Število rezultatov iskanja: 768

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta neophilologica (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (5)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Anthropos (Ljubljana) (19)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (13)
Bogoslovni vestnik (4)
CEPS journal (10)
Časopis za kritiko znanosti (26)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (3)
Dialogi (4)
Didakta (19)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (7)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (4)
Filozofski vestnik (4)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (1)
Informacije MIDEM (17)
Informatica (Ljubljana) (8)
Javnost (Ljubljana) (164)
Jezik in slovstvo (8)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (2)
Klik (Ljubljana) (1)
Knjižnica (6)
Kronika (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (9)
Literatura (Ljubljana) (1)
Management (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (12)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (23)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija (Kranj) (6)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (6)
Phainomena (Ljubljana) (9)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (6)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (13)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (4)
RIKOSS (66)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (7)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina 2.0 (5)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (12)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1963) (5)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Strojniški vestnik (1)
Šolsko polje (6)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (19)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vzgoja (Ljubljana) (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (19)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (164)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (118)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (6)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pro anima, d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (39)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (17)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (23)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (16)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (23)
Združenje za socialno pedagogiko (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (66)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Kuhelj (1)
A. Morel (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Fidel (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Brat Frančišek (1)
Center Veles (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Jelovčan (1)
Didakta (19)
dLib distributer (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (32)
Društvo za nenasilno komunikacijo (5)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (10)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (164)
Faculty of management (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (19)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Triglav (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (2)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
L. Novak (1)
LDS (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
M. Derlink (1)
M. Zorović (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (5)
Medicinski razgledi (1)
Mestna knjižnica (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (6)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nova revija (9)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (4)
Pedagoška fakulteta (13)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (6)
Pedagoški inštitut (3)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Pro Anima (1)
R. Klinc (1)
RSS (1)
S. Meža (1)
S. Rajgl (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Servizio foreste sloveno (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (19)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje paliativne medicine (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (10)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (38)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (17)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (23)
T. Koler Povh (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Zgonik (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Založba FE (1)
Zavod IRC (3)
Zavod Rakmo (5)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zbornica zdravstvene nege (23)
Združenje DrogArt (1)
Združenje za socialno pedagogiko (12)
Združenje zdravnikov družinske medicine (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (66)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (768)