Število rezultatov iskanja: 82934

Časopisje in članki - naslov
1551 (29)
Acrocephalus (122)
Acta biologica Slovenica (10)
Acta Histriae (1)
Agis (69)
Akademski glas (1939) (1)
Almira (36)
Aluminij (Kidričevo) (602)
Amerikanski Slovenec (405)
Amfora (Ankaran) (41)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arheo (36)
Arhivi (11)
Avtonomist (109)
Bančni vestnik (1921) (2)
Bela Ljubljana (2)
Belokranjec (32)
Beti (Metlika) (16)
Bilten (Banja Luka) (6)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (26)
Bilten Občine Laško (5)
Bilten Statističnega društva Slovenije (12)
Bizeljski glas (8)
Bogoslovni vestnik (222)
Bojevnik (54)
Bollettino sindacale (Capodistira) (1)
Borba (1930) (2)
Borba in vzgoja (1)
Borec (2)
Brstje (2)
Celjski tednik (1948-1950) (138)
Celjski tednik (1955-1968) (697)
Cinkarnar (377)
Cvetje in zelenje (2)
Cvetje v tujini (11)
Čas hiti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Čevljar (Tržič) (240)
Delavec (1)
Delavec (1893) (2)
Delavec (1914) (256)
Delavska pravica (662)
Delavski list (Trst) (81)
Delegatska tribuna (Ljubljana Moste-Polje) (91)
Delegatski obveščevalec (21)
Delo - življenje (446)
Delo (1940) (3)
Delo (Ljubljana, 1926) (9)
Delo (OF STO, Trst) (1206)
Delo (Trst) (257)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Didakta (3)
Dober den (Zavrč) (1)
Dogovori (17)
Dolenjska prosveta (6)
Dolenjske novice (1924) (4)
Dolenjski gozdar (142)
Dom in svet (Ljubljana) (18)
Domače novice (Slovenske gorice) (134)
Don Bosko (Ljubljana) (20)
Dravska pošta (12)
Državni upokojenec (50)
Economic and business review (33)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost (Toronto) (226)
Edinost (Trst) (12725)
Emajlirec (485)
Endoskopska revija (8)
E-prijatelj (117)
Espero (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (87)
Fizioterapija (Ljubljana) (7)
Flores (11)
Fünkešnica (44)
Gasilec (1897-1941) (240)
Geodetski vestnik (30)
Glas mladih (50)
Glas Notranjske (58)
Glas podzemlja (29)
Glas Savinjske (119)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glasilo Betona (31)
Glasilo delovnega kolektiva LIP Bled (210)
Glasilo Elmont (6)
Glasilo Ingrada (177)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Glasilo krajanov Portoroža (15)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasilo Narodnega sveta in okrajnega glavarstva za ptujski okraj (4)
Glasilo občanov (Litija) (250)
Glasilo občine Cirkulane (8)
Glasilo občine Luče (11)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasilo Őrség (40)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (125)
Glasilo Združenja rejcev lipicanca Slovenije (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
GLG (29)
Gorenjski glas (1948) (204)
Gorenjski partizan (23)
Gorenšči fantje (3)
Goriški borec (6)
Goriški knjižničar (4)
Gospodarski list (Gorica) (85)
Gostilničar (199)
Gostilničarski list (88)
Gradbeni vestnik (80)
Grosupeljski odmevi (219)
Hajdinčan (55)
Hermes (2)
Hmeljar (Žalec) (549)
Hmeljarski vestnik (42)
Hortikulturni bilten (2)
Humanist (5)
Informativni fužinar (590)
Informativno glasilo (2)
Infotok (1)
Intermezzo (Glasbena šola Rakovnik) (1)
International (Trst) (1)
Iskra (Kranj) (497)
Iskre (138)
Istra (Zagreb) (291)
Istrski tednik (Koper) (98)
Iz naše doline (7)
Izseljenski vestnik (83)
Izvir (40)
Izziv (Novo mesto) (46)
Jadranka (36)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (89)
Jezik in slovstvo (1)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Kakovostna starost (2)
Kamničanka (117)
Kamniški občan (835)
Kaplje (Idrija) (1)
Katedra (Maribor) (350)
Klasje (Ivančna Gorica) (164)
Kleščman (2)
Klic s skrajnih meja (4)
Klin (Ljubljana) (12)
Kloštrski e-podlistek (7)
Klubske novice (4)
Kmetijske in rokodelske novice (24)
Knjižnica (4)
Kočevske novice (52)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Konjerejec (32)
Kopitarjev glas (158)
Koroški fužinar (192)
Koroški klic (2)
Kostanjeviške novice (30)
Kovinar (3)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
Krajevni informator (Rovte) (17)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (156)
Križ (Ljubljana) (11)
Križ na gori (22)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kurir (2)
Kurir: glasilo Dolenjskega odreda (3)
La bandiera dei lavoratori (2)
La nostra lotta (1)
Labod (Novo mesto) (267)
Lanski sneg (7)
Laški bilten (85)
Laški zbornik (3)
Ledvica (76)
Lesni delavec (76)
