Število rezultatov iskanja: 159

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Marušič (1)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (2)
Cankarjeva založba (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (8)
Društvo humanistov Goriške (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za telesno kulturo (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Georg Gruppenbach (1)
Glasbena mladina (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (2)
Katoliško tiskovno društvo (4)
LDS (2)
Litera (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mavrica (3)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Mladinska knjiga (2)
Obzorja (15)
OK SZDL Bežigrad (9)
Pedagoška fakulteta (2)
Pivec (2)
Research and Documentation Center JAS (1)
Sanje (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska matica (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Societa storica del Litorale (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Študentska založba (6)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Vesna film (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zgodovinsko društvo (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (159)