Število rezultatov iskanja: 196420

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (7)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (7)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
1. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
1. mestna deška šola - Ljubljana (34)
1. mestna deška šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (27)
2. državna gimnazija - Ljubljana (36)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
2. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (37)
26! (Ljubljana) (27)
3. državna meščanska šola - Ljubljana (4)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (18)
3. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (5)
3. mestna deška ljudska šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (3)
AB. Arhitektov bilten (219)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (8)
Acta agriculturae Slovenic (1)
Acta agriculturae Slovenica (765)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (368)
Acta geographica Slovenica (14)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (22)
Acta hydrotechnica (60)
Acta linguistica asiatica (122)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (334)
Alumni OMM (5)
Amerikanski Slovenec (405)
Amfiteater (Ljubljana) (70)
Ampak (Ljubljana) (16)
Angelček (2)
Angeljček (5477)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (47)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (1439)
AR. Arhitektura, raziskave (507)
Arheološki vestnik (30)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (185)
Ars et humanitas (21)
AS. Andragoška spoznanja (958)
Asian studies (1)
Azijske in afriške študije (50)
Bančni vestnik (1921) (2)
Bela Ljubljana (2)
Belokranjec (32)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Blejske novice (1)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bogoslovni vestnik (995)
Brivec (71)
Brus (1889-1891) (58)
CEPS journal (273)
Cik-cak (6)
Communio (Ljubljana) (10)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (204)
Časopis za zgodovino in narodopisje (8)
Danica (Ljubljana) (152)
De musica disserenda (11)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dekliška glavna in obrtna šola pri uršulinkah - Ljubljana (30)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (6)
Dekliška šola pri uršulinkah - Ljubljana (20)
Dekliški licej - Ljubljana (10)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (780)
Delavci in delodajalci (14)
Delo (Ljubljana) (11332)
Delo in varnost (1)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Dialogi (22)
Didakta (5)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (820)
Documenta Praehistorica (419)
Dogovori (9470)
Dogovori (Skupščinska priloga) (38)
Dom in svet (Ljubljana) (17386)
Domoljub (Ljubljana) (2457)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Društvenik (Ljubljana) (84)
Družboslovne razprave (46)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (6)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (7)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna nemška dekliška šola - Ljubljana (1)
Državna nemška deška šola - Ljubljana (1)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Dve domovini (24)
Economic and business review (24)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost in dialog (80)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (129)
Emzin (Ljubljana) (2)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (811)
Farmakon (Ljubljana) (20)
Filozofski vestnik (11)
Fizioterapija (Ljubljana) (119)
Gea (Ljubljana) (264)
Geodetski vestnik (11)
Geografski obzornik (13)
Geografski vestnik (55)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (45)
