Število rezultatov iskanja: 7093

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (3)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (7)
Acta neophilologica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (57)
Ars et humanitas (3)
Bogoslovni vestnik (2)
Carniola (1910-1919) (35)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (3)
Dekliška ljudska šola - Kranj (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (5)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (1810)
Dialogi (2)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (75)
Dve domovini (5)
Edinost (Trst) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Geografski vestnik (3)
Geologija (3)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Glavna šola - Kranj (3)
Gostilničar (199)
Gozdarski vestnik (4)
Hacquetia (6)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (4)
Kmetijske in rokodelske novice (610)
Knjižnica (2)
Krajnska čbelica (5)
Kranjski zvon (Kranj) (139)
Kronika (Ljubljana) (72)
Kronika slovenskih mest (3)
Kula (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (102)
Ljudska šola v Križah - Tržič (1)
Loški razgledi (8)
Muzikološki zbornik (5)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (1)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (903)
Planinski vestnik (15)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Samouprava (1918) (9)
Scopolia (5)
Scopolia. Supplementum (1)
Slovenka (1)
Slovenska čebela (120)
Slovenski čebelar (47)
Slovenski čebelar in sadjerejec (67)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (19)
Slovenski jezik (1997) (1)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (10)
Šolska kronika (2)
Štajerc (9)
Učiteljski tovariš (540)
Vakuumist (4)
Vertec (1871) (45)
Vojaška zgodovina (1)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zgodovinski časopis (36)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Leto izida
1548 (1)
1550 (1)
1569 (1)
1570 (1)
1575 (1)
1576 (1)
1577 (1)
1584 (1)
1588 (2)
1589 (2)
1593 (1)
1649 (1)
1657 (2)
1670/1706 (1)
1674 (1)
1679 (1)
1680 (3)
1680/1702 (1)
1681 (4)
1687 (1)
1689 (2)
1691 (1)
1692 (1)
1699 (1)
17?? (1)
1700/1800 (1)
1701 (2)
1707 (2)
1709 (2)
1710 (1)
1713 (1)
1714 (2)
1714/1730 (1)
1719 (2)
1732 (1)
1732-1757 (1)
1739 (2)
1744 (1)
1752 (1)
1758-1761 (2)
1760 (1)
1760/1777 (1)
1765 (1)
1776 (1)
1778 (1)
1779 (1)
1781 (1)
1781-1784 (1)
1783 (1)
1788-1791 (1)
1789 (1)
1789/1791 (2)
1790 (1)
1791 (1)
1791/1806 (3)
1792 (1)
1795 (2)
1796-1803 (1)
1797 (1)
1798 (1)
1799 (1)
18-- (1)
18?? (2)
1803 (1)
1805 (1)
1807 (1)
1807/1814 (1)
1808 (2)
1809 (5)
1810 (1)
1813 (1)
1815/1825 (1)
1816 (2)
1821 (1)
1822 (1)
1825 (1)
1825/1835 (1)
1827 (1)
1828 (1)
1831 (2)
1832 (3)
1833 (4)
1834 (1)
1836 (2)
1839-1844 (1)
1842 (1)
1842/1848 (1)
1843 (1)
1844 (3)
1845 (6)
1846 (15)
1847 (14)
1848 (25)
1849 (16)
1850 (57)
1850/1890 (1)
1851 (89)
1852 (73)
1852-1854 (1)
1853 (75)
1854 (72)
1855 (58)
1856 (62)
1857 (55)
1858 (74)
1859 (92)
1860 (28)
1860/1870 (1)
1861 (28)
1862 (40)
1863 (68)
1864 (53)
1865 (34)
1865-1866 (4)
1865-1868 (1)
1866 (60)
1867 (46)
1868 (57)
1869 (69)
1870 (60)
1871 (43)
1872 (54)
1873 (67)
1873-1874 (4)
1874 (58)
1874-1876 (1)
1875 (70)
1876 (65)
1877 (54)
1878 (47)
1879 (31)
188? (1)
1880 (47)
1880-1918 (7)
1881 (59)
1882 (55)
1883 (55)
1884 (82)
1885 (52)
1885-1886 (5)
1886 (77)
1886-1887 (5)
1887 (89)
1887-1888 (4)
1888 (94)
1889 (77)
1890 (61)
1891 (33)
1892 (58)
1892-1893 (5)
1893 (54)
1893-1894 (5)
1894 (68)
1894/1895 (1)
1894-1895 (5)
1895 (78)
1895-1896 (5)
1896 (86)
1896/1897 (1)
1896-1897 (5)
1897 (86)
1897-1898 (5)
1898 (81)
1898-1899 (5)
1899 (88)
1899-1900 (5)
19?? (1)
1900 (70)
1900-1901 (5)
1900-1904 (1)
1900-1910 (1)
1901 (61)
1901-1902 (6)
1902 (47)
1903 (37)
1904 (39)
1905 (43)
1905-1907 (5)
1906 (38)
1907 (27)
1907/1908 (1)
1908 (29)
1908-1910 (3)
1909 (59)
1909/1910 (1)
191? (2)
1910 (110)
1911 (87)
1911/1912 (1)
1911-1912 (5)
1912 (99)
1912/1913 (1)
1912-1913 (4)
1913 (84)
1914 (80)
1915 (119)
1916 (142)
1917 (129)
1918 (123)
1918/1919 (3)
1919 (72)
1920 (70)
1921 (71)
1922 (69)
1923 (69)
1924 (71)
1925 (67)
1925/1926 (2)
1926 (66)
1927 (68)
1928 (62)
1928/1929 (3)
1929 (77)
1930 (77)
1930/1931 (2)
1931 (65)
1932 (64)
1933 (65)
1934 (64)
1934-1950 (1)
1935 (67)
1936 (64)
1937 (63)
1937/1938 (1)
1938 (63)
1939 (64)
1940 (62)
1941 (56)
1942 (52)
1943 (53)
1944 (53)
1945 (55)
1946 (40)
195? (5)
1950 (1)
1951 (1)
1953 (2)
1953-1954 (1)
1954 (1)
1957 (5)
1958 (1)
1960 (2)
1962 (2)
1964 (2)
1965 (2)
1966 (3)
1967 (3)
1968 (1)
1969 (1)
1970 (3)
1971 (1)
1973 (2)
1974 (2)
1975 (1)
1976 (3)
1977 (4)
1978 (2)
1979 (3)
1980 (2)
1982 (5)
1983 (2)
1984 (1)
1985 (2)
1986 (6)
1987 (1)
1988 (3)
1989 (6)
1990 (4)
1991 (5)
1992 (3)
1993 (6)
1994 (9)
1995 (5)
1996 (10)
1997 (9)
1998 (3)
1999 (11)
2000 (5)
2001 (6)
2002 (11)
2003 (18)
2004 (8)
2005 (13)
2006 (7)
2007 (7)
2008 (9)
2009 (14)
2010 (24)
2011 (23)
2012 (16)
2013 (34)
2014 (19)
2015 (21)
2016 (28)
2017 (20)
2018 (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (57)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (49)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Ivana Potrča (10)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (2)
Knjižnica Mirana Jarca (15)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (261)
Mestna knjižnica Ljubljana (84)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6391)
Osrednja knjižnica Celje (9)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Planinska zveza Slovenije (15)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (6)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (76)
Založnik
(15)
A. Gaberšček (1)
A. Krošl (1)
A. Kunike (1)
A. Turk (1)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
Arhivsko društvo Slovenije (57)
Aug. Vind. (1)
Beletrina (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Artaria und Comp. (1)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
bey Homanns Erben (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Johann Paul Krauss (1)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Bologninus Zalterius (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
by I. B. Elwe & D. M. Langeveld (1)
C. k. kmetijska družba Kranjska (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. kr. državna gimnazija na Kranjskem (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
chez H. Iaillot ... (1)
chez H. laillot (1)
chez l´auteur (1)
Chez l´auteur (1)
chez le Sr. Iaillot ... (1)
Chez le Sr. Jaillot (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (120)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (199)
Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem (1)
Deželni odbor kranjski (916)
Deželni odbor Kranjski (1)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba sv. Mohora (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (6)
durch Hans Mannel (1)
durch Hanss Mannel (1)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
Etnografski muzej (1)
ex officina Ioannis Manlii (1)
F. Bamberg (1)
F. Dular (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Fr. Vesel (1)
Friedrich Reichardt (1)
G. Mercator (1)
G. Valk (1)
gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr (1)
Gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gervais Clouzier (1)
Glasbena matica (8)
Glavna šola v Krajni (3)
Gorenjski muzej (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GP Tehnika (1)
H. Pogorelz (1)
I. A. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Papš (1)
Ignaz Merk (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
im Verlage des Geograph. Instituts (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Ivan Dolinar (1)
J. Bermann (1)
J. Ciperle (1)
J. David Köhler (2)
J. Giontini (1)
J. Krajec (2)
J. Pertes (1)
J. Rudolf Milic (1)
J. Stanonik (1)
J. Wagner (1)
J. Wyld (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (540)
Janes Lavre Greiner (1)
Janez Modic (67)
Jg. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Jožef Blaznik (610)
Jugobanka (1)
k.k. Ministerium des Innern (1)
Karl Linhart (9)
Katoliško tiskovno društvo (75)
Klein & Kovač (1)
Kleinm. (1)
Kleinmayr (1)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Kmetijska založba (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
Konzorcij Edinosti (1)
Kranjska dež. vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novem mestu (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
Kranjska kmetijska šola na Grmu (4)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
L. Belar (1)
L. Žlebnik (1)
Leonova družba (2)
Leop. Paternolli (1)
Ljubljana: Miška (1)
M. Frisch (1)
Matica Slovenska (1)
Mayer & Co. (1)
Mestna občina (3)
Mestni župni urad (139)
Meyer (1)
Miha Kastelic (5)
Milic (2)
mit Egerschen Schriften (1)
Mulley & Kamenšek (1)
Muzejsko društvo (8)
Muzejsko društvo za Kranjsko (112)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
natisnenu per Leopold Egerju (1)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil Jožef Blaznik (2)
natisnil N. od Kleinmayr (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Norimbergae (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
P. Kozler (3)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per F. de Witt (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
per R. et I. Ottens (1)
Planinska zveza Slovenije (15)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
R. Drischel (1)
R. Friedländer & Sohn (1)
R. v. Waldheim-Jos. Eberle & Co. (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (2)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (3)
Rudolf M. Rohrer (1)
s .n. (1)
s. n. (1810)
S. n. (1)
Sacher-Masoch (1)
samozal. (2)
samozal. I. Lapajne (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Schönwetter (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
SNG Drama (1)
SO (1)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
sumptibus Joannis Thomae Trattner ... (1)
Sumptibus Vidua et Haeredum Gerardi de Iudais (1)
Štirirazredna dekliška judska šola v Krajni (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
T. Mollo (1)
Tiskarna sv. Cirila (19)
Tiskovna zadruga (103)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v zalogi zdraviščnega opravništva (1)
Verfasser (1)
Verlag der Kunsthandlung H.F. Müller (1)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (1)
Verlag des Verfassers (1)
Viharnik (1)
W. S. Orr (1)
W.E.A. v. Schlieben (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba ZRC (2)
Založila Katol. Bukvarna (1)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (47)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (36)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (64)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (8)
Pravice
Išči med rezultati (7093)