Število rezultatov iskanja: 5140

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (1)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (5)
Angeljček (2)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (59)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (76)
Domače novice (Slovenske gorice) (134)
Domovina (Gorica) (154)
Družboslovne razprave (2)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Dve domovini (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (7)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (5)
Geografski zbornik (1)
Geologija (12)
Gimnazija - Gorica (24)
Glas (Gorica) (170)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Gorica (1490)
Gospodarski list (Gorica) (85)
Gozdarski vestnik (1)
Igra ustvarjalnosti (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (6)
Kakovostna starost (4)
Klasje (Ivančna Gorica) (164)
Kmetijske in rokodelske novice (19)
Kmetovalec (Gorica) (6)
Knjižnica (19)
Koledar Goriške matice (22)
Kronika (Ljubljana) (34)
Les (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (66)
Ljudska šola - Gorica (1)
Mädchenlyzeum der armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (Gorica) (1)
Mladika (Gorica) (279)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (13)
Naša komuna (Ljubljana) (60)
Naša skupnost (Grosuplje) (29)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše delo (Ptuj) (4)
Normalka - Gorica (1)
Nova doba: l´era nuova (15)
Nova Gorica (46)
Novi čas (Gorica) (102)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Pertrattazioni della Dieta provinciale (14)
Planinski vestnik (5)
Poročilo deželnemu zboru (Trst) (3)
Primerjalna književnost (1)
Primorski list (Gorica) (897)
Prosveta (Gorica) (6)
Proteus (1)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (122)
Razpotja (11)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Realka - Gorica (13)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Res novae (1)
Research in social change (40)
Revija za geografijo (6)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Samouprava (Gorica) (1)
Scopolia. Supplementum (2)
Slavistična revija (4)
Sloga (Gorica) (36)
Slovenka (1)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (46)
Slovenski Primorec (174)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (8)
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis (43)
Svetogorska kraljica (Gorica) (20)
Šolska kronika (2)
Štajerc (4)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (32)
Uprava (Ljubljana) (1)
Uradni glasnik (1965) (44)
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (67)
Urbani izziv (1)
Vertec (1871) (1)
Vojaška zgodovina (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (10)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Leto izida
1542 (1)
1577 (1)
1681 (1)
1739 (1)
1746 (1)
1798 (1)
1803 (1)
1809 (2)
1812 (1)
1821 (1)
1823 (1)
1825 (1)
1826 (1)
1829-1839 (1)
1836-1844 (1)
1836—1844 (1)
1838 (2)
1840-1849 (1)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (3)
1847 (1)
1848 (2)
1850 (1)
1851 (1)
1852 (2)
1853 (1)
1854 (1)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1859 (2)
1860 (3)
1866 (1)
1867 (53)
1868 (52)
1869 (52)
1870 (2)
1870-1879 (1)
1872 (28)
1873 (51)
1874 (51)
1875 (51)
1876 (9)
1877 (1)
1878 (2)
1879 (2)
1880 (1)
1880-1885 (1)
1880-1889 (1)
1881 (3)
1882 (3)
1883 (5)
1884 (1)
1885 (2)
1886 (3)
1887 (25)
1888 (19)
1890 (5)
1890-1898 (1)
1891 (5)
1892 (6)
1893 (42)
1894 (63)
1895 (46)
1896 (37)
1897 (38)
1898 (47)
1899 (72)
1899-1904 (1)
1899-1909 (1)
19?? (4)
1900 (162)
1900-1905 (1)
1900-1938 (1)
1901 (164)
1902 (158)
1902-1909 (1)
1903 (163)
1903/1904 (1)
1904 (165)
1904-1906 (1)
1905 (159)
1906 (182)
1906-1909 (1)
1907 (165)
1908 (166)
1908/1909 (1)
1909 (163)
1909/1910 (1)
1910 (161)
1910/1911 (2)
1910-1912 (1)
1911 (156)
1911/1912 (2)
1912 (201)
1912/1913 (3)
1913 (159)
1913/1914 (1)
1914 (45)
1915 (38)
1916 (5)
1917 (2)
1919 (3)
1920 (17)
1921 (21)
1922 (25)
1923 (35)
1923-1945 (1)
1924 (26)
1925 (19)
1926 (19)
1927 (17)
1928 (15)
1929 (16)
193? (1)
1930 (15)
1931 (19)
1932 (15)
1933 (17)
1934 (14)
1935 (16)
1936 (17)
1937 (16)
1937/1938 (1)
1938 (27)
1939 (33)
1940 (20)
1941 (4)
1941/1942 (1)
1942 (2)
1942-1950 (1)
1943 (1)
1944 (2)
1945 (17)
1946 (52)
1947 (57)
1948 (95)
1949 (1)
1950 (2)
1950-1951 (1)
1951 (1)
1953 (1)
1954 (2)
1955 (1)
1956 (1)
1960 (1)
1961 (11)
1962 (25)
1963 (26)
1964 (25)
1965 (47)
1966 (23)
1968 (1)
1971 (3)
1972 (2)
1973 (4)
1974 (7)
1975 (2)
1976 (7)
1977 (10)
1978 (10)
1979 (14)
1980 (10)
1981 (8)
1982 (16)
1983 (25)
1984 (27)
1985 (14)
1986 (17)
1987 (14)
1988 (18)
1989 (15)
1990 (14)
1991 (9)
1992 (22)
1993 (23)
1994 (17)
1995 (17)
1996 (27)
1997 (26)
1998 (24)
1999 (26)
2000 (20)
2001 (26)
2002 (25)
2003 (24)
2004 (24)
2005 (9)
2006 (9)
2007 (12)
2008 (34)
2009 (30)
2010 (44)
2011 (41)
2012 (49)
2013 (55)
2014 (71)
2015 (56)
2016 (36)
2017 (31)
2018 (17)
2019 (7)
2020 (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (59)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (83)
Didakta (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (163)
Geološki zavod Slovenije (8)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1943)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (10)
