Število rezultatov iskanja: 219118

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (22)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (7)
2. šola o sarkomih (9)
26! (Ljubljana) (27)
AB. Arhitektov bilten (219)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (32)
Acta agriculturae Slovenica (1000)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (398)
Acta geographica Slovenica (17)
Acta geotechnica Slovenica (4)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (26)
Acta hydrotechnica (77)
Acta linguistica asiatica (134)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (360)
Aktualno! (20)
Akutne levkemije (1)
Alkohol in rak (14)
Alumni OMM (10)
Amerikanski Slovenec (405)
Amfiteater (Ljubljana) (124)
Ampak (Ljubljana) (16)
Angeljček (5477)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (50)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (1459)
AR. Arhitektura, raziskave (506)
Arheološki vestnik (53)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (182)
Ars et humanitas (29)
AS. Andragoška spoznanja (976)
Asian studies (1)
Azijske in afriške študije (50)
Bančni vestnik (1921) (2)
Bela Ljubljana (2)
Belokranjec (32)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Bilten Statističnega društva Slovenije (12)
Blejske novice (1)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bogoslovni vestnik (1256)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Book of abstracts (12)
Brivec (71)
Brus (1889-1891) (58)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (12)
Central European Public Administration Review (55)
CEPS journal (334)
Cik-cak (6)
Communio (Ljubljana) (183)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (203)
Časopis za zgodovino in narodopisje (9)
Danica (Ljubljana) (152)
De musica disserenda (12)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (827)
Delavci in delodajalci (207)
Delegatska tribuna (Ljubljana Moste-Polje) (91)
Delo (Ljubljana) (18201)
Delo in varnost (1)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Deutscher Kalender für Krain und das Küstenland (3)
Diagnostika v onkologiji (8)
Dialogi (22)
Didakta (7)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (820)
Documenta Praehistorica (446)
Dogovori (9470)
Dogovori (Skupščinska priloga) (38)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (13)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (15)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (61)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (8)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (11)
Dom in svet (Ljubljana) (17385)
Domoljub (Ljubljana) (2456)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Don Bosko (29)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Druga šola pljučnega raka (22)
Društvenik (Ljubljana) (84)
Družboslovne razprave (78)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (6)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (7)
Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Državni presejalni programi za raka (12)
Dve domovini (24)
Economic and business review (28)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost in dialog (141)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (132)
Emzin (Ljubljana) (2)
Endoskopska revija (1)
Erjavecia (4)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (876)
Farmacevtski vestnik (4)
Farmakon (Ljubljana) (20)
Filozofski vestnik (11)
Fizioterapija (Ljubljana) (144)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (261)
Geodetski vestnik (14)
Geografski obzornik (18)
Geografski vestnik (86)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (45)
Geologija (681)
Glas Juga (Ljubljana, 1914) (2)
Glas naroda (New York) (23)
Glas podzemlja (3)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (291)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (99)
Glasnik (Okrajni ljudski odbor) (1144)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (110)
Glasnik sreče (2)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (613)
Gledališki list SNG. Drama (539)
Golj`fiva kača (1)
Gorenjski glas (1948) (204)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodar in gospodinja (559)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Gozdarski vestnik (10)
Gradbeni vestnik (12)
Grafičar (Ljubljana) (90)
Hacquetia (4)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (5)
Hermes (2)
Hladnikia (Ljubljana) (240)
Horuk (3)
IB revija (Ljubljana) (279)
Igra ustvarjalnosti (162)
Ilustracija (Ljubljana) (36)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Informacijsko poslovna revija (1)
Informatica (Ljubljana) (1082)
Informatica Medica Slovenica (6)
Instrumentum (3)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (12)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (1)
Izvestje Ornitološkega observatorija (1)
Izzivi prihodnosti (1)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (42)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2202)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10116)
