Število rezultatov iskanja: 9739

Časopisje in članki - naslov
2000 (Ljubljana) (99)
AB. Arhitektov bilten (2)
Academica turistica (5)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (35)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (3)
Acta neophilologica (6)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (2)
Alternativa (24)
Ameriška domovina (3)
Amfiteater (Ljubljana) (5)
Ampak (Ljubljana) (92)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (46)
Anthropological notebooks (28)
Anthropos (Ljubljana) (55)
AR. Arhitektura, raziskave (14)
Arheo (Ljubljana) (3)
Arheološki vestnik (35)
Arhivi (13)
Ars et humanitas (44)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (17)
Asian studies (12)
Atlanti (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (1)
Azijske in afriške študije (3)
Belokranjec (2)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Besednik (Celovec) (6)
Blätter aus Krain (13)
Bogoslovni vestnik (34)
Brivec (10)
Cankarjev glasnik (1)
Carniola (1910-1919) (3)
Carniolia (Laibach) (10)
CEPS journal (8)
Cerkveni glasbenik (6)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (1)
Clotho (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Čas (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (120)
Časopis za zgodovino in narodopisje (19)
Dan (1912) (1)
Danica (Ljubljana) (1)
De musica disserenda (7)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delo in varnost (6)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (30)
Didakta (8)
Dileme (2)
Documenta Praehistorica (19)
Dogovori (48)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dolenjec (Novo mesto) (2)
Dolenjske novice (7)
Dom in svet (Ljubljana) (48)
Domači prijatelj (2)
Domovina (1)
Domovina (Ljubljana) (6)
Domovina in Kmetski list (4)
Družboslovne razprave (42)
Družina (1929-1930) (1)
Družinski prijatelj (Trst) (1)
Družinski tednik (3)
Dve domovini (31)
Dynamic relationships management journal (2)
Economic and business review (5)
Edinost (Maribor) (1)
Edinost (Trst) (23)
Edinost in dialog (9)
ELOPE (Ljubljana) (16)
Emzin (Ljubljana) (2)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (140)
Evangeličanski kalendar (3)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (58)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (5)
Geographica Slovenica (1)
Glas naroda (Ljubljana) (3)
Glasba v šoli in vrtcu (9)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (97)
Gorica (10)
Goriška straža (2)
Goriški list (1944) (84)
Gostilničarski list (1)
Gostilničarski vestnik (2)
Gottscheer Bote (1)
Gottscheer Zeitung (Kočevje) (12)
Gozdarski vestnik (3)
Gruda (15)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (2)
Illyrisches Blatt (21)
Ilustracija (Ljubljana) (2)
Ilustrirani glasnik (1)
Ilustrirani Slovenec (18)
Image analysis and stereology (3)
Informacije MIDEM (1)
Informatica Medica Slovenica (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (6)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (12)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (9)
Jadranka (3)
Javna tribuna - Delegatska priloga (10)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (59)
Javnost (Ljubljana) (648)
Jezik in slovstvo (61)
Jezikoslovni zapiski (4)
Jug (7)
Jugoslavija (Ljubljana) (1)
Jugoslovan (1930) (1)
Jugoslovanski obrtnik (11)
Jutranje novosti (1)
Jutro (Ljubljana) (81)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (16)
Kakovostna starost (9)
Kamničan (1935) (1)
Kaplje (Idrija) (5)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (6)
Kinesiologia Slovenica (3)
Kino (Ljubljana) (18)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Kmetski list (4)
Knjižnica (22)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (5)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (6)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Koledarček Družbe svetega Mohora (1)
Korošec (1907) (2)
Koroški Slovenec (5)
Kres (Celovec) (8)
Kronika (Ljubljana) (35)
Kronika slovenskih mest (1)
Kula (Ljubljana) (1)
Laibacher Tagblatt (5)
Laibacher Wochenblatt (4)
Laibacher Wochenblatt (1880) (17)
Laibacher Zeitung (60)
Les (Ljubljana) (1)
Letopis Matice Slovenske (15)
Lex localis (2)
Linguistica (Ljubljana) (11)
List (Šoštanj) (241)
Listi (68)
Literatura (Ljubljana) (21)
Ljubljanska mladina (1)
Ljubljanski zvon (105)
Ljudska samouprava (1)
Ljudski glas (1919-1921) (1)
Loški razgledi (14)
Lovec (Ljubljana) (1)
Luč: poljudno-znanstveni zbornik (1)
Management (7)
Managing global transitions (9)
Marburger Zeitung (9)
Mariborski večernik Jutra (47)
Meddobje (Entresiglo) (132)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (8)
Mentor (Ljubljana. 1908) (1)
Mir (Celovec) (2)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (1)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
Mladi Prekmurec (3)
Mladika (Gorica) (15)
Mlado jutro (2)
Mladost (1)
Monitor ISH (34)
Most (Trst) (50)
Murska krajina (2)
Muzikološki zbornik (24)
Na mejah (84)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (13)
Napredna misel (12)
Narodna sloga (1)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (1)
Naš časopis (443)
Naš čolnič (5)
Naš dom (Maribor) (13)
Naš glas (1925-1928) (1)
Naš rod (22)
