Število rezultatov iskanja: 662

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1)
Bologna University Press (1)
C. kr. drž. realka (1)
C. kr. državna višja realka (2)
C. kr. realka (6)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
dalla tipografia di Antonio Strauss. A spese di Paolo Schubart in Trieste (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (1)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna višja realka v Idriji (1)
Edinost (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (12)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (13)
GIJNA (1)
Goriška matica (2)
Goriška Matica (1)
I. pl. Kleinmayr& F. Bamberg (1)
Ico (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Idrija Tourism Board (2)
Institut Jožef Stefan (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (20)
J. Scheible (1)
J. Wagner (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Jožef Blaznik (4)
k. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (5)
K. k. Montanärars in Idria (2)
K. k. Montanärars zu Idria (9)
kais. königl. Hauptschule in Idria (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Idria (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Idria (7)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Idria (10)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (2)
Katoliško tiskovno društvo (14)
Književna družina Luč (1)
Književna družina Luč i. e. Tiskarna Edinost (1)
M. Verbič (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna nižja realka (4)
Mestna realka (4)
Mestni muzej (2)
Militärgeographisches Institut (7)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (20)
Narodna knjigarna (1)
Narodna tiskarna (1)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Rudnik živega srebra (1)
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. Idrija (1)
samozal. L. Korenč (1)
samozal. V. Lapajne (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (14)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (13)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (5)
Tipografia Consorziale (2)
Tiskovna zadruga (13)
Unione editoriale Goriziana (1)
Unione Editoriale Goriziana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (662)