rak sečnega mehurja (1)
Razpotja (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revus (Ljubljana) (5)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Savinjske novice (712)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (30)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (11)
Sodobnost (1963) (29)
Strojniški vestnik (14)
Studia Historica Slovenica (5)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (7)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (4)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vojaška zgodovina (2)
Vzgoja (Ljubljana) (8)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (8)
Zvonček (Ljubljana) (3)
Železne niti (7)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DELO, d.d. (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (8)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (8)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (11)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (16)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (10)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (45)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (29)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (139)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Mladinska knjiga (4)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (334)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Osrednja knjižnica Celje (712)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Planinska zveza Slovenije (29)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (11)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (58)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (9)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
(13)
A. Horvat (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Argo, društvo za humanistična vprašanja (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Aria Records (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
Association of Radiology and Oncology (3)
B. Cigoj (1)
Beletrina (4)
Biotehniška fakulteta (16)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Blancourt-les-Précy (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
Cankarjeva založba (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Chantal (1)
Châteaulin (1)
chez Merlin ... (1)
chez Nourse (1)
CL'H (1)
Compagnie des Arts Photomëchaniques (1)
D. Ilić (1)
D. Kozelj (1)
Dallas Records (1)
Delavska enotnost (7)
Didakta (1)
dLib distributer (4)
Doba Epis (8)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Dream studio Krt (1)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Humanitas (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (8)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo Slovencev v Parizu (2)
Društvo za humanistična vprašanja ARGO (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba Jezusova (8)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (31)
Ekonomska fakulteta (1)
Emil Hartman (1)
Emil Hartmann (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Bar (1)
F. Jagodic (1)
F. Jenko (1)
F. Kopač (1)
F. Padežnik (1)
F. Vode (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Fotospring E-založništvo (2)
Franci Kotnik (712)
G. Novak (1)
G. Rak (1)
Gasilska godba (1)
Gasilsko društvo (1)
GEA College (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Glasbena matica (1)
Glasbena založba MiMik (1)
Glaxo (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (5)
GV Izobraževanje (1)
GV Revije (5)
GV Založba (1)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
Helidon (1)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (17)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
International Institute for Archival Science (4)
IUS SOFTWARE (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jack (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoton (1)
Jul. Manias & Cie (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Katoliško tiskovno društvo (7)
KDG Reciklaža (1)
Kemijski inštitut (1)
KGD Reciklaža (1)
Klub Revus (5)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Koreodrama (1)
L. Gosar (1)
LAHA, Laser and Health Academy (3)
LDS (2)
Lexpera (2)
Litera (1)
LUD Literatura (2)
M. Bombač (1)
M. Colarič (1)
M. Hudina (1)
M. Kukec (1)
M. Müller (1)
M. Tratnik (1)
M. Ulčar (1)
M. Uršič (1)
Mailing (1)
Mandarina (1)
Melopoja (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za zdravje (2)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Mladinska knjiga (7)
Moderna organizacija (2)
MPZ skladateljev Ipavcev (1)
Muzej jeseniške občine (2)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
N. Weber (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naše delo (2)
Nonet Certus (1)
Nova revija (11)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (22)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Ognjišče (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (24)
Onkološki inštitut (3)
P. Zadravec (1)
Pan Records (1)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska založba (1)
Planinska zveza Slovenije (33)
Poseidon (1)
Pravna praksa (5)
Prešernovo gledališče (1)
printed for C. Dilly ... (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
RK ZSMS (1)
RSS (1)
RTB (1)
RTV (14)
s .n. (1)
S. Kolbl (1)
S. Popovski (1)
S. Šantl (1)
s.n. (9)
S.n. (1)
samozal. (1)
samozal. J. Kenda (2)
Sanje (1)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (55)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (11)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko ljudsko gledališče (5)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SLS (1)
SNG (1)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societá storica del Litorale (6)
Sound art (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Studia humanitatis (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (11)
T. Pinter (1)
T. Prešeren (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (30)
Tiskovna zadruga (4)
TKM Records (1)
Tone Volume Production (1)
Triglavski kvintet (2)
Turističko preduzeće Kraške jame Slovenije u Postojni (1)
UMco (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Mariboru (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vesna film (2)
Viba film (1)
Viktor's Kunstvarlag (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Vokalni sekstet Vigred (1)
Wonderland (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (23)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod IRC (4)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za Šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje bank Slovenije (2)
ZENECA International (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (4)
ZKP RTV Ljubljana (1)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Železarna Jesenice (5)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (5)
Išči med rezultati (1757)