Naša komuna - delegatska priloga (11)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (23)
Naša moč (1905) (1)
Naša moč (1936) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (13)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (23)
Naša skupnost (Ljubljana) (143)
Naša sodobnost (5)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (7)
Naši zapiski (142)
Natura Sloveniae (136)
Njiva (Ljubljana) (21)
Notranjec (3)
Nova doba (Celje) (9)
Nova doba (Cleveland) (1)
Nova revija (190)
Novi svet (Ljubljana) (7)
Novi zapiski (9)
Novine (Murska Sobota) (3)
Obisk (Ljubljana) (10)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Odsevanja (22)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (21)
Organizacija znanja (7)
Otrok in knjiga (29)
Pagine Istriane (2)
Pasijonski doneski (2)
Pedagoška obzorja (1)
Perspektive (Ljubljana) (33)
Pevec (Ljubljana) (15)
Phainomena (Ljubljana) (52)
Piramida (1936-1937) (9)
Planinski vestnik (21)
Podjetje in delo (1)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Polet (Ljubljana) (1163)
Poligrafi (14)
Poljedelstvo in gozdarstvo, vrtnarstvo in vinogradništvo, mlekarstvo, zootehnika (1)
Pomurska obzorja (1)
Popotnik (1880-1941) (15)
Primerjalna književnost (52)
Prispevki za novejšo zgodovino (7)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Razprave (43)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proletarec (Chicago) (1)
Proteus (6)
Provinca (10)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Ptujski list (5)
Radio Ljubljana (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (10)
Rast (Novo mesto) (118)
Razgovori in razgledi (8)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (16)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1960) (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1987) (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (16)
Razredni pouk (3)
Research in social change (1)
Retrospektive (2)
Revija SRP (Online) (45)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za geografijo (6)
Revija za univerzalno odličnost (7)
Revija za zdravstvene vede (2)
Revus (Ljubljana) (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (23)
Romano lil (Ljubljana) (1)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (2)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavia Centralis (11)
Slavica Tergestina (5)
Slavistična revija (33)
Slovan (Ljubljana. 1884) (24)
Slovan (Ljubljana. 1902) (231)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenija (1848-1850) (3)
Slovenija (1932-1941) (1)
Slovenika (8)
Slovenka (4)
Slovenka (Gorica) (1)
Slovenska bčela (14)
Slovenska krajina (2)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski dom (1935-1945) (3)
Slovenski etnograf (56)
Slovenski glasnik (1858) (75)
Slovenski gospodar (6)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (10)
Snovanja (72)
Socialna misel (68)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (8)
Socialno delo (16)
Sodobna pedagogika (14)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (184)
Staroslovan (10)
Stati inu obstati (4)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Statistično gradivo LR Slovenije (2)
Statistično gradivo SR Slovenije (2)
Strojniški vestnik (1)
Studia Historica Slovenica (7)
Studia mythologica Slavica (12)
Svobodna misel (38)
Svobodni razgovori (8)
Šolska knjižnica (13)
Šolska kronika (13)
Šolsko polje (15)
Šport (Ljubljana) (23)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (113)
Tim (Ljubljana) (120)
Traditiones (Ljubljana) (94)
Trdoživ (1)
Tržiški zvon (2)
Učiteljev glas (3)
Učiteljski tovariš (26)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (6)
Utrip Savinjske doline (220)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Veda (23)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (4)
Vestnik za tuje jezike (5)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vsesledje (Celje) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (24)
Vzgoja in izobraževanje (16)
Zaliv (Trieste) (51)
Zbor občanov (28)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (6)
Zgodovina v šoli (6)
Zgodovina za vse (9)
Zgodovinski časopis (29)
Zgodovinski zapisi (3)
Zvon (1870) (2)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (6)
Leto izida
???? (1)
1805 (4)
1819 (1)
1825 (2)
1828 (1)
1833 (1)
1836 (1)
1837 (2)
1838 (2)
1839 (2)
1840 (2)
1841 (2)
1842 (6)
1843 (2)
1844 (4)
1847 (2)
1848 (2)
1849 (3)
1851 (4)
1852 (6)
1853 (9)
1857 (7)
1858 (6)
1858- (1)
1859 (20)
1860 (12)
1861 (13)
1862 (10)
1863 (8)
1864 (2)
1865 (6)
1866 (4)
1867 (6)
1868 (4)
1869 (7)
1870 (1)
1871 (4)
1872 (3)
1873 (1)
1875 (1)
1876 (3)
1878 (2)
1879 (2)
1880 (4)
1881 (4)
1882 (6)
1883 (5)
1884 (15)
1885 (10)
1886 (21)
1887 (11)
1888 (12)
1889 (4)
1890 (6)
1891 (8)
1892 (3)
1893 (2)
1894 (5)
1895 (7)
1896 (6)
1897 (4)
1898 (5)
1899 (16)
19?? (3)
1900 (13)
1901 (23)
1902 (10)
1902/1903 (12)
1903 (21)
1903/1904 (13)
1904 (20)
1904/1905 (12)
1905 (29)
1906 (39)
1907 (47)
1908 (33)
1909 (45)
1910 (41)
1910/1911 (1)
1911 (38)
1912 (48)
1913 (46)
1914 (38)
1915 (16)
1916 (17)
1917 (11)
1918 (8)
1919 (5)
1920 (22)
1921 (36)
1922 (48)
1923 (17)
1924 (26)
1925 (20)
1926 (39)
1927 (54)
1928 (40)
1929 (26)