Letni poročevalec (6)
Libojski keramik (115)
Lipa (Den Haag) (6)
Lipnica (148)
List (Šoštanj) (241)
L'Istria nuova (12)
Livarski vestnik (29)
Ljubljanski borec (1)
Ljubljanski zvon (14)
Ljudska pravica (3)
Ljudska samouprava (33)
Ljudski dnevnik (39)
Ljudski glas (1935) (3)
Ljudski glas (Murska Sobota) (181)
Ljudski tednik (99)
Logaške novice (654)
Lojzetov konjiček (18)
Loški razgledi (1)
Lubadar (4)
Luč (Novo mesto) (6)
Luški glasnik (25)
Majšperčan (58)
Mali rijtar (44)
Matajur (494)
Matajur (1943) (5)
Mavrica (Pula) (21)
Mehanotehnika (24)
Melaminove novice (5)
Mengšan (296)
Merx vestnik (181)
Mir (Celovec) (1668)
Misijonski zvonček (7)
Mlada misel (1)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Mlade sile (1)
Mladi junak (1)
Mladi kovači (1)
Mladi plamen (1930) (18)
Mladi tekstilec (4)
Mladi tovariš (1)
Mladinski vestnik (Ajdovščina) (9)
Mladost (277)
Moj dom (1921) (187)
Mostiščar (110)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Moščanska skupnost (58)
Mreža odnosov (5)
Murska straža (268)
Na svoji zemlji (9)
Na trgu (4)
Napredek (Cleveland) (225)
Napredna Ljubljana (8)
Naprej (1943) (1)
Naprej (glasilo JSDS) (2158)
Narodni delavec (Trst) (127)
Narodni gospodar (736)
Narodni list (1922) (30)
Narodni list (Celje) (410)
Narodnogospodarski vestnik (1901) (25)
Naš Aero (154)
Naš časopis (33)
Naš čolnič (69)
Naš glas (3)
Naš glas (1919) (718)
Naš glas (1925-1928) (44)
Naš glas (Droga Kolinska) (263)
Naš glas (Krško) (367)
Naš korak (1)
Naš kraj (Dobrepolje) (289)
Naš list (1905) (268)
Naš list (1930) (118)
Naš pohod (1)
Naš stik (179)
Naša borba (2)
Naša gospodinja (47)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (144)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (12)
Naša moč (1905) (711)
Naša skupnost (Grosuplje) (73)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (71)
Naša skupnost (Ljubljana) (58)
Naša vas (Celje) (30)
Naša vez (1)
Naša vez (Bled) (5)
Naša volja (80)
Naše delo (Celje) (11)
Naše delo (Krško, 1948) (145)
Naše delo (Laško) (80)
Naše delo (Ptuj) (80)
Naše novice od Vrbe do Planice (2)
Naše travinje (13)
Naše veselje (47)
Naši problemi (8)
Neskončnost (15)
Newsletters (12)
Notranjec (217)
Nova delavska enotnost (76)
Nova doba (137)
Nova doba (Cleveland) (964)
Nova Gorica (46)
Nova pravda (433)
Nova pravda (1937) (116)
Nova samouprava (27)
Novi čas (1945) (19)
Novi čas (Ljubljana) (168)
Novi odmev (76)
Novi PeFeron (5)
Novi rod (66)
Novi tednik (1065)
Novice (Kočevje, 1956) (375)
Novice iz Moravške doline (209)
Novine (Gornji Petrovci) (32)
Novine (Murska Sobota) (1407)
Novo glasilo delniške družbe LIP Bled (29)
Novoles (311)
Novoteks (1973) (160)
Novoteks (Novo mesto) (64)
Novoteks tkanina (1)
NT. Naš tednik (895)
Ob Soči (2)
Občan (Destrnik) (202)
Občina Beltinci (11)
Občina Grad (48)
Občinska uprava (21)
Občinski poročevalec (Domžale) (471)
Obrtnik (Ljubljana, 1932) (118)
Obrtniški glasnik (25)
Obvestila (Slovenj Gradec) (25)
Obzornik za matematiko in fiziko (7)
Obzornik zdravstvene nege (16)
Odsev (Trzin) (258)
Odvetniška pisarna (29)
Ogenj (1)
Oglar (32)
Okno (Ljubljana) (49)
Omladina (4)
Omladina (1904) (89)
Ormožanček (6)
Otovec - Bubnjarci (5)
Otrok in knjiga (7)
Partizan (1)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pavliha (Canberra) (1)
Pest (1)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Petrokemija (1)
Petrol (Ljubljana) (450)
Pevec (Ljubljana) (70)
Phainomena (Ljubljana) (35)
Pikapolonica (Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje) (2)
Pionir (Novo mesto) (161)
Pionirski glas (1)
Pivški list (30)
Planika (Split) (18)
Planinski vestnik (1161)
Pljučnik (Golnik) (27)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Polžek (7)
Pomladni glasi (10)
Pondeljek (1921) (34)
Poročevalec (Novo mesto) (10)
Portorožan (162)
Posavski obzornik (181)
Posavski tednik (67)
Poštni glasnik (309)
Pravica (282)
Preporod (1912) (12)
Preporod (1919-1923) (13)
Preseki (79)
Privatni nameščenec (2)
Produkcija (7)
Proletarec (Gorica) (23)
Prometnik (1924) (16)
Prosveta (Gorica) (6)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Ptujčan (272)
Ptujski list (1)
Ptujski tednik (548)
Radikal (1923) (25)
Rafael (1931-1935) (55)
Ravno polje (Kidričevo) (50)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Republikan (1)
Ricostruzione (6)
Risveglio (5)
Rodoljub (357)
Rokovnjač (Lukovica) (221)
Romano them (48)
Rudar (1910) (156)
