Število rezultatov iskanja: 394

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (5)
B. Raič (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Drž. Štamparija (1)
Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1)
Državna založba Slovenije (5)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Etnografski muzej (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Grafički institut 'Narodna misao' (1)
Hans Prader (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovenski sokolski savez (165)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (28)
Konzorcij (1)
L. Jean (1)
Marketing magazin (1)
Muzika dravske divizijske oblasti (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodno gledališče kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (2)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Ruski crveni krst (1)
s. n. (1)
S. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Slavia Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (12)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (23)
Tiskovna zadruga (28)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (394)