1929/30 (5)
1930 (33)
1930/31 (4)
1930-1931 (1)
1931 (33)
1932 (39)
1933 (28)
1934 (34)
1934/35 (1)
1935 (25)
1935/36 (2)
1936 (37)
1936/37 (5)
1937 (54)
1938 (76)
1938/39 (2)
1939 (74)
1939/40 (1)
1940 (71)
1940/1941 (1)
1940/41 (3)
1941 (25)
1941/42 (2)
1942 (19)
1943 (13)
1944 (78)
1945 (39)
1946 (55)
1947 (54)
1948 (61)
1949 (61)
1950 (57)
1951 (54)
1952 (74)
1953 (54)
1953-1954 (3)
1954 (60)
1955 (63)
1955/1956 (1)
1956 (58)
1957 (71)
1958 (63)
1959 (61)
1960 (56)
1960/1961 (10)
1961 (100)
1961/1962 (10)
1961-1981 (9)
1962 (65)
1962/1963 (19)
1963 (61)
1963/1964 (5)
1963-1964 (9)
1964 (79)
1965 (89)
1965-1966 (2)
1966 (50)
1967 (31)
1967/1969 (1)
1968 (32)
1968-1969 (2)
1969 (37)
1970 (37)
1971 (47)
1972 (36)
1972-1973 (2)
1973 (38)
1974 (40)
1974-1975 (1)
1975 (56)
1975-1976 (1)
1976 (57)
1976-1977 (2)
1977 (70)
1977/1978 (1)
1978 (58)
1979 (67)
1980 (52)
1980-1982 (3)
1981 (67)
1982 (66)
1983 (73)
1983-1987 (3)
1984 (61)
1985 (64)
1986 (48)
1987 (53)
1988 (66)
1988-1990 (4)
1989 (68)
1990 (76)
1991 (74)
1992 (75)
1993 (92)
1994 (90)
1995 (121)
1996 (133)
1997 (139)
1997/1998 (1)
1998 (106)
1999 (127)
2000 (128)
2001 (145)
2002 (143)
2003 (143)
2004 (156)
2005 (133)
2006 (197)
2007 (160)
2008 (204)
2009 (194)
2010 (172)
2011 (248)
2012 (273)
2013 (305)
2014 (224)
2015 (230)
2016 (193)
2017 (179)
2018 (156)
2019 (158)
2020 (143)
2021 (118)
2022 (80)
2023 (6)
s. d. (1)
Izvor
Acroni, d. o. o. (68)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (38)
Botanično društvo Slovenije (1)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (301)
Celjsko literarno društvo (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DELO, d.d. (131)
Didakta (8)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (8)
Društvo antropologov Slovenije (28)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (21)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (10)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (18)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (648)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Gorenjski glas d.d. (72)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (5)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (34)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (9)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (52)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (23)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (7)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (18)
Knjižnica Ivana Tavčarja (8)
Knjižnica Kočevje (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (120)
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (1)
Knjižnica Velenje (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (22)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (184)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (2)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Lexpera d. o. o. (1)
Mariborska knjižnica (29)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Grosuplje (19)
Mestna knjižnica Kranj (157)
Mestna knjižnica Ljubljana (370)
Ministrstvo za kulturo RS (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (4)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (16)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (6)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4740)
Nova revija (16)
Občinska knjižnica Jesenice (68)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osrednja knjižnica Celje (466)
Osrednja knjižnica Mozirje (10)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (11)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Revija SRP (45)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (1)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
Slavistično društvo Slovenije (44)
Slovenska študijska knjižnica Celovec (1)
Slovenski etnografski muzej (92)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (5)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (15)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (46)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (1)
Slovensko etnološko društvo (97)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (16)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (42)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (45)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (126)
Študijski center za narodno spravo (2)
Universita degli Studi di Trieste (5)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (16)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (49)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (954)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (40)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (43)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (21)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (142)
Zavod RS za šolstvo (60)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo Celje (9)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (46)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (63)
ZRC SAZU (187)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (256)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (53)
Vsebina
Založnik
(2)
= Institute for Ethnic Studies (7)