Geologija (672)
Glas Gorenjske (1)
Glas Juga (Ljubljana, 1914) (2)
Glas naroda (New York) (23)
Glas podzemlja (3)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (328)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (103)
Glasnik sreče (2)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (613)
Gledališki list SNG. Drama (1)
Golj`fiva kača (1)
Gorenjski glas (1948) (204)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodar in gospodinja (559)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Gozdarski vestnik (10)
Gradbeni vestnik (11)
Grafičar (Ljubljana) (66)
Hacquetia (3)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (5)
Hladnikia (Ljubljana) (252)
Horuk (3)
IB revija (Ljubljana) (281)
Igra ustvarjalnosti (102)
Ilustracija (Ljubljana) (36)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Informatica (Ljubljana) (971)
Instrumentum (4)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (1)
Izvestje Ornitološkega observatorija (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2202)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10078)
Javna uprava (3)
Javnost (Ljubljana) (580)
Jezik in slovstvo (127)
Jezikoslovni zapiski (22)
Jež (Ljubljana) (77)
Jugoslavija (Ljubljana) (1212)
Jugoslovan (1917) (8)
Jugoslovan (1918) (27)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jutro (Ljubljana) (8112)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (947)
Kakovostna starost (18)
Keria (Ljubljana) (82)
Kinesiologia Slovenica (27)
Kino (Ljubljana) (10)
Klasična gimnazija - Ljubljana (125)
Klik (Ljubljana) (89)
Klin (Ljubljana) (12)
Kmetijske in rokodelske novice (354)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Knjižnica (200)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Kres (Ljubljana) (14)
Križ (Ljubljana) (11)
Kronika (Ljubljana) (2211)
Kronika slovenskih mest (472)
Kula (Ljubljana) (7)
Kurent (1918) (9)
LAHA (Online ed.) (2)
Les (Ljubljana) (481)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (1)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (35)
Letno poročilo Vincencijeve družbe v Ljubljani (1)
Letopis Matice Slovenske (40)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (40)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Linguistica (Ljubljana) (709)
Literatura (Ljubljana) (1598)
Ljubljanski zvon (893)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola na Barju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Ljudski glas (1935) (3)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Loški razgledi (12)
Luč (Ljubljana) (86)
Management (1)
Maska (Ljubljana) (3)
Materiali in tehnologije (4)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (15)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (13)
Metodološki zvezki (168)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Moj dom (Ljubljana) (24)
Monitor (Ljubljana) (47)
Monitor ISH (13)
Morski vovk (1)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Muzikološki zbornik (683)
Na svoji zemlji (9)
Naprej (Ljubljana) (78)
Narodna sloga (1)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1183)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (2)
Naš dom (Ljubljana) (64)
Naša komuna (1)
Naša komuna - delegatska priloga (3254)
Naša komuna - delegatsko gradivo (525)
Naša komuna (Ljubljana) (9118)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (8)
Naša skupnost (Grosuplje) (2752)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2293)
Naša skupnost (Ljubljana) (16864)
Naša sodobnost (12)
Naše delo (Ptuj) (5)
National geographic (Ljubljana) (69)
Natura Sloveniae (2)