Rudar (Velenje) (314)
Salezijanski vestnik (351)
Samouprava (1918) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (66)
Savinjski vestnik (211)
Scopolia (9)
Sedmo čudo (16)
Serafinski vestnik (1)
Sinenergija (19)
Slamnik (379)
Slovenia South Australia newsletter (44)
Slovenka (114)
Slovenka (1943) (56)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska pisarna (8)
Slovenska vas (24)
Slovenska zadruga (1898) (7)
Slovenska zemlja (46)
Slovenska žena (1)
Slovenski čebelar (1097)
Slovenski čebelar in sadjerejec (67)
Slovenski delavec (178)
Slovenski dom (1909-1914) (271)
Slovenski gospodar (4)
Slovenski hmeljar (303)
Slovenski Jadran (575)
Slovenski jezik (4)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski narod (Pueblo, Col.) (123)
Slovenski obrtnik (1906) (13)
Slovenski poročevalec (4072)
Slovenski pravnik (2800)
Slovenski republikanec (32)
Slovenski Sokol (122)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenski tehnik (Praga) (10)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenski vestnik (1202)
Slovensko glasilo (73)
Smučina (36)
Smučina Elan (278)
Snežnik (Ilirska Bistrica) (44)
Soboške novine (103)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Sodobnost (1933) (2)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (528)
Sopotja (38)
Soški glas (2)
Splošni prometni vestnik (35)
Sportni list (128)
Sredica (Središče ob Dravi) (6)
Stavbinski delavec (3)
Steklar (Hrastnik) (355)
Stezice (68)
Stezice (Novo mesto) (142)
Stražni ognji (13)
Strojni kurjač (78)
Svet ptic (4)
Svetogorska kraljica (39)
Svobodna misel (38)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (26)
Svobodni razgovori (9)
Šaleški rudar (172)
Šent (Ljubljana) (6)
Šentvid nad Ljubljano (41)
Šola (15)
Šolska kronika (14)
Štorski železar (405)
Tabor narodnega delavstva (2)
Tehtnica (Orehek) (1)
Tekmovanje zmage (2)
Tekstilec (33)
Tekstilec (Kranj) (245)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
Tolminski glas (35)
Tomšičev glas (3)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trate (OŠ Cvetka Golarja) (1)
Trdinov skavt (6)
Trgovski tovariš (123)
Triglav (Canberra) (7)
Triglavski les (5)
Trikotažer (29)
Trobla (Velike Lašče) (109)
Tržiški razgledi (30)
Tržiški tekstilec (192)
Tržiški vestnik (166)
TVU novičke (25)
Učiteljski list (170)
Učiteljski tovariš (7)
Ujedinjeni železničar (252)
Upokojenec (1936) (80)
Uradno glasilo slovenskih občin (430)
Utrip (1978) (123)
V poljani cvet (2)
Vakuumist (38)
Velenjski rudar (57)
Velike pregrade (21)
Ventil (Ljubljana) (64)
Veriga (144)
Vertec (1871) (1)
Vesna (Novo mesto) (10)
Vesti iz vasi (Gorišnica) (3)
Vestnik (7)
Vestnik = Messenger (21)
Veteran (1)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vetrnica (12)
Vetrnica (Grosuplje) (8)
Vezilo (165)
Vidovdan (14)
Vigenjc (Kropa) (3)
Viharnik (Slovenj Gradec) (460)
Vipavski glas (114)
Vojni invalid (Ljubljana) (336)
Vrhunski dosežek (129)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zarja (743)
Zarja (1908) (96)
Zarja (1911) (879)
Zarja (1922) (2)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zarja (1923, Novo mesto) (2)
Zarja: glasilo društva Zarja (3)
Zasavc (120)
Zasavski udarnik (165)
Zasavski vestnik (199)
Zbiralec (21)
Zbor (1936) (57)
Zbor občanov (95)
Zdravniški vestnik (225)
Zemonski cajtng (2)
Zgodovinski časopis (159)
Zora (Ljubljana) (169)
Zora Cankarjeva (7)
ZPMS novičke (38)
Zvon Marije Pomočnice na Rakovniku (13)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Žar (39)
Železne niti (1)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (285)
Železničarski vestnik (31)
Žena v borbi in obnovi (7)
Ženevske novice (27)
Ženski list (5)
Ženski list (1924) (71)
Žetalske novice (26)
Leto izida
1841 (2)
1848 (1)
1849 (1)
1857 (1)
1859 (11)
1860 (3)
1861 (1)
1862 (3)
1863 (2)
1866 (2)
1867 (1)
1868 (1)
1869 (1)
1871 (2)
1875-1876 (1)
1876 (25)
1877 (23)
1878 (22)
1879 (24)
1880 (54)
1881 (168)
1882 (232)
1883 (135)
1884 (141)
1885 (141)
1886 (140)
1887 (158)
1888 (244)
1889 (223)
1890 (211)
1891 (214)
1892 (239)
1893 (262)
1894 (453)
1895 (442)
1896 (456)
1897 (565)
1898 (540)
1899 (530)
1899/1900 (7)
1900 (571)
1900-1906 (1)
1901 (615)
1902 (573)
1903 (547)
1904 (603)
1904/1905 (1)
1905 (838)
1905/1906 (1)
1906 (851)
1906/1907 (1)
1907 (1021)
1907/1908 (13)
1908 (1153)
1908/1909 (12)
1909 (1152)
1909/1910 (12)
1910 (1031)
1910/1911 (11)
1911 (1083)