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (10)
= Nacionalni svet slovenske narodne manjšine (2)
= Slovenian World Congress (1)
= Society Slovenian Trail of Iron Culture (2)
= University Press, Faculty of Arts (1)
A. Baš (1)
A. Gabršček (23)
A. Horvat (1)
A. Janežič (6)
A. Jarc (1)
A. Mpezes (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (4)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Aleksandra Jelušič (10)
Alfred A. Knopf (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Annales (1)
Annales ZRS (1)
Anton Janežič (75)
Anton Pesek (1)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Aristej (2)
Art Party, Zasebni zavod za film, umetnost, kulturo in izobraževanje (1)
Association of Radiology and Oncology (10)
ATS Od me-je (1)
Audibook (1)
Avtotehna (1)
B. Kuhar (1)
B. Las (1)
B. Rituper (1)
Beletrina (4)
Beltinci : Konzorcij (2)
Bibliofilska založba (48)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (4)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Biteks (1)
Bohumil Sirotek (5)
BoMa (2)
Bralno društvo Slovenije (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva ustanova (1)
Cankarjeva založba (15)
Cecilijino društvo (6)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (4)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (5)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (44)
Cerdonis (3)
Cérkvena stamparija (13)
City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture (1)
Crearte (1)
D. Dolanc (1)
D. Laketić (1)
D. Ožura (1)
D. Zupančič (1)
Delo (131)
Didakta (8)
dLib distributer (1)
Doba Epis (8)
Društvo 2000 (99)
Društvo antropologov Slovenije (28)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS (1)
Društvo ekonomistov Maribor (7)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (24)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (58)
Društvo Slovenska pot kulture železa (2)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (1)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za primerjalno religiologijo (14)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (20)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (200)
Družba Jezusova (24)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba Sv. Mohora (7)
Družba sv. Mohorja (15)
Družina (16)
Državna založba Slovenije (172)
Državni izpitni center (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (1)
E. Bizaj (1)
Ekonomska fakulteta (6)
Ekonomski center Maribor (7)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Eksport pres (1)
EMUNI University (1)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Etnografski muzej (61)
Evropska kultura (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (640)
Evropski red vitezov vina, Ordo Equestris vini Europae, Konzulat za Slovenijo (1)
F. Haderlap (2)
Faculty of management (9)
Fakulteta za arhitekturo (14)
Fakulteta za družbene vede (45)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (11)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za organizacijske študije (8)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (16)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (100)
Fakulteta za šport (24)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (3)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (11)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (58)
Fit media (1)
Folklorna skupina (1)
Foto-tehnika (1)
Fr. Derganc (7)
Fran Kulovec (18)
Franz Müller (21)
Fundacja Slawistyczna (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Goga (1)
Gorenjski glas (72)
Goriška matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
GV Revije (4)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
H. Slovák (10)
Harcourt, Brace & World, Inc. (1)
Historischen Verein für Krain (1)
I. Podbrežnik (1)
I. Podojsteršek (1)
I. Vodopivec (2)
ICK - Inštitut za civilizacijo in kulturo (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (4)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (60)
Ignaz v. Kleinmayr und Fedor Bamberg (13)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institut za italijansko kulturo (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (26)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (33)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (9)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe kulture in okolja (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (4)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (25)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (31)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Intelego (1)
International Institute for Archival Science (1)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (3)
Ivan Dolenc (10)
Ivan Dolinar (23)
Ivan Rakovec (3)
Ivan Zorec (1)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Izdavačka Knjižara 'kultura' (1)
Izobraževalna skupnost Slovenije (1)
IZUM (2)
J. Blasnik (10)
J. Debevec (3)
J. Kavšek (1)
J. Krajec (7)
J. Ukmar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (26)
Janez Krizostom Pogačar (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Josef Eppich (13)
Josip Marušič (10)
Josip Stritar (2)
Jožef Blaznik (5)
