Število rezultatov iskanja: 10286

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (12)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (47)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (6)
Arheološki vestnik (9)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (16)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
CEPS journal (30)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delo in varnost (1)
Documenta Praehistorica (2)
Dogovori (9470)
Dogovori (Skupščinska priloga) (38)
Družboslovne razprave (2)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (5)
Geografski zbornik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (3)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (22)
Jezik in slovstvo (5)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (2)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Naša komuna - delegatska priloga (9)
Naša komuna - delegatsko gradivo (2)
Naša komuna (Ljubljana) (35)
Naša skupnost (Grosuplje) (15)
Naša skupnost (Jugoslavija) (7)
Naša skupnost (Ljubljana) (54)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Otrok in knjiga (1)
Pravni letopis (1)
Primerjalna književnost (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Slavistična revija (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (35)
Sodobnost (1963) (5)
Strojniški vestnik (2)
Studia mythologica Slavica (6)
Šolska kronika (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (21)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (2)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbor občanov (27)
Zdravniški vestnik (15)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (216)
Cankarjev dom in kongresni center Ljubljana (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (9)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (9682)
Narodna in univerzitetna knjižnica (79)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (5)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Študentska založba (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (30)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (18)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (30)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (53)
ZRC SAZU (12)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (2)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (2)
BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
Cankarjev dom (3)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (7)
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - Nanocenter, Ljubljana (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (4)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (53)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (8)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
Društvo arhitektov (12)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (5)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (2)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (5)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
Fakulteta za arhitekturo (9)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za socialno delo (35)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (20)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (10)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (12)
Institut 'Jožef Stefan' (14)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (2)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Kemijski inštitut (6)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
LDS (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mednarodni grafični likovni center (1)
Mestna galerija (1)
Mestno gledališče Ljubljansko (8)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Mohorjeva družba (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OK SZDL Bežigrad (27)
OK SZDL Ljubljana Center (9470)
Onkološki inštitut (3)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (17)
Ortopedska klinika, UKC (2)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (29)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pevsko društvo 'Ljubljanski zvon' v Ljubljani (1)
Pionirski dom (2)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
Psihiatrična klinika Ljubljana (4)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
Romsko društvo Anglunipe (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (53)
SICENTER Center za socialne indikatorje (3)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (54)
Skupščina občine Ljubljana-Center (38)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (8)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (15)
SO (15)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (7)
Societá storica del Litorale (53)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (9)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (36)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (4)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (122)
Univerzitetni klinični center Maribor (9)
Univezitetna klinika za plastično kirurgijo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (5)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (4)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (4)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (8)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zemljepisni muzej (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (53)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (53)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (10)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (52)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC Publishing House (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železniško gospodarstvo (1)
Išči med rezultati (10286)