Število rezultatov iskanja: 1435

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (21)
Acta carsologica (6)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta geotechnica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Advances in production engineering and management (1)
Anali PAZU (2)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (53)
Arheo (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (10)
Atlanti (2)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delo in varnost (3)
Dialogi (6)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (30)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Elektrotehnika (1)
Elektrotehniški vestnik (4)
Geodetski vestnik (16)
Geografski vestnik (2)
Geologija (8)
Glas gospodarstva (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gospodarska gibanja (2)
Gozdarski vestnik (7)
Gradbeni vestnik (63)
Gradnja ladij in pomorstvo (120)
Gradnja v vodi in gradnja temeljev (53)
Gradnja železnic, cest in mostov (141)
Gradnja železnic, cest in mostov (čiščenje ulic in cest) (5)
IB revija (Ljubljana) (3)
Igra ustvarjalnosti (4)
Informatica (Ljubljana) (2)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (10)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (24)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (3)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Knjižnica (12)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (27)
Les (Ljubljana) (17)
Ljubljanski zvon (3)
Loški razgledi (6)
Materiali in tehnologije (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (27)
Naša komuna (Ljubljana) (60)
Naša skupnost (Grosuplje) (17)
Naša skupnost (Jugoslavija) (12)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (53)
Naše delo (Ptuj) (13)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (2)
Projektna mreža Slovenije (3)
Proteus (2)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
RMZ-materials and geoenvironment (11)
Slovenski gospodar (2)
Slovenščina 2.0 (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobnost (1963) (3)
Statistično gradivo LR Slovenije (2)
Strojniški vestnik (5)
Šolska kronika (1)
Teorija in praksa (14)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (16)
Urbani izziv. Posebna izdaja (10)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (6)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vrhutalno stavbarstvo (4)
Zadružni dom (1948) (26)
Zbor občanov (22)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zbornik mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (6)
Zgodovinski zapisi (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
BRIŠI (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (19)
Društvo humanistov Goriške (1)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gospodarska zbornica Slovenije (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (13)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (4)
Knjižnica Medvode (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (28)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Lexpera d. o. o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (263)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (684)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska sekcija IEEE (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strašno hudi (1)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (26)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (12)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (63)
Zveza geodetov Slovenije (16)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza lesarjev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Vsebina
Založnik
(3)
A. Ilc (1)
A. Stropnik (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (6)
C. kr. kmetijsko društvo (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Combi (1)
D. Antolinc (1)
D. Gradišar (1)
D. Mongus (1)
Dalma (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Društvo arhitektov (21)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomski institut Pravne fakultete (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Fakulteta za arhitekturo (57)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Fotolik (1)
G. Pipan (1)
G. Smogavec (1)
Geološki zavod Ljubljana (4)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gospodarska zbornica Slovenije (4)
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica za poslovanje z nepremičninami (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (3)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
GRSOFT Structural Engineering (2)
GV Založba (2)
I. Korelič (1)
ICO (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (11)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
International Institute for Archival Science (2)
Inženirska zbornica Slovenije (3)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (4)
IUS SOFTWARE (2)
J. Blasnik (1)
J. Klopčič (1)
Jakopičev paviljon (1)
Janet (1)
Jožef Blaznik (5)
K. Škrinjar, M. Čakarić (1)
K. Vogrinec (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
KUD Sodobnost International (1)
Lexpera (1)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (5)
M. D. Burnard (1)
M. Gros (1)
M. Kapetanović (1)
M. König (1)
M. Milenković (1)
M. Pušnik (1)
M. Soršak (1)
M. Šetinc (1)
M. Toplak (1)
Medicinska fakulteta (2)
Merkur (1)
Mladinska knjiga (1)
Mladinski center Trbovlje (1)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (6)
N. Čuš Babič (1)
N. Šuman (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (11)
Naše delo (13)
Nova revija (1)
Občina Bled (1)
Obzorja (6)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (22)
OK SZDL Ljubljana Center (30)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
P. Podbreznik (1)
PAZU (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski arhiv (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Putnik (1)
R. Žontar (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Republiški štab nabiralne akcije za gradnjo telesnovzgojnih objektov (1)
S. Juvan (1)
s. n. (39)
S. P. Medved (1)
samozal. (1)
samozal. društva (1)
samozal. K. Ponikvar (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (59)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (2)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
SO (17)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (12)
Societá storica del Litorale (8)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Š. Bezgovšek (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (3)
Triglavski narodni park (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Uprava za gradnjo zadružnih domov pri IOOF (26)
Uprava za zaštitu industriske svojine (324)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (26)
V. Klokočovnik (1)
V. Markelj (1)
V. Stankovski (1)
Vega (1)
Verfasser (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Pučko (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (63)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (13)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (16)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (1435)