Jožef Klekl (3)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (1)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jugoslovanska Matica (1)
Jugoslovanska obrtna zveza (11)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (15)
Jugoslovenska kultura (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Karantanija (1)
Kärntner Volksbund (1)
Katoliška tiskarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (61)
Kleinmayr (35)
Klub Revus (4)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konsorcij Goriške straže (2)
Konzorcij (266)
Konzorcij "Domačega prijatelja" (2)
Konzorcij Akademskega glasa (9)
Konzorcij Belokranjec Ljubljana (2)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (4)
Konzorcij ilustracije (2)
Konzorcij jutra (97)
Konzorcij Jutra (23)
Konzorcij Našega čolniča (5)
Konzorcij Slovenke (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
KUD Logos (5)
KUD Sodobnost International (41)
Kult.co, društvo kulturologov (3)
Kulturni center (3)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (2)
Kulturni center Maribor (2)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (19)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Kulturno umetniško društvo SODOBNOST International (5)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
KUOD Bayani (1)
Kvarner eypres (1)
L. Gantar Verbič (1)
LDS (21)
Leonova družba (1)
Les presses universitaires de l'Université de Ljubljana, Faculté des Lettres (1)
Lexpera (1)
Libris (1)
Litera (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (6)
Literarno društvo (1)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljudska tiskarna (10)
Ljudski glas (1)
Lovska zveza Slovenije (1)
M. Jenko (1)
M. Kralj (1)
M. Likar (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Makarovič (1)
M. Mozetič (1)
M. Štefe (1)
M. Voga (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (3)
Maks Šeber (3)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (9)
Mariborska knjižnica (29)
Marica Stepančičeva (3)
Marketing magazin (2)
Matica Slovenska (16)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
Mestna občina (21)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi (1)
Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi (2)
Mihael Moškerc (1)
Mihajlo Rostohar (12)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (80)
Ministrstvo za kulturo (5)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za kulturo RS (1)
Ministrstvo za kulturo RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Ministrstvo za kulturo, Uprava R Slovenije za kulturno dediščino (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (8)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (4)
Mladinska knjiga (7)
Moderna organizacija (21)
Mohorjeva družba (2)
Musealverein für Krain (1)
Museum österraichischer Kultur (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (16)
Muzejsko društvo za Kranjsko (15)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna prosveta (3)
Narodna tiskarna (27)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Naše delo (2)
Nova obzorja (1)
Nova revija (331)
Novi svet (1)
O. Harrassowitz (1)
Občina (2)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Občina Lukovica (36)
Občina Vrhnika (33)
Obzorja (32)
Ocean (1)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (6)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (28)
OK SZDL Ljubljana Center (48)
Onkološki inštitut (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Ooščinski mladežki cent'r za kultura, obrazovanie, informacija i sport (1)
Osnovna šola (1)
Otomar Bamberg (5)
P. Marincelj (1)
P. Oražem (1)
P. Štrukelj (1)
Pedagoška fakulteta (26)
Pedagoška fakulteta Univerze (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (13)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (6)
Pevska zveza (15)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (7)
Pionirski dom (2)
Pionirski dom - Center za kulturo mladih (3)
Piramida (Maribor) (9)
Planinska zveza Slovenije (21)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (3)
Prava beseda, društvo za kulturo jezika (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (4)
Prekmurszka Evangelicsanszka Sinyorija (3)
Pripravljalni odbor ob 60-letnici ustanovitve moravške godbe (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Prosvetno društvo Savinja (1)
R. Mežnar (1)
R. Milic (1)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (9)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Revija SRP (45)
RIC (1)
RM video (1)
Romsko društvo Anglunipe (1)
Ruslica (2)
S. Bohinec Gorjak (2)
s. n. (187)
S. n. (2)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. (3)
samozal. N. Kočar (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (44)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Selbstverl. (2)
SHKSH Migjeni (24)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (166)
Slavistično društvo Slovenije (94)
Slori (1)
Slovene Anthropological Society (21)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian academy of management (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (133)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska kulturna akcija (133)