1911/1912 (10)
1912 (1193)
1912/1913 (12)
1913 (1168)
1913/1914 (9)
1914 (908)
1915 (729)
1916 (700)
1917 (824)
1918 (933)
1918/1919 (4)
1919 (916)
1919/1920 (6)
1920 (1197)
1920/1921 (13)
1921 (1180)
1921/1922 (2)
1922 (1485)
1922/1923 (2)
1923 (1422)
1923/1924 (19)
1924 (1330)
1924/1925 (20)
1925 (1054)
1925/1926 (19)
1926 (974)
1927 (978)
1927/1928 (2)
1928 (768)
1929 (533)
1929/1930 (8)
1930 (613)
1930/1931 (11)
1931 (611)
1931/1932 (9)
1932 (692)
1932/1933 (9)
1933 (657)
1934 (720)
1935 (693)
1936 (719)
1936/1937 (5)
1937 (736)
1937/1938 (1)
1938 (716)
1938/1939 (2)
1939 (704)
1940 (729)
1941 (341)
1942 (228)
1943 (221)
1944 (350)
1945 (432)
1946 (481)
1947 (376)
1948 (518)
1948/1949 (1)
1949 (666)
1950 (732)
1951 (790)
1952 (909)
1952/1953 (1)
1953 (949)
1954 (1045)
1955 (960)
1956 (368)
1956/1957 (1)
1957 (447)
1958 (454)
1958/1959 (1)
1959 (459)
1960 (474)
1961 (508)
1962 (599)
1963 (616)
1964 (559)
1965 (586)
1965/1966 (1)
1966 (532)
1967 (534)
1968 (478)
1969 (517)
1969/1970 (1)
1970 (555)
1971 (567)
1972 (598)
1973 (547)
1974 (554)
1975 (574)
1976 (605)
1977 (647)
1978 (664)
1979 (696)
1980 (730)
1980-1981 (1)
1981 (721)
1982 (676)
1982-1983 (1)
1983 (688)
1984 (637)
1985 (647)
1986 (627)
1987 (608)
1988 (567)
1989 (567)
1990 (414)
1991 (338)
1991-1992 (1)
1992 (255)
1992-1993 (1)
1993 (257)
1993-1994 (1)
1994 (286)
1994-1995 (1)
1995 (351)
1995-1996 (1)
1996 (427)
1997 (442)
1997/1998 (1)
1998 (398)
1998-1999 (1)
1999 (412)
2000 (446)
2001 (412)
2002 (405)
2003 (395)
2004 (430)
2005 (430)
2006 (387)
2006- (1)
2007 (382)
2007/2008 (1)
2008 (422)
2009 (417)
2009/2010 (2)
2010 (471)
2011 (430)
2012 (414)
2013 (421)
2013/2014 (1)
2014 (368)
2015 (435)
2016 (445)
2017 (411)
2018 (417)
2018/2019 (3)
2019 (384)
2019/2020 (3)
2020 (363)
2020/2021 (4)
2021 (217)
s. d. (1)
Izvor
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije (2)
Alpina, d.o.o. (446)
Andragoški center Republike Slovenije (25)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Cinkarna Celje (377)
Čebelarska zveza Slovenije (749)
Didakta (3)
Dijaški dom Ivana Cankarja (7)
Društvo biologov Slovenije (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (29)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (49)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (26)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (6)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (6)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (126)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (29)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (38)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Elektro Maribor d.d. (1)
ELES, d.o.o. (179)
Esperantsko društvo Maribor (3)
Frančiškanski samostan Sveta Gora (39)
Gimnazija Novo mesto (2)
Gorenjski glas d.d. (212)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (593)
Goriški muzej (35)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (35)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (19)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (430)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica A. T. Linharta (314)
Knjižnica Domžale (1033)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (742)
Knjižnica Grosuplje (294)
Knjižnica Ivana Potrča (1266)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Lenart (134)
Knjižnica Litija (262)
Knjižnica Logatec (525)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (21)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2375)
Knjižnica Velenje (303)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (5032)
Kulturno društvo Grad Dolnji Zemon (2)
Kulturno društvo Ivan Trinko (494)
Kulturno društvo Zavratec (32)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (76)
Luka Koper (25)
Mariborska knjižnica (7)
MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje (5)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (287)
Mestna knjižnica Kranj (2737)
Mestna knjižnica Ljubljana (1307)
Mestna knjižnica Piran (177)
Mestna občina Ljubljana (125)
Mestna občina Ptuj (158)
MORS Center vojaških šol (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in študijska knjižnica (1207)
Narodna in univerzitetna knjižnica (46596)
Občina Ankaran (41)
Občina Cirkulane (8)
Občina Destrnik (202)
Občina Dobrepolje (198)
Občina Domžale (164)
Občina Gorišnica (3)
Občina Grosuplje (117)
Občina Hajdina (55)
Občina Ig (110)
