Število rezultatov iskanja: 62

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Kobler (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
bey Artaria und Comp. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Epid-Paralele (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geografski institut JNA (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
J. Rigler (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (2)
M. Pleničar (1)
Maks Šeber (7)
Militärgeographisches Institut (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
P. Habič (1)
Paralele (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Splošna bolnišnica (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (1)
Vojnogeografski institut (3)
Založba ZRC (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (62)