Nedelo (Ljubljana) (267)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (15)
Nerazvrščeno - članki (5)
Nika (Ljubljana) (49)
Njiva (Ljubljana) (21)
Normalka - Ljubljana (50)
Nova muzika (2)
Novi akordi (82)
Novi čas (Gorica) (30)
Novi čas (Ljubljana) (463)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novi zvon (48)
Občinska uprava (1905) (210)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (903)
Obrtniški glasnik (25)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (57)
Obzornik za matematiko in fiziko (7)
Obzornik zdravstvene nege (25)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Okno (Ljubljana) (40)
Ona (Ljubljana) (247)
Onkologija (Ljubljana) (625)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Osa (1905) (60)
Otrok in knjiga (49)
Palček (8)
Papir (Ljubljana) (13)
Pavliha (11)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Petrol (Ljubljana) (450)
Pevec (Ljubljana) (82)
Phainomena (Ljubljana) (831)
Planinski vestnik (36)
Podjetje in delo (1)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Polžek (1)
Ponedeljek (Ljubljana) (164)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (3)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (34)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana (1)
Pozdrav iz domovine (18)
Pravi Slovenec (26)
Pravni letopis (166)
Pravnik (6)
Preprint series (Ljubljana) (94)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (45)
Prispevki za novejšo zgodovino (15)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Eseji (21)
Problemi. Literatura (41)
Problemi. Razprave (43)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Prosveta (ZDA) (99)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (854)
Ptujski list (5)
Radio Ljubljana (601)
Radiology and oncology (Ljubljana) (788)
Rak v Sloveniji (22)
Raketa (Ljubljana) (11)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Raziskave in razprave (1)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (20)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Realka - Ljubljana (69)
Rehabilitacija (Ljubljana) (471)
Rekord (Ljubljana) (19)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revolver (Ljubljana) (23)
Revus (Ljubljana) (97)
RMZ-materials and geoenvironment (531)
Rodoljub (357)
Rogač: ilustrovan zabavni list (46)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Samouprava (1918) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Sanitarno inženirstvo (2)
Satura (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (18)
Scopolia (3)
Scopolia. Supplementum (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (31)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenian veterinary research (130)
Slovenka (2)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenska zadruga (1898) (7)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (27)
Slovenski gospodar (69)
Slovenski list (Buenos Aires) (63)
Slovenski pionir (Ljubljana) (3)
Slovenski pravnik (2800)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenščina 2.0 (2)
Sobotna priloga (1)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (485)
Socialno delo (552)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1933) (9)
Sodobnost (1963) (129)
Sokol (1936) (29)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (197)
Stati inu obstati (6)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Strojniški vestnik (1420)
Studia mythologica Slavica (6)
Svet ptic (1)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šent (Ljubljana) (6)
Šentvid nad Ljubljano (29)
Škrat (33)
Šolska kronika (30)
Šolsko polje (28)
Šport (Ljubljana) (95)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilec (135)