Javna uprava (3)
Javnost (Ljubljana) (580)
Jezik in slovstvo (134)
Jezikoslovni zapiski (25)
Jež (Ljubljana) (77)
Journal of energy technology (1)
Jugoslavija (Ljubljana) (1212)
Jugoslovan (1917) (35)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jutro (Ljubljana) (8112)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (947)
Kaiserlich königliche selbstständige Unterrealschule (Ljubljana) (3)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (11)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (17)
Kajenje in rak (11)
Kajenje in rak pri ženskah (11)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (16)
Kakovostna starost (29)
Kemikalije v okolju in rak (9)
Keria (Ljubljana) (154)
Kinesiologia Slovenica (84)
Kino (Ljubljana) (13)
Klasična gimnazija - Ljubljana (119)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Klik (Ljubljana) (89)
Klin (Ljubljana) (12)
Kmetijske in rokodelske novice (354)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Knjižnica (216)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (5)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (32)
Koledarčik slovenski (5)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Kres (Ljubljana) (14)
Križ (Ljubljana) (11)
Kronika (Ljubljana) (2278)
Kronika slovenskih mest (472)
Kula (Ljubljana) (7)
Kurent (1918) (9)
LAHA (Online ed.) (2)
Laibacher Wochenblatt (302)
Lanski sneg (3)
Les (Ljubljana) (524)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (2)
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) (8)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (5)
Letno poročilo Ljubljanskega Sokola (5)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (35)
Letno poročilo Vincencijeve družbe v Ljubljani (1)
Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (2)
Letopis ljubljanske nadškofije (110)
Letopis Matice Slovenske (43)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (40)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (66)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Linguistica (Ljubljana) (746)
Literatura (Ljubljana) (1598)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski časnik (301)
Ljubljanski zvon (887)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Ljudski glas (1935) (3)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Loški razgledi (12)
Lovec (Ljubljana) (71)
Luč (Ljubljana) (86)
Maligni melanom (4)
Maligni tumorji testisa (5)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (14)
Management (1)
Maska (Ljubljana) (3)
Materiali in tehnologije (4)
Med bolnišnico in domom (16)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (121)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (13)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (62)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestni dekliški licej (10)
Metodološki zvezki (186)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Moj dom (Ljubljana) (24)
Monitor (Ljubljana) (67)
Monitor ISH (14)
Morski vovk (1)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Moščanska skupnost (58)
Muzikološki zbornik (826)
Na svoji zemlji (9)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (14)
Naprej (110)
Naprej (glasilo JSDS) (2158)
Naprej (Ljubljana) (78)
Narodna sloga (1)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1183)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (3)
Naš dom (Ljubljana) (64)
Naš glas (Droga Kolinska) (263)
Naš stik (4)
Naša komuna - delegatska priloga (3254)
Naša komuna - delegatsko gradivo (525)
Naša komuna (Ljubljana) (9257)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (11)
Naša skupnost (Grosuplje) (2824)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2293)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (60)
Naša skupnost (Ljubljana) (16864)
Naša sodobnost (12)
Naše delo (Ptuj) (5)
National geographic (Ljubljana) (89)
Natura Sloveniae (27)
Nedelo (Ljubljana) (877)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (15)
Nerazvrščeno - članki (5)
Nika (Ljubljana) (49)
Njiva (Ljubljana) (21)
Normalka - Ljubljana (50)
Nova pravda (433)
Novi čas (Gorica) (30)
Novi čas (Ljubljana) (463)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novi zvon (61)
Novičke (English print ed.) (18)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (68)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (8)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (7)
Občinska uprava (21)
Občinska uprava (1905) (210)
Občinski poročevalec (Domžale) (41)
Obisk (Ljubljana) (31)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (14)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2012 (3)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2013 (4)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (9)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (9)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (5)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (13)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (903)