Občina Ivančna Gorica (68)
Občina Kamnik (210)
Občina Kidričevo (50)
Občina Laško (93)
Občina Logatec (146)
Občina Luče (11)
Občina Lukovica (144)
Občina Majšperk (58)
Občina Mengeš (202)
Občina Moravče (150)
Občina Pivka (30)
Občina Središče ob Dravi (6)
Občina Trzin (101)
Občina Velike Lašče (110)
Občina Vodice (158)
Občina Zavrč (1)
Občina Žetale (26)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (16)
Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica (2)
Osnovna šola Ormož (6)
Osrednja knjižnica Celje (6608)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2462)
OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka (1)
Penca in drugi, Novo mesto (129)
Petrol d.d. (451)
Planinska zveza Slovenije (622)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2081)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Prirodoslovni muzej Slovenije (9)
Prizma, društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije (15)
Salezijanski inšpektorat (385)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (1)
SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (21)
Slovenian Media House (52)
Slovenian Union of America (90)
Slovenska zveza na Švedskem (75)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (38)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski klub Perth (22)
Slovenski šolski muzej (14)
Slovensko arheološko društvo (36)
Slovensko društvo Melbourne (21)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (87)
Slovensko kanadsko društvo v Manitobi (12)
Slovensko kulturno društvo "Cankar" Sarajevo (7)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko kulturno društvo Triglav Split (18)
Slovensko meteorološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (8)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (6)
Statistično društvo Slovenije (12)
Svet ZSSS (76)
Škofijska gimnazija Vipava (138)
Študentski svet stanovalcev zavoda Študentski dom Ljubljana (9)
Talum d. d. (153)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (5)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (64)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (33)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (222)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (27)
Univerzitetna knjižnica Maribor (382)
Valvasorjeva knjižnica (548)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (19)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (33)
Zavod Marianum (51)
Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (12)
Zavod za usposabljanje Janeza Levca, Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše (7)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (26)
Zbornica zdravstvene in babiške nege (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (15)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (7)
Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem (6)
Združenje rejcev lipicanca Slovenije (2)
Združenje zbirateljev vojaških insignij (21)
Združenje ženevskih Slovencev (27)
Zedinjena Slovenija (26)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (80)
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije (74)
Zveza geodetov Slovenije (30)
Zveza prijateljev mladine Maribor (117)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (38)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (42)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (161)
Vsebina
Založnik
[s. n.] (2)
74. PEHP (2)
A. Budja (1)
A. Vavken (2)
Adrijan Janc (9)
Aero (154)
Agis (69)
Akademska zveza (22)
Albin Prepeluh (109)
Almira (36)
Alojzij Cafuta (16)
Alojzij Stolfa (23)
Alojzija Štebi (5)
Alpina (446)
Andragoški center Slovenije (25)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Ante Beg (7)
Anton Grablovic (2)
Anton Novačan (30)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Avstralsko slovenski klub Canberra (8)
Bela Ljubljana (2)
Belokranjska trikotažna industrija (45)
Beti (165)
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (14)
Centralni volilni odbor Jugoslovanske demokratske stranke (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cerknica : Občinski odbor SZDL (58)
Cinkarna (345)
Cinkarna Celje (32)
Ciril Štukelj (15)
Časopisno podjetje Gorenjski tisk (8)
Delavsko kulturno društvo Ljudski oder (1)
Delniška tiskarna d.d. (2)
Delo (1065)
Delovni kolektiv tovarne verig (144)
Demokratična stranka levice (1206)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (199)