Teorija in praksa (2645)
Tim (Ljubljana) (76)
Tomšičev glas (1)
Tovariš (Ljubljana) (1375)
Traditiones (Ljubljana) (1028)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Tribuna (Ljubljana) (766)
Učiteljišče - Ljubljana (20)
Učiteljski tovariš (410)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Univerza - Ljubljana (43)
Upokojenec (1936) (80)
Uporabna informatika (Ljubljana) (213)
Uprava (Ljubljana) (192)
Urbani izziv (44)
Urbani izziv. Posebna izdaja (24)
Vakuumist (7)
Večernik (Ljubljana) (47)
Ventil (Ljubljana) (553)
Verba hispanica (454)
Vertec (1871) (10241)
Vestnik za tuje jezike (1)
Veteran (Ljubljana) (28)
Vikend magazin (Ljubljana) (323)
Vzgoja (Ljubljana) (451)
Za srce (Ljubljana) (73)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebne šole - Ljubljana (1)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod se predstavi (3)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (2)
Zbor občanov (9330)
Zbornik (Slovenska matica) (14)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (294)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (30)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (55)
Zdravniški vestnik (45)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovinski časopis (197)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvonček (Ljubljana) (7313)
Žar (39)
Železarski zbornik (8)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (14)
Leto izida
???? (1)
09.2006/10.2008 (1)
100 (9)
100/200 (5)
1000/1100 (1)
1591/1613 (1)
1594 (1)
16??-1616 (1)
1659 (1)
1674 (1)
1680 (1)
1682 (1)
1690/1800 (1)
1699-1705 (1)
17.09.2015 (1)
17?? (1)
1710 (1)
1715-1716 (1)
1730/1760 (1)
1733 (1)
1740 (1)
1746 (1)
1750 (1)
1752 (1)
1754 (1)
1755 (1)
1762 (2)
1763 (1)
1766 (1)
1767 (3)
1769 (1)
1770 (4)
1773 (2)
1775 (1)
1775/1825 (1)
1776 (1)
1777 (1)
1778 (2)
1779 (3)
1780-1830 (1)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (3)
1783/1784 (1)
1784 (2)
1786 (3)
1787 (1)
1788 (1)
1789 (3)
179? (1)
1790 (1)
1792 (2)
1792-1794 (1)
1793-1809 (1)
1794 (2)
1795 (3)
1796 (3)
1796-1803 (1)
1798 (1)
1799 (3)
18?? (2)
1800 (1)
1800/1840 (2)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1803/1813 (1)
1804 (1)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (3)
1808 (1)
1809 (2)
1814 (2)
1815 (2)
1816 (2)
1817 (1)
1818 (1)
1819 (1)
1820 (1)
1821 (2)
1822 (2)
1823 (2)
1824 (3)
1825 (2)
1826 (4)
1827 (4)
1828 (1)
1829 (5)
1830 (3)
1831 (1)
1832 (2)
1832/1839 (1)
1833 (1)
1834 (4)
1835 (2)
1836 (4)
1837 (2)
1838 (1)
1839 (1)
1840 (3)
1841 (4)
1842 (3)
1842/1848 (1)
1843 (9)
1843/1852 (1)
1844 (10)
1845 (11)
1846 (22)
1847 (12)
1848 (35)
1849 (87)
1850 (59)
1850/1857 (1)
1850/1859 (1)
1850/1860 (1)
1850/1870 (1)
1850/1900 (1)
1851 (20)
1851/1900 (1)
1852 (5)
1853 (5)
1854 (3)
1855 (4)
1856 (7)
1857 (8)
1858 (7)
1859 (8)
1860 (10)
1861 (10)
1862 (7)
1862-1919 (1)
1863 (127)
1864 (35)
1865 (24)
1865-1866 (4)
1866 (43)
1867 (25)
1868 (43)
1869 (31)
1869-1912 (1)
1870 (22)
1871 (169)
1872 (172)
1872/1873 (1)
1873 (196)
1873/1945 (1)
1873-1874 (4)
1874 (180)
1875 (181)
1876 (204)
1876/1877 (1)
1877 (192)
1877/1878 (2)
1877/1890 (1)
1877/1900 (1)
1878 (221)
1878/1879 (2)
1879 (182)
1879/1880 (2)
188? (1)
1880 (205)
1880/1881 (2)
1880/1890 (1)
1880-1918 (96)
1880-1922 (1)
1881 (311)
1881/1882 (2)
1881/1900 (1)
1882 (337)
1882/1883 (4)
1883 (186)
1883/1884 (3)
1884 (256)
1884/1885 (3)
1885 (242)
1885/1886 (4)
1885-1886 (5)
1886 (224)
1886/1887 (4)
1886-1887 (5)
1887 (296)
1887/1888 (4)
1887/18888 (1)
1887-1888 (4)
1888 (545)
1888/1889 (6)
1889 (556)
1889/1890 (6)
189? (1)
1890 (557)
1890/1891 (4)
1890-1910 (1)
1891 (712)
1891/1892 (10)
