Število rezultatov iskanja: 159

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (8)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Advances in business related scientific research journal (3)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (2)
Atlanti (7)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (5)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Dve domovini (3)
Dynamic relationships management journal (2)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Hacquetia (6)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Management (Spletna izd.) (2)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (1)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (2)
Primerjalna književnost (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski gospodar (1)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (3)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (10)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (2)
Urbani izziv (1)
Vertec (1871) (5)
Zbor občanov (2)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovinski časopis (3)
Zvonček (Ljubljana) (8)
Železarski zbornik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
GEA College (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (20)
Narodna in univerzitetna knjižnica (45)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (11)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Biotehniška fakulteta (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
D. Hribar (1)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Državna založba Slovenije (3)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravo (1)
GEA College (3)
Geološki zavod (1)
Glasbena matica (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
International Institute for Archival Science (7)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
L. Schwentner (1)
LDS (1)
M. Krasnići (1)
Mandarina (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Natisnila Učiteljska tiskarna (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Peace Institut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (5)
Pedagoška obzorja (1)
Predsedstvo Univezitetne konference ZSMS (1)
RTV (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
SEENPM (1)
Skopje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
Uprava za zaštitu industriske svojine (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Pivec (1)
Založba ZRC (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Išči med rezultati (159)