Število rezultatov iskanja: 1418

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (2)
Acta neophilologica (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (11)
Arhivi (8)
Ars et humanitas (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
De musica disserenda (13)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (18)
Endoskopska revija (3)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (4)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (5)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Instrumentum (1)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kmetijske in rokodelske novice (14)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (18)
Kurent (44)
Ljubljanski zvon (20)
Loški razgledi (4)
Muzikološki zbornik (3)
Naš časopis (368)
Naša komuna - delegatska priloga (6)
Naša komuna (Ljubljana) (40)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Obvestila (Slovenj Gradec) (25)
Odsevanja (68)
Planinski vestnik (4)
Proteus (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (56)
Sodobnost (1963) (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (6)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (15)
Urbani izziv (2)
Vertec (1871) (2)
Viharnik (Slovenj Gradec) (460)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (7)
Zgodovinski časopis (12)
Leto izida
16??-1616 (1)
1609-1624 (1)
1624-1657 (1)
1756-1783 (1)
1773 (1)
1821 (1)
1841 (1)
1842 (1)
1843 (1)
1844 (1)
1846 (4)
1848 (3)
1849 (1)
1850 (4)
1852 (1)
1854 (1)
1855 (1)
1867 (4)
1869 (3)
1870 (3)
1872 (1)
1873 (1)
1875 (1)
1876 (3)
1877 (4)
1879 (2)
1880 (3)
1880-1918 (1)
1881 (2)
1882 (1)
1883 (2)
1884 (1)
1885 (1)
1886 (4)
1887 (2)
1888 (3)
1888-1920 (1)
1889 (1)
1890 (7)
1891 (10)
1891-1899 (1)
1892 (5)
1893 (3)
1894 (3)
1895 (2)
1896 (2)
1898 (1)
1899 (2)
19?? (2)
1900 (2)
1901 (3)
1901-1906 (1)
1902 (2)
1903 (7)
1905 (5)
1906 (3)
1907 (5)
1908 (3)
1909 (1)
1910 (3)
1911 (8)
1913 (2)
1914-1918 (1)
1915 (1)
1917 (1)
1918 (1)
1919 (2)
1920 (1)
1921-1930 (1)
1923 (1)
1924 (4)
1925 (1)
1925-1935 (1)
1926 (1)
1927 (1)
1928 (2)
1929 (1)
1930 (1)
1930/1935 (1)
1931 (2)
1932 (1)
1932/1937 (1)
1933 (1)
1934 (2)
1934-196? (1)
1935 (1)
1936 (2)
1937 (1)
1938 (3)
1939 (1)
1940 (1)
1940-1961 (1)
1941 (1)
1945/1949 (1)
1945-1949 (1)
1949 (1)
1950-1960 (1)
1951 (1)
1955 (1)
1955-1959 (1)
1956 (3)
1957 (1)
1959 (1)
1960 (1)
1960-1969 (1)
1961 (1)
1963 (1)
1964 (10)
1965 (1)
1968 (2)
1969 (8)
197? (2)
1970 (7)
1971 (5)
1972 (5)
1973 (13)
1974 (12)
1975 (13)
1976 (18)
1977 (31)
1978 (22)
1979 (31)
1980 (32)
1980-1982 (1)
1980-1983 (14)
1981 (29)
1981-1999 (1)
1982 (32)
1983 (28)
1984 (26)
1985 (28)
1986 (22)
1987 (23)
1988 (24)
1989 (25)
1990 (22)
1991 (24)
1992 (27)
1993 (37)
1994 (42)
1995 (26)
1996 (28)
1997 (28)
1998 (29)
1999 (27)
2000 (19)
2001 (16)
2002 (23)
2003 (17)
2004 (16)
2005 (20)
2006 (26)
2007 (17)
2008 (23)
2009 (23)
2010 (23)
2011 (28)
2012 (26)
2013 (25)
2014 (29)
2015 (29)
2016 (18)
2017 (24)
2018 (20)
2019 (19)
2020 (12)
2021 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Botanično društvo Slovenije (1)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (257)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (2)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (559)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (19)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (53)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (260)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (15)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (111)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (26)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (21)
Vsebina
Založnik
(6)
5. razred mestne ženske realne gimnazije (1)
A. Defner (1)
Akad. društvo Triglav (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
bey Alois Weitzinger, und in Kommission bey Damian und Sorge in Grätz (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Cerdonis (1)
Druck und Papier von den A. Leykam'schen Erben in Gratz (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo SPIP (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (2)
F. Pirnat (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fotolik (1)
Frank-Verlag (3)
Franz Knollmüller (1)
Fritz Gratl (1)
Galerija likovnih umetnosti (1)
GEC (2)
gedrückt bei den Andreas Leykam'schen Erben in Grätz (1)
gedruckt bei J.B. Jeretin (1)
Geografski institut JNA (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena šola (1)
Gorenje (1)
Gozdno gospodarstvo (25)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (460)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Helidon (2)
in Komission bey Franz Ferstl (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (15)
Jožef Blaznik (14)
K. Pechmann (1)
Karl Linhart (6)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Kienreich (1)
Kmetijska založba (2)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (19)
Kunstverlag V. Hugo Moser (1)
L. Bude (1)
L. Schwentner (2)
M. Javornik (1)
Militargeographisches Institut (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (1)
Občina Lukovica (36)
Občina Vrhnika (33)
Občinska kulturna skupnost (49)
Obzorja (1)
Oesterr. - Ungar. Revue (1)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Planinska zveza Slovenije (4)
Polymer Technology College (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Produkcija gramofonskih ploča RTB (1)
RTV (3)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
S. n. (2)
samozal. J. Kenda (14)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (44)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Societa storica del Litorale (1)
Splošno združenje Gospodarske zbornice (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tiskarna sv. Cirila (56)
Tiskovna zadruga (20)
TOD (1)
Tovarna usnja (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerzum (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Verlag der F. Ferstl'schen Buchhandlung (1)
verlegts Joseph Moritz Lechner ... (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Walter Kramer (1)
Založba ZRC (11)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (5)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (292)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec (19)
Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec (49)
Zveza obrtnih združenj Slovenije (1)
Zveza za tujski promet v Sloveniji (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1418)