1891-1941 (1)
1892 (708)
1892/1893 (9)
1892-1893 (6)
1893 (723)
1893/1894 (8)
1893/1984 (1)
1893-1894 (5)
1894 (865)
1894/1895 (7)
1894-1895 (5)
1895 (924)
1895/1896 (7)
1895/1900 (2)
1895-1896 (5)
1895-1915 (1)
1896 (800)
1896/1897 (8)
1896-1897 (5)
1897 (884)
1897/1898 (9)
1897/1900 (1)
1897-1898 (5)
1897-1909 (1)
1898 (917)
1898/1899 (7)
1898-1899 (5)
1898-1901 (1)
1898-1902 (2)
1898-1907 (1)
1899 (924)
1899/1900 (9)
1899-1900 (5)
1899-1904 (1)
19?? (40)
19??/1897 (1)
190? (2)
1900 (1136)
1900/1901 (9)
1900/1925 (1)
1900-1901 (5)
1900-1902 (1)
1900-1910 (1)
1900-1918 (1)
1900-1975 (1)
1901 (1189)
1901/1902 (11)
1901-1902 (5)
1902 (1308)
1902/1903 (11)
1902/1928 (1)
1903 (1477)
1903/1904 (5)
1904 (1412)
1904/1905 (5)
1904-1905 (3)
1905 (1664)
1905/1906 (9)
1905-1907 (5)
1905-1909 (1)
1906 (1441)
1906/1907 (11)
1906-1907 (1)
1907 (1352)
1907/1908 (25)
1907-1909 (1)
1908 (1373)
1908/1909 (24)
1908-1910 (3)
1908-1911 (1)
1908-1920 (1)
1909 (1522)
1909/1910 (37)
1909-1910 (1)
191? (2)
1910 (1427)
1910/1911 (36)
1910-1920 (4)
1911 (1175)
1911/1912 (28)
1911-1912 (5)
1911-1913 (1)
1912 (1314)
1912/1913 (29)
1912-1913 (4)
1913 (1222)
1913/1914 (24)
1914 (1049)
1914/1915 (14)
1915 (853)
1915/1916 (13)
1915/1918 (1)
1915/1920 (1)
1916 (841)
1916/1917 (3)
1917 (801)
1917/1918 (10)
1918 (729)
1918/1919 (13)
1918-1925 (1)
1919 (1038)
1919/1920 (5)
192? (4)
1920 (1384)
1920/1921 (47)
1920/1930 (1)
1920-1923 (1)
1920-1930 (4)
1921 (1665)
1921/1922 (42)
1922 (1685)
1922/1923 (38)
1923 (1317)
1923/1924 (29)
1923/1933 (2)
1924 (1561)
1924/1925 (17)
1925 (1447)
1925/1926 (189)
1926 (1333)
1926/1927 (21)
1926-1927 (7)
1927 (1502)
1927/1928 (159)
1928 (1206)
1928/1929 (268)
1928-1933 (1)
1928-1941 (1)
1929 (1318)
1929/1930 (184)
1929/1934 (1)
1929/2930 (1)
1929-196? (1)
193? (7)
1930 (1361)
1930/1931 (169)
1930/1940 (1)
1930-1931 (9)
1931 (1210)
1931/1932 (189)
1932 (1136)
1932/1933 (193)
1933 (1239)
1933/1934 (177)
1934 (1402)
1934/1935 (85)
1934-1950 (1)
1935 (1296)
1935/1936 (169)
1935-1940 (1)
1936 (1201)
1936/1937 (190)
1936-1939 (1)
1937 (1051)
1937/1938 (327)
1937/1939 (1)
1937-1939 (35)
1938 (1211)
1938/1939 (235)
1938-1939 (3)
1939 (1493)
1939/1940 (50)
194? (1)
1940 (1373)
1940/1941 (28)
1940-1955 (1)
1941 (953)
1941/1942 (191)
1941? (2)
1942 (818)
1942/1943 (146)
1943 (930)
1943/1944 (145)
1944 (649)
1944/1945 (36)
1945 (172)
1945/1946 (14)
1946 (241)
1946/1947 (12)
1947 (233)
1947/1948 (13)
1948 (304)
1948/1949 (12)
1949 (374)
1949/1950 (9)
195? (3)
1950 (369)
1950/1951 (7)
1951 (288)
1951/1952 (16)
1951-1952 (1)
1952 (339)
1952/1953 (15)
1953 (138)
1953/1954 (9)
1953-1954 (2)
1954 (142)
1954/1955 (11)
1955 (427)
1955/1956 (6)
1956 (876)
1956/1957 (8)
1956-1957 (1)
1957 (1193)
1957/1958 (6)
1958 (311)
1958/1959 (5)
1959 (370)
1959/1960 (7)
196? (5)
1960 (481)
1960/1961 (19)
1960/1969 (2)
1960-1990 (1)
1961 (486)
1961/1962 (17)
1962 (490)
1962/1963 (27)
1963 (510)
1963/1964 (11)
1963-1964 (2)
1964 (523)
1964/1965 (5)
1965 (534)
1965/1966 (48)
1966 (729)
1966/1967 (31)
1967 (683)
1967/1968 (7)
1968 (639)
1968/1969 (8)
1968-1969 (1)
1969 (576)
1969/1970 (13)
1970 (745)
1970/1971 (20)
1971 (1042)
1971/1972 (23)
1972 (1297)
1972/1973 (16)
1972-1973 (2)
1973 (1932)
1973/1974 (15)
1974 (1961)
1974/1975 (56)
1975 (1814)
1976 (2526)
1977 (3230)
1977/1978 (14)
1978 (3385)
1978/1979 (14)
1978-1980 (1)
1979 (4980)
1979/1980 (14)
198? (1)
1980 (4359)
1980/1981 (15)
1980-1982 (12)
1981 (4739)
1981/1982 (14)
1982 (5069)
1982/1983 (13)
1982/1986 (2)
1983 (5235)
1983/1984 (8)
1983-1987 (1)
1984 (4538)
1984/1985 (82)
1985 (4092)
1985/1986 (35)
1986 (4198)
1986/1987 (14)
1987 (3650)