Knjižnica Lenart (136)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mestna knjižnica Grosuplje (169)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (149)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Nadškofija Gorica (43)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1891)
Občina Ivančna Gorica (68)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (75)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pokrajinski arhiv Maribor (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (174)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
ZRC SAZU (22)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (30)
Založnik
[Friedrich Reichardt] (1)
[s. n.] (1)
A. Jerkič (1)
A. Marušič (154)
AK Gorica (1)
Alojzij Valentinčič (6)
Anton Bavčar (308)
Anton Krempl (1)
Anton m. Obizzi (36)
apud Dominicum Occhi (1)
Archidioecesis (43)
Arhej (1)
Arhivsko društvo Slovenije (59)
Atletski klub (1)
B. Belec (1)
bey Artaria und Comp. (1)
C. kr. Slovenska državna gimnazija v Gorici (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
chez H. Iaillot ... (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
Convento Monte Santo (20)
Didakta (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vizualne medije Praska (1)
Družba sv. Mohorja (279)
Državna meščanska šola (1)
Državna založba Slovenije (8)
durch Hans Mannel (1)
Eno (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (123)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (6)
Frančiškanski samostan (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (8)
Geološki zavod, Ljubljana (4)
Giunta provinciale (14)
Glasbena mladina (1)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
Gorica (15)
Goriška Matica (22)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (2)
Goriški muzej (1)
Gostol (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
GP Soča (1)
Halm und Goldmann (1)
Helidon (2)
I. Slavec (897)
Ilaunig, O. (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (2)
Institut Jožef Stefan (11)
Institut 'Jožef Stefan' (6)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J. Pelikan (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (32)
Jadran Ciciban (1)
Josip Marušič (671)
Jožef Blaznik (19)
Jožef Stefan Institute (1)
K. K. Musterhauptschule zu Görz (1)
K. k. Ober - Realschule in Görz (4)
K. k. Ober-Gymnasiums in Görz (5)
K. k. Ober-Realschule in Görz (2)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (12)
K. k. Staats-Gymnasiums in Görz (7)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (6)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (6)
Karl Linhart (4)
Katoliško tiskovno društvo (178)
Kemijski inštitut (6)
KFD (1)
Kinoatelje (1)
Klub jugoslovanskih akademikov iz Trsta, Gorice in Istre (1)
Klub študentov (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (7)
Kmetijsko društvo (Gorica) (85)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (8)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
Konzorcij Edinosti (1)
Konzorcij Slovenke (10)
Krajevna skupnost (1)
KUD Jože Stupnik (1)
Kulturni dom (21)
L. Rutar (1)
Ljudska šola v Gorici (1)
Mandarina (1)
Meblo (2)
Melopoja (2)
Militärgeographisches Institut (1)
MiMik (1)
MIMIK (1)
MIP (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzikaviva (1)
N. Trošt (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (8)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna tiskarna (10)
Naše delo (4)
natisnil Dominik Biasutti (1)
natisnil Paternolli v' Gorizi (2)
Občinska konferenca ZSMS (2)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Bežigrad (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Občinski svet občine (96)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (68)
Občinski svet Občine Ivančna Gorica (67)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Šemnički (1)
PDG (1)
Pedagoški inštitut (1)
Petr. Slav. dobrodelno društvo (1)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Premiata tipografia Paternolli (1)
Primorske Novice (44)
Primorsko dramsko gledališče (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Radio-Tednik (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
RTV (7)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
s. n. (214)
s.n. (4)
Samozaložba (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Skupina občanov (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenska demokratska zveza (174)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (4)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (29)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (8)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (2)
Štrakl (134)
Študentska založba (1)
T. Priv. Paternolli (1)
Teološka fakulteta (1)
Tipografia sociale (1)
Tiskarna sv. Cirila (46)
Tiskovna zadruga (67)
University of Nova Gorica (1)
University of Nova Gorica Press (1)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Novi Gorici (67)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (39)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
W. Braumüller (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - Gorica (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (30)
Išči med rezultati (5140)