Obrtniški glasnik (25)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (57)
Obzornik za matematiko in fiziko (7)
Obzornik zdravstvene nege (25)
Odlomki iz deržavnega zakonika za avstrijansko-ilirsko Primorje in Vojvodstvo Kranjsko (7)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Ogenj (1)
Okno (Ljubljana) (44)
Okužbe in rak (12)
Ona (Ljubljana) (715)
Onkologija (Ljubljana) (657)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (18)
Onkološki vikend (578)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Osa (1905) (60)
Otrok in knjiga (49)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (16)
Pacientke z rakom dojk (2)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (14)
Palček (8)
Papir (Ljubljana) (14)
Pasijonski doneski (3)
Pavliha (1892-1894) (11)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Petrol (Ljubljana) (450)
Pevec (Ljubljana) (82)
Phainomena (Ljubljana) (903)
Planinski vestnik (36)
Pljučni rak (9)
Podjetje in delo (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (20)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Polžek (1)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (14)
Ponedeljek (Ljubljana) (164)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (5)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (34)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana (1)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Pozdrav iz domovine (18)
Pravi Slovenec (26)
Pravni letopis (210)
Pravnik (6)
Prehrana in rak (13)
Preprint series (Ljubljana) (94)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (10)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (46)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (22)
Prispevki za novejšo zgodovino (14)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Eseji (21)
Problemi. Literatura (41)
Problemi. Razprave (43)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Proteus (5)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (7)
Prva šola pljučnega raka (15)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (883)
Psihološka obzorja Ljubljana (1)
Ptujski list (5)
Publikacija (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana) (3)
Publikacija za udeležence izobraževanja odraslih (3)
Radio Ljubljana (601)
Radiology and oncology (Ljubljana) (844)
Rak glave in vratu (1)
Rak jajčnikov (14)
Rak materničnega telesa (15)
Rak materničnega vratu (17)
Rak mod (9)
Rak na črevesju (9)
Rak prebavil (10)
Rak pri moškem (10)
Rak pri moških (10)
Rak pri otrocih in mladostnikih (13)
Rak rodil (12)
Rak sečnega mehurja (4)
Rak uroloških in reproduktivnih organov (13)
Rak v nosečnosti (17)
Rak v Sloveniji (23)
Rak zunanjega spolovila (20)
Raketa (Ljubljana) (11)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Raziskave in razprave (1)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (19)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (14)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Realka - Ljubljana (11)
Redki raki (11)
Rehabilitacija (Ljubljana) (534)
Rekord (Ljubljana) (19)
Research annual report (University of Ljubljana, Faculty of Economics) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (1)
Revolver (Ljubljana) (23)
Revus (Ljubljana) (97)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (553)
Rodoljub (357)
Rogač: ilustrovan zabavni list (46)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Samouprava (1918) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Sanitarno inženirstvo (2)
Satura (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (312)
Scopolia (2)
Scopolia. Supplementum (4)
Sevanja in rak (15)
SID banka (English ed.) (12)
SID banka (Slovenska izd.) (12)
Slavia Centralis (7)
Slavistična revija (35)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenian veterinary research (461)
Slovenija (1848-1850) (184)
Slovenka (2)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenska zadruga (1898) (7)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (29)
Slovenski gospodar (69)
Slovenski list (Buenos Aires) (63)
Slovenski pionir (Ljubljana) (3)
Slovenski pravnik (2800)
Slovenski Sokol (122)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (3)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (516)
Socialno delo (610)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (18)
Sodobnost (1933) (9)
Sodobnost (1963) (129)
Sokol (1936) (29)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (197)
Standardi onkološke zdravstvene nege (6)
Starost in rak (14)
Stati inu obstati (7)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Statistično gradivo LR Slovenije (3)
Strojniški vestnik (1595)
Studia mythologica Slavica (6)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (7)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šent (Ljubljana) (6)