Deželna zveza kranjskih obrtnih zadrug (13)
Deželni odbor kranjski (9)
Didakta (3)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
Dijaški dom Ivana Cankarja (7)
dLib distributer (1)
Droga Kolinska (263)
Društvo (8)
Društvo biologov Slovenije (10)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (7)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (29)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (7)
Društvo nacionalni komite za velike pregrade - SLOCOLD (21)
Društvo Novo mesto (56)
Društvo odvetniških in notarskih uradnikov (29)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (49)
Društvo Pravnik (2800)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (6)
Društvo Slovencev Planika (6)
Društvo Slovencev Triglav (6)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (44)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (122)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (29)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (5)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (13)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (38)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
Družina (199)
E. Dornik (1)
Edinost (226)
Edinost Publishing (405)
Ekonomska fakulteta (33)
Elan (314)
Elektro (1)
ELES (179)
Elmont (6)
EMO (485)
Esperantsko društvo (3)
F. Haderlap (1668)
Fancy (1)
Federazione dei lavoranti fornai dell'Austria (1)
Fenomenološko društvo etc. (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (36)
Fran Bartl (879)
Fran Jaklič (470)
Franc Gnjezda (39)
Franc Jurman (12)
France Svetek (151)
Frančišek Kralj (10)
Frančišek Pavletič (169)
Franjo Koren (3)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (240)
Gimnazija Novo Mesto (142)
Glasila podjetij (353)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (7)
GLG (29)
Goriška knjižnica (4)
Gospodarska zadruga za Mežiško dolino (2)
Gozdno gospodarstvo (246)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (460)
H. Sax (268)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (345)
Hmeljarsko združenje Slovenije (549)
Ignacij Sitar (156)
Ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (2)
Ingrad-GIP (177)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (430)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IO Komunistične stranke Italije (253)
IR inženiring (367)
Iskra (497)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Mlinar (623)
Iza Prijateljeva (114)
Iza Prijatevljeva (35)
Izseljenska zbornica (83)
J. Blasnik (1)
J. Krajec (1)
J. Ukmar (96)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Jadran (98)
Janez Modic (67)
Josip Kopač (285)
Josip Ošlak (65)
Josip Pavšek (50)
Josip Petejan (594)
Joža Golmajer (22)
Jožef Blaznik (24)
Jožef Klekl (1407)
Jugoslovanska katoliška jednota (964)
Jugoslovanska obrtna zveza (93)
Jugoslovensko napredno akademsko društvo Jadran (4)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško dijaštvo (13)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Keramična industrija (115)
Kmetijsko društvo (Gorica) (85)
Kolinska tovarna (47)
Komisija za tekmovanje pri IOOF (2)
Komunist (1678)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konsorcij (89)
Konsorcij Cirilmetodarjev (1)
Konzorcij (5554)
Konzorcij Belokranjec (32)
Konzorcij Delavca (3)
Konzorcij Edinosti (114)
Konzorcij Kresa (156)
Konzorcij Križa (11)
Konzorcij lista Naš glas (2)
Konzorcij Našega čolniča (69)
Konzorcij Preporoda (12)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (137)
Konzorcij Slovenski tehnik (10)
Konzorcij Vidovdan (14)
Kostanjevica na Krki: Krajevna skupnost (30)
Krajevna konferenca SZDL (21)
Krajevna skupnost (185)
Krajevna skupnost Center (4)
Krajevna skupnost Vrh Sv. treh kraljev (17)
Krajni šolski svet (10)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Kulturno društvo (32)
Kulturno društvo Grad (2)
Kulturno društvo Obzorje (181)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (75)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kvartet Zven (1)
L. Klemenčič (4)
Labod (267)
lastina skladavcova (1)
LIP (239)
LIP Bled (5)
Ljubljana (32)
Ljubljana (Občina Ljubljana-Šiška) (16)
Ljubljana [Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje] (60)
Lojze Kossi (18)
Luka Koper (25)
M. Kranjec (3)
M. Plut (34)
Maks Šeber (217)
Mariborska knjižnica (7)
Marica Stepančičeva (36)
Marica Šega (1)
Mehanotehnika (24)
Melamin (5)
Merx (181)
Mestna občina Ljubljana (5)
Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid (36)
Mestna občina Ptuj (108)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (164)
Mi amigo (74)
Mihael Moškerc (711)
Misijonišče (118)
Misijonski krožek (6)
Misjonski krožek (1)
Mladinska zveza J.S.Z (8)
Murska Sobota: Mestni svet, 1996- (103)
Muzeji radovljiške občine (3)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Jesenice - iniciativna skupina (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna delavska organizacija (127)
Narodna tiskarna (6)
Narodna založba (410)
Narodne delavske organizacije (2)
Narodni svet koroških Slovencev (895)
Naše delo (80)
Niko Župančič (9)
Nova revija (35)
Novoles (315)
Novoteks (164)
Novoteks Tkanina (1)
Občina (95)
Občina Ankaran (41)
Občina Beltinci (55)
Občina Cirkulane (8)
Občina Destrnik (202)
Občina Dobrepolje (286)
Občina Domžale (418)
Občina Gorišnica (3)
Občina Grosuplje (143)
Občina Hajdina (55)
Občina Hodoš (40)
Občina Ig (110)
Občina Kamnik (209)
Občina Kidričevo (50)
Občina Kočevje (52)
Občina Laško (93)
Občina Ljubljana Moste-Polje (91)
Občina Ljubljana Vič-Rudnik (139)
Občina Ljubljana-Bežigrad (84)
Občina Ljubljana-Šiška (23)
Občina Logatec (49)
Občina Luče (11)
Občina Lukovica (221)
Občina Majšperk (58)
Občina Mengeš (116)
Občina Moravče (208)
Občina Moravske Toplice (148)
Občina Pivka (28)
Občina Središče ob Dravi (6)
Občina Šentrupert (42)
Občina Trzin (253)
Občina Velike Lašče (110)
Občina Veržej (44)
Občina Vodice (158)
Občina Žetale (26)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva (21)
Občinski odbor SZDL (216)
Občinski svet občine (699)
Občinski svet občine Grosuplje (153)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (68)
Občinski svet občine Logatec (2)
Občinski svet Občine Mengeš (106)
Obzorja (1)
Odbor za grafično dejavnost pri splošnem združenju GZS (1)
OF (19)
OK SZDL (123)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (17)
Okrajni Narodni svet (4)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Okrajni odbor OF (509)
Okrajni odbor SZDL (1139)
Okrožni odbor OF (149)
OO SKD (30)
OO SZDL Moste-Polje (58)
OOOF (181)
OOOF Radovljica, Kranj in Ljubljana-okolica, Kranj (204)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Osnovna šola (70)
Osnovna šola Dušana Flisa (4)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (12)
Osnovna šola Minka Namestnik Sonja (1)
Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje (1)
Osnovna šola Ormož (5)
Osrednje društvo lesnih delavcev (76)
Osrednje društvo privatnih nameščencev (2)
Osrednji odbor Prometne zveze (31)
OŠ Cvetka Golarja (1)
OVI Jarše (7)
Partijski komite za Univerzo (2)
Partizanska tiskarna (2)
Pedagoška fakulteta (7)
Peko (240)
Penca in drugi, Novo mesto (129)
Petrol (450)
Pevska zveza (70)
Pionir (161)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
Planinska zveza Slovenije (1161)
Podmladek Rdečega križa Državne narodne šole (7)
Pokrajinska zveza društev hišnih posestnikov za Slovenijo (187)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Poslovna skupnost Petrokemija (1)
Poverjeništvo za izdajo lista "Obrtnik" (118)
Premogovnik (240)
Primorski tisk (575)
Pripravniški dom (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (9)
Prizma (15)
PROD IX. SNOB (1)
PROD VIII. SNOB (2)
PROD XV. div. NOV in POJ (3)
Prometna pisarna K. Troha (35)
Propagandni odsek Briško-beneškega odreda (4)
Propagandni odsek Gorenjskega odreda (23)
Ptujski tednik (548)
Rafaelova družba (83)
Rasto Pustoslemšek (271)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Rudnik lignita (74)
Rudolf F. Gregorich (123)
s. n. (61)
s.n. (158)
S.n. (211)
Salezijanski inšpektorat (372)
Salezijanski zavod (7)
Salve (20)
samozal. skladatelj (1)
Sarsa (119)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (528)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sindicati unici (9)
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (1)
Sindikat rudnika (57)
Skupščina občine (993)
Skupščina občine Laško (80)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (69)
Slavistično društvo (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene National Benefit Society (263)
Slovenian Club Adelaide (44)
Slovenian Women's Union of America (743)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska narodna podporna jednota (125)
Slovenska Riksförbundet i Sverige (9)
Slovenska svobodomiselna podporna zveza (225)
Slovenska zveza na Švedskem (29)
Slovenska zveza na Švedskem Slovenska Riksförbundet i Sverige (46)
Slovenski dom KPD Bazovica (38)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski klub (4)
Slovenski poročevalec (4072)
Slovenski šolski muzej (14)
Slovensko društvo (357)
Slovensko društvo Melbourne (21)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (87)
Slovensko kanadsko društvo (12)
Slovensko kulturno društvo Cankar (7)
Slovensko kulturno društvo Istra (21)
Slovensko kulturno društvo Triglav (18)
Slovensko meteorološko društvo (12)
Slovensko trgovsko društvo Merkur (148)
Slovensko zdravniško društvo (240)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SO (1)
SO Domžale (430)
Societá storica del Litorale (1)
Splošno gradbeno podjetje Beton (31)
Splošno združenje tekstilne industrije (14)
Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije (3)
Srednja šola Veno Pilon (40)
Srednješolska organizacija Jugoslovanske dijaške zveze (13)
Statistično društvo Slovenije (12)
Steklarna (405)
Svet ZSSS (76)
Štore : Železarna (3)
Štrakl (134)
Študentski svet stanovalcev (9)
t. Jadran (1)
Talum (602)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnika "Krn" (1)
Tehnika "Matajur" (1)
Tehnika Gradnikove brigade (6)
Tehnika PODK. (1)
Tehnika poveljstva VDV (2)
Tehnika XVIII. divizije NOV in POJ (1)
Tehnika XXVII. divizije (3)
Tehnika XXX. divizije (2)
Tekstilindus (245)
Tekstilna tovarna Novoteks (64)
Teološka fakulteta (23)
Tip. moderna M. Susmel & co. (3)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna sv. Cirila (51)
Tiskovna zadruga (15)
Tiskovni konzorcij Ljudske pravice (3)
Tolminski glas (35)
Tržiški tekstilec (192)
Udruženje (78)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (33)
Udruženje vojnih invalidov (336)
Unione antifascista Italo-Slava (12)
Univertitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (13)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (64)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (18)
Univerzitetna konferenca ZSMS (350)
Upravni odbor Hortikulturnega društva (4)
v založbi in naprodaj pri Eduardu Hohnu ... (1)
V. Cernic (15)
Valentin Vrhunc (7)
Vejica (1)
Vereniging Vrienden van Slovenië (6)
Vezenine (5)
Viktor Murnik (122)
Viktor Zoré (131)
Vinko Kermolj (81)
Vipava (114)
Vrhovni stan Z.B.S (18)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
Zadružna zveza (736)
Založba Brat Frančišek (39)
Zasavc (120)
Zavod energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (19)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (33)
Zavod Marianum (44)
Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik (1)
Zavod Tržiški vestnik (166)
Zavod za kulturo Šoštanj (241)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (25)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (12)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (26)
Zbornica zdravstvene nege (16)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (6)
Združenje rejcev lipicanca Slovenije (2)
Združenje zbirateljev vojaških insignij (21)
Združenje ženevskih Slovencev (27)
Zedinjena Slovenija (26)
Zedinjenje (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
ZKMI (1)
ZMS (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1097)
Zveza del. žena in deklet (71)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (80)
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije (76)
Zveza ekonomistov Slovenije (33)
Zveza geodetov Slovenije (30)
Zveza gostilničarskih zadrug za slovensko Štajersko, Prekmurje in Mežiško dolino (88)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (14)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (3)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (170)
Zveza poštnih organizacij za Slovenijo (309)
Zveza prijateljev mladine Maribor (117)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (38)
Zveza Romov Slovenije (48)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (1202)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (42)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (159)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zvonimir Bernot (658)
ZZT (494)
Železarna (192)
Železarna Ravne (590)
Železarna Štore (405)
Županska zveza (66)
Županska zveza za Slovenijo (21)
Župnijski urad Rakovnik (13)
Išči med rezultati (82934)