Slovenska matica (3)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenska straža (2)
Slovenski etnografski muzej (144)
Slovenski frančiškani v ZDA (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (15)
Slovensko društvo za angleške študije (7)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (51)
Slovensko etnološko društvo (97)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (55)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko odonatološko društvo etc. (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (42)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
SO (13)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societa storica del Litorale (8)
Societá storica del Litorale (44)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Sokolsko društvo (3)
Sophia (3)
Spago (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Springer (1)
Stanko Oblak (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (30)
Stoka (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine celje (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Svet za prosveto in kulturo okraja Celje (1)
Svetovni slovenski kongres (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete (1)
Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (1)
SŽ Železarna Jesenice (68)
ŠD Narodni dom (1)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
Šola za ravnatelje (3)
ŠOU, Študentska založba (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (8)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Študentska založba (118)
Študijski center za narodno spravo (2)
Študijski krožek za slovensko kulturo (8)
T. Enci (1)
T. Rode Teran (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Tehniška založba Slovenije (103)
Teološka fakulteta (20)
Tip. Cobol e Priora (2)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (8)
Tiskarna Edinost (1)
Tiskarna Merkur (1)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Tiskovna zadruga (110)
Trimboli Editori (1)
Tujsko-prometno društvo (1)
Turistica (2)
Turistično društvo (1)
Turnverein (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (22)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (12)
Universita degli Studi di Trieste (5)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (13)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerza, Arheološki seminar (1)
Univerza, Inštitut za slavistiko - Inštitut za medijsko komunikacijo (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Uprava za zaštitu industriske svojine (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
V. Lahtov (1)
V. Miljanić (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (13)
Visoka šola za poslovne vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Vzajemna zavarovalnica (2)
Wirtschaftskammer Sloweniens (1)
YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba /*cf (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze (2)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (64)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (19)
Založniški svet Polet (1163)
Zarja (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (36)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (336)
Zavod LR Slovenije za statistiko (2)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (86)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod RS za šolstvo (51)
Zavod SR Slovenije za statistiko (7)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod Sv. Stanislava (1)
Zavod za izobraževanje in kulturo (3)
Zavod za kulturo (191)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za kulturo in prosveto (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (3)
Zavod za kulturo Šoštanj (241)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (37)
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (1)
Zavod za tehnično kulturo Slovenije (27)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (3)
Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram (8)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo Celje (9)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (7)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (46)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (27)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (2)
ZKD, Literarni klub Slovenj Gradec (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (132)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (24)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (44)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (23)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (15)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (2)
Zveza ekonomistov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza gostilničarskih zadrug (2)
Zveza gostilničarskih zadrug za slovensko Štajersko, Prekmurje in Mežiško dolino (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec (19)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (139)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (55)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna tiskarna (237)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Življenje in tehnika (9)
Županska zveza (2)
Županstvo občine (1)
Župni urad Tržič (1)