Šentvid nad Ljubljano (34)
Škrat (33)
Šola raka dojk 2016 (18)
Šola raka dojk 2019 (18)
Šola raka prostate (20)
Šolska kronika (30)
Šolska poročila (7)
Šolsko polje (29)
Šolsko svetovalno delo (2)
Šport (Ljubljana) (95)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (16)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilec (173)
Teorija in praksa (2722)
Tim (Ljubljana) (93)
Tomšičev glas (1)
Tovariš (Ljubljana) (1375)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (1028)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (18)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Tretja šola pljučnega raka (19)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Tribuna (Ljubljana) (766)
Tumorji v otroški dobi (7)
Učiteljišče - Ljubljana (20)
Učiteljski tovariš (410)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (22)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Univerza - Ljubljana (43)
Upokojenec (1936) (80)
Uporabna informatika (Ljubljana) (249)
Uprava (Ljubljana) (192)
Urbani izziv (44)
Urbani izziv. Posebna izdaja (24)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (15)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (50)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (14)
Vakuumist (7)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (25)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (8)
Večernik (Ljubljana) (47)
Ventil (Ljubljana) (639)
Verba hispanica (456)
Vertec (1871) (10241)
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (11)
Vestnik za tuje jezike (3)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vikend magazin (Ljubljana) (985)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (10)
Vrtnar (Ljubljana) (146)
Vzgoja (Ljubljana) (552)
Vzgoja in izobraževanje (11)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (12)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (14)
Za srce (Ljubljana) (83)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (8)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (6)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod se predstavi (3)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (2)
Zbor občanov (9414)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (20)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (26)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (15)
Zbornik (Slovenska matica) (14)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (294)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (35)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (58)
Zdravniški vestnik (48)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (12)
Zgodovina v šoli (10)
Zgodovina za vse (24)
Zgodovinski časopis (212)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvonček (Ljubljana) (7313)
Žar (39)
Železarski zbornik (9)
Železne niti (1)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (8)
Ženske in ginekološki raki (24)
Ženske, moški in rak (26)
Leto izida
???? (1)
09.2006/10.2008 (1)
100 (9)
100/200 (5)
1000-1100 (1)
14?? (2)
1591/1613 (1)
1594 (1)
16??-1616 (1)
1640-1771 (1)
1659 (1)
1674 (1)
1678-1682 (1)
1680 (1)
1682 (1)
1690/1800 (1)
1699-1705 (1)
17.09.2015 (1)
17?? (1)
1701 (1)
1708 (1)
1710 (1)
1711 (1)
1712 (1)
1714 (1)
1715-1716 (1)
1730/1760 (1)
1732 (1)
1733 (1)
1735 (1)
1737 (1)
1740 (1)
1744 (1)
1750 (1)
1750-1800 (1)
1752 (1)
1754 (1)
1755 (1)
1757 (2)
1758 (1)
1759 (1)
1762 (2)
1763 (1)
1765 (1)
1766 (1)
1767 (3)
1768 (1)
1769 (2)
1770 (4)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (2)
1775 (1)
1775/1825 (1)
1776 (1)
1777 (1)
1778 (2)
1779 (2)
1780 (1)
1780-1830 (1)
1781 (1)
1782 (2)
1783 (3)
1783/1784 (1)
1784 (3)
1786 (3)
1787 (2)
1788 (2)
1789 (3)
1790 (1)
1792 (2)
1792-1794 (1)
1793 (1)
1793-1809 (1)
1794 (1)
1795 (3)
1796 (4)
1796-1803 (1)
1797 (2)
1797-1799 (1)
1798 (2)
1799 (3)
18?? (2)
18??-1851 (1)
1800 (1)
1800/1840 (2)
1801 (2)
1802 (1)
1803 (1)
1803/1813 (1)
1804 (44)
1805 (45)
1806 (1)
1807 (3)
1808 (2)
1809 (2)
1813 (1)
1813-1814 (1)
1814 (9)
1815 (56)
1816 (54)
1817 (55)
1818 (54)
1819 (1)
1820 (3)
1821 (3)
1822 (4)
1823 (3)
1824 (6)
1825 (4)
1826 (6)
1826-1827 (1)
1827 (7)
1828 (3)
1829 (7)
1830 (4)
1831 (6)
1832 (3)
1832/1839 (1)
1833 (2)
1834 (5)
1835 (3)
1836 (6)
1837 (4)
1838 (4)
1839 (3)
1840 (7)
1841 (6)
1842 (6)
1842/1848 (1)
1843 (12)
1843/1852 (1)
1844 (11)
1845 (14)
1846 (25)
1847 (13)
1848 (94)
1848-1862 (1)
1849 (196)
1850 (197)
1850/1857 (1)
1850/1859 (1)
1850/1860 (1)
1850/1870 (1)
1850/1900 (1)
1851 (214)
1851/1900 (1)
1852 (7)
1853 (6)
1854 (4)
1854-1864 (1)
1855 (6)
1855-1864 (1)
1856 (6)
1857 (9)
1858 (8)
1859 (9)
1860 (14)
1861 (16)
1862 (9)
1862-1864 (1)
1862-1919 (1)
1863 (129)
1863-1863 (1)
1864 (38)
1865 (25)
1865-1866 (4)
1866 (45)
1867 (26)
1868 (45)
1869 (35)
1869-1912 (1)
1870 (23)
1871 (170)
1872 (172)
1872/1873 (1)
1873 (198)
1873/1945 (1)
1873-1874 (4)
1874 (180)
1875 (181)
1876 (206)
1876/1877 (1)
1876-1877 (1)
1877 (194)
1877/1878 (2)