Število rezultatov iskanja: 12207

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (1)
Almira (36)
Angeljček (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (6)
Arhivi (11)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Carniola (1908-1909) (7)
Carniola (1910-1919) (35)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (191)
Consolidated annual report of Elektro Gorenjska group (5)
Čevljar (Tržič) (240)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo - življenje (446)
Dialogi (2)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (37)
Državna meščanska šola - Kranj (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Gimnazija - Kranj (44)
Glas (2556)
Glas Gorenjske (686)
Glasbena šola - Kranj (1)
Glasilo delovnega kolektiva LIP Bled (201)
Glasilo Elmont (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Glavna šola - Kranj (34)
Gledališki list (Jesenice) (30)
GLG (29)
Gorenjček (Kranj) (5)
Gorenjec (1900-1941) (1229)
Gorenjski glas (1948) (204)
Gorenjski glas (1985) (1933)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (1)
Iskra (Kranj) (497)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jeseniška straža (100)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (1)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (367)
Kmetijske in rokodelske novice (39)
Knjižnica (18)
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska (5)
Krajnska čbelica (5)
Kranjski zvon (Kranj) (139)
Kronika (Ljubljana) (47)
Les (Ljubljana) (1)
Listi (68)
Ljubljanski zvon (19)
Ljudska šola - Kranj (18)
Loški razgledi (3)
Modni katalogi (1)
Muzejski časopis (72)
Muzikološki zbornik (1)
Na mejah (84)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša vez (Bled) (5)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše novice od Vrbe do Planice (2)
Naši problemi (8)
Novo glasilo delniške družbe LIP Bled (29)
Organizacija (Kranj) (628)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Planinski vestnik (8)
Preseki (79)
Proteus (1)
Sava (Kranj) (236)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (26)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (2)
Smučina (36)
Smučina Elan (278)
Sobota (Kranj) (54)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (3)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (7)
Stati inu obstati (5)
Šolsko polje (1)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Tekstilec (Kranj) (245)
Tekstilna šola - Kranj (15)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Triglav (1933) (26)
Triglavski les (5)
Tržiški razgledi (30)
Tržiški tekstilec (192)
Tržiški vestnik (166)
Učiteljišče - Kranj (1)
Učiteljski tovariš (10)
Uradni vestnik okraja Kranj (49)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Veriga (144)
Vestnik Sokolske župe Celje (22)
Vigenjc (Kropa) (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (5)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železne niti (5)
Žirovski občasnik (24)
Leto izida
1643 (1)
1739 (1)
1743 (1)
1781/1790 (1)
1815 (1)
1826 (2)
1830 (1)
1831 (2)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (1)
1835 (1)
1839-1844 (1)
1841 (1)
1842/1848 (2)
1844 (5)
1845 (8)
1846 (5)
1847 (2)
1848 (1)
1849 (3)
1850 (3)
1852 (1)
1853 (2)
1854 (1)
1855 (1)
1856 (2)
1857 (1)
1858 (3)
1859 (2)
1860 (3)
1861 (3)
1862 (2)
1863 (5)
1864 (1)
1865 (5)
1866 (2)
1867 (3)
1868 (4)
1869 (2)
1870 (4)
1871 (4)
1872 (2)
1873 (2)
1874 (3)
1874-1888 (1)
1875 (2)
1876 (1)
1877 (1)
1878 (2)
1879 (1)
1880 (2)
1880-1882 (1)
1881 (3)
1881/1882 (1)
1882 (3)
1882/1883 (1)
1883 (1)
1883/1884 (1)
1884/1885 (1)
1885 (1)
1885/1886 (1)
1886 (1)
1886/1887 (1)
1887 (2)
1887/1888 (1)
1888 (1)
1888/1889 (1)
1889 (1)
1889/1890 (1)
1890/1891 (1)
1891 (4)
1891/1892 (2)
1892 (1)
1892/1893 (2)
1892-1896 (1)
1893 (18)
1893/1894 (2)
1894 (9)
1894/1895 (3)
1895 (8)
1895/1896 (3)
1896 (8)
1896/1897 (3)
1897 (10)
1897/1898 (2)
1898 (7)
1898/1899 (2)
1898-1907 (1)
1898-1908 (1)
1899 (9)
1899/1900 (2)
19?? (4)
1900 (57)
1900/1901 (3)
1900-1910 (1)
1901 (56)
1901/1902 (3)
1901-1902 (1)
1902 (58)
1902/1903 (3)
1903 (58)
1903/1904 (3)
1904 (65)
1904/1905 (3)
1905 (111)
1905/1906 (3)
1905/1925 (1)
1906 (102)
1906/1907 (3)
1907 (58)
1907/1908 (3)
1908 (65)
1908/1909 (3)
1909 (64)
1909/1910 (3)
1910 (56)
1910/1911 (3)
1910/1925 (4)
1911 (58)
1911/1912 (2)
1912 (61)
1912/1913 (1)
1913 (110)
1913/1914 (2)
1914 (111)
1914/1915 (1)
1915 (110)
1915/1916 (1)
1916 (68)
1916/1917 (1)
1917 (31)
1917/1918 (1)
1918 (1)
1918/1919 (3)
192? (1)
1922 (1)
1923 (1)
1924 (3)
1925 (15)
1925-1926 (1)
1926 (16)
1927 (20)
1928 (14)
1929 (26)
1929/1930 (1)
1930 (26)
1930-1935 (1)
1931 (31)
1932 (26)
1933 (60)
1933/1934 (1)
1934 (85)
1935 (80)
1936 (91)
1936/1937 (1)
1937 (124)
1937/1938 (1)
1938 (137)
1938/1939 (1)
1939 (99)
1939/1940 (3)
194? (1)
1940 (79)
1941 (72)
1942 (103)
1943 (104)
1943/1944 (1)
1944 (102)
1945 (9)
1945/1946 (1)
1946 (1)
1946/1947 (1)
1947/1948 (1)
1948 (10)
1949 (50)
195? (1)
1950 (55)
1951 (51)
1952 (56)
1953 (78)
1953/1954 (1)
1954 (84)
1955 (73)
1956 (126)
1957 (136)
1958 (129)
1959 (141)
1960 (191)
1961 (187)
1962 (245)
1963 (192)
1964 (189)
1965 (181)
1966 (181)
1967 (181)
1968 (189)
1969 (187)
1970 (185)
1971 (217)
1972 (231)
1973 (211)
1974 (194)
1975 (193)
1976 (195)
1977 (196)
1978 (189)
1979 (192)
1980 (190)
1980/1981 (2)
1980-1990 (1)
1981 (194)
1982 (188)
1983 (174)
1984 (176)
1985 (187)
1986 (173)
1987 (164)
1988 (147)
1989 (138)
1990 (130)
1990/1991 (2)
1991 (127)
1992 (124)
1992/1993 (1)
1993 (122)
1994 (128)
1995 (134)
1995/1996 (1)
1996 (142)
1997 (125)
1998 (126)
1999 (121)
2000 (116)
2001 (115)
2002 (114)
2003 (119)
2004 (38)
2005 (65)
2006 (115)
2007 (74)
2008 (60)
2009 (77)
2010 (66)
2011 (75)
2012 (62)
2013 (41)
2014 (39)
2015 (35)
2016 (31)
2017 (49)
2018 (34)
2019 (14)
2020 (2)
Izvor
Acroni, d. o. o. (68)
Alpina, d.o.o. (446)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Elektro Gorenjska (10)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Gorenjski glas d.d. (5436)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
In��titut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Knjižnica A. T. Linharta (314)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (191)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Logatec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mestna knjižnica Kranj (5477)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Mestni muzej Radovljica (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (30)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (497)
Občinska knjižnica Jesenice (68)
Osrednja knjižnica Celje (22)
Planinska zveza Slovenije (8)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Šola za ravnatelje (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (628)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (36)
Založnik
Almira (36)
Alpina (446)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey Jos. Eder (1)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
C. kr. gimnazija (3)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Časopisno podjetje Gorenjski tisk (8)
Delniška tiskarna (1)
Delovni kolektiv tovarne verig (144)
Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem (1)
dLib distributer (1)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (24)
Dragotin Hribar (1)
Dream Studio Krt (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo upokojencev (2)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohorja (3)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna mešana meščanka šola v Kranju (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (4)
Državna realna gimnazija v Kranju (5)
Državna tekstilna šola in tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (11)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (7)
Državni tekstilni tehnikum v Kranju (2)
Elan (314)
Elektro Gorenjska (10)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elmont (6)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
F. Jagodic (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Fizkulturna zveza Slovenije (1)
Fr. Vesel (5)
Gasilsko društvo (2)
Gimnazija (1)
Glana šola v Kranji (1)
Glas, Kranj (3242)
Glasbena šola v Kranju (2)
Glasila podjetij (353)
Glavna šola v Krajni (3)
Glavna šola v Kranji (2)
Gledališče Toneta Čufarja (30)
GLG (29)
Gorenjska turistična podzveza (1)
Gorenjski glas, Kranj (1933)
Gorenjski muzej (5)
Gorenjski muzej Kranj (1)
Gorenjski tisk (2)
Gozdno gospodarstvo (79)
Halm und Goldmann (1)
Hauptschule in Krainburg (3)
Hauptschule zu Krainburg (2)
Hram (1)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (6)
Iskra (497)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (3)
J. Bleiweis (1)
J. Wagner (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Janko Pajk (1)
Jožef Blaznik (39)
K. k. Gymnasiums (1)
K. k. Hauptschule in Krainburg (9)
K. k. Hauptschule zu Krainburg (1)
K. k. Kaiser Franz Jospeh-Staatsgymnasiums (7)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (11)
K. k. Real-Gymnasiums (1)
K. k. Staats Untergymnasium zu Krainberg (2)
K. k. Staatsgymnasiums (3)
K. k. Staats-Realgymnasiums (2)
K. k. Unter-Gymnasiums zu Krainberg (1)
Kais. kön. Hauptschule zu Krainburg (2)
Kais. königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kais. Königl. Staats - Unter - Gymnasiums zu Krainburg (2)
Kaiserl. Königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Krainburg (2)
Kaiserlichen königlichen Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Kärntner Volksbund (367)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (37)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Konzorcij (169)
Konzorcij Gorenjca (1229)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Krajevna skupnost Žiri (24)
Krajni šolski svet (43)
Kranj (1)
Kranj: Mercator (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (2)
Lehrerbildungsanstalt Krainburg (1)
Leonova družba (1)
Leykam (1)
LIP (230)
LIP Bled (5)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola v Kranji (9)
Ljudska šola v Kranju (2)
Matica Slovenska (2)
Matica slovenska, (1)
Merkur (1)
Mestni župni urad (139)
Miha Kastelic (5)
Militärgeographisches Institut (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Moderna organizacija (628)
Musealverein für Krain (7)
Muzej (72)
Muzej revolucije (1)
Muzeji radovljiške občine (4)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Jesenice - iniciativna skupina (2)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (2)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (25)
Muzejsko društvo za Kranjsko (112)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Narodna čitalnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni konzorcij Jeseniške straže (100)
Naše delo (1)
natişnil ... Kleinmayr (1)
natisnil in saloshil Paternolli (1)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Natisnila Katoliška Tiskarna (1)
Nova revija (1)
O. Fischer (1)
Obzorja (2)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Odsek za planiranje (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
Okrajni ljudski odbor (1)
OO SKD (30)
OOOF Radovljica, Kranj in Ljubljana-okolica, Kranj (204)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Franceta Prešerna (1)
Pan (1)
Pan Records (1)
Paternolli (1)
Pekarna (1)
Peko (240)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Planinska matica (1)
Planinska založba (1)
Planinska založba Slovenije (2)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Požarna skupnost (1)
Prešernovo gledališče (11)
Prešernovo gledališče Kranj (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Progres (1)
R. Rother (1)
RTV (1)
RTV Slovenija (1)
samozal. (4)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. P. Urankar (1)
samozaložba (1)
Sava (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Societá storica del Litorale (1)
Sokolska župa (22)
Sportska knjiga (1)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Stadt - Hauptschule zu Krainburg (1)
Studentski centar (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
SŽ Železarna Jesenice (68)
Šola za ravnatelje (6)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (7)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Tehniška tekstilna šola v Kranju (1)
Tekstilindus (245)
Tisk J. Blasnika Naslednikov (1)
Tisk J. Blasnikovih Nasledn. (1)
Tiskarna Sava (236)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (19)
Tiskovno društvo (2)
Tržiški tekstilec (192)
Turistično društvo (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Uprava 'Letnika' (1)
Uradni vestnik okraja Kranj (49)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
Vezenine (5)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Weidmann'sche Buchhandlung (1)
Založ. Henr. Ničman. (1)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založil Dr. Sohar (1)
založil J. Majciger (1)
založil pisatelj (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Tržiški vestnik (166)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Združenje šoferjev in avtomehanikov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinski arhiv (3)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (18)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (47)
Župni urad (1)
Župni urad Tržič (191)
Župnijski urad (3)
Išči med rezultati (12207)