Število rezultatov iskanja: 100

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Bernard (1)
apud Christoph. Gottlieb Nicolai (1)
bey Aloys Tusch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Državna založba Slovenije (1)
F. Beck''s Universitäts-Buchhandlung (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
ICO (1)
in der akadem. Buchhandlung von J.C.B. Mohr (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
J. Rudolf Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (12)
Janes Lavre Greiner (1)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jožef Blaznik (1)
K. p. ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
litteris, Christiani Alberdti Gaeberdti (1)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Paternolli v' Gorizi (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
per Joanesu Leonu, shtamparju (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
pri Widmanstätter. Erb. (1)
pri Widmanstätterskih erbih (2)
pri Widmanstätterskih Erbih (2)
prostat apud Carolum Gerold bibliopolam (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska Matica (1)
stampana pri Antonu Szieszu (1)
Tip. Bernardoni (1)
Tiskovna zadruga (1)
typis scholarum Piarum (1)
Ulrich Morhart (9)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
vtisnjene skus Aloisia Ignazia Kleinmayerja, deshelstvega